Розробка уроку — практичної роботи

Тема: введення й редагування числової та текстової інформації в середовищі табличного процесора.

Мета: сформувати предметні компетенції щодо технологій опрацювання даних у табличній формі.

Учень повинен пояснювати призначення:

Учень повинен вміти:

Обладнання: комп’ютери IBM PC з встановленими ОС та LibrOffice, (дана) інструкція.

Структура уроку
 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Формування навчального досвіду.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Назвіть елементи програмного вікна LibrеOffice Calc.

3. Інструктаж з ТБ

4. Формування навчального досвіду
 1. Завантажити LibrOffice Calc.

 2. Виділити стовпчик A й налаштувати його таким чином:

  Ширина стовпчика — 1,1 см. Для цього скористатися вказівкою меню Формат / Стовпчик / Ширина

  для виклику вікна діалогу Ширина стовпчика

  Шрифт: гарнітура — Arial (якщо такого немає, то тут і далі Droid Sans), розмір — 14-й кегль, написання — звичайне.

  Вирівнювання — до центру горизонтально та до верхньої межі вертикально. Для цього скористатися вказівкою меню Формат / Комірки чи натиснути на клавіатурі Ctrl + 1 для виклику вікна діалогу Формат комірок і перейти на закладку Вирівнювання.

  Перенесення словами — встановити відповідний прапорець на закладці Вирівнювання вікна діалогу Формат комірок.

  Колір тла — Діаграма 6 — встановити на закладці Тло вікна діалогу Формат комірок.

  Обрамлення — встановити зовнішню рамку та лінії в середині — встановити на закладці Обрамлення вікна діалогу Формат комірок.

  Захист клітинок — встановити на закладці Захист комірки вікна діалогу Формат комірок прапорець Захищено.

  Тип даних — числовий — встановити на закладці Числа вікна діалогу Формат комірок без подання дробової частини (0 знаків на її подання).

  Заповнити вміст стовпчика, починаючи з клітинки А2, такими даними: 17, 198, 31, 225, 273, 29, 67, 232, 51, 80, 38, 71.

 3. Встановити для стовпчика B: Ширина стовпчика — 3,2 см. Шрифт: гарнітура — Arial, розмір — 14-й кегль, написання — звичайне, Вирівнювання — до центру горизонтально та до верхньої межі вертикально, Перенесення словами. Обрамлення — встановити зовнішню рамку та лінії в середині. Тип даних — текстовий.

  Заповнити вміст стовпчика, починаючи з клітинки В2, такими словами: Адлер, Акмола, Баку, Бердянськ, Брест, Берлін, Варшава, Вороніж, Вроцлав, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя.

 4. Встановити для стовпчика С: Ширина стовпчика — 2,0 см. Шрифт: гарнітура — Arial, розмір — 14-й кегль, написання — звичайне, Вирівнювання — до центру горизонтально та до верхньої межі вертикально. Перенесення словами, Обрамлення — встановити зовнішню рамку та лінії в середині. Тип даних — час.

  Заповнити вміст стовпчика, починаючи з клітинки С2, такими даними: 00:57, 00:00, 11:02, 06:14, 13:12, 08:09, 05:16, 11:45, 01:12, 06:00, 04:48, 10:48.

 5. Встановити для стовпчика D: Ширина стовпчика — 1,6 см. Шрифт: гарнітура — Arial, розмір — 14-й кегль, написання — звичайне. Вирівнювання — до центру горизонтально та до верхньої межі вертикально. Перенесення словами. Обрамлення — встановити зовнішню рамку та лінії в середині. Тип даних — текстовий.

  Заповнити вміст стовпчика, починаючи з клітинки D2, таким: Н, ****, Ср,Сб; Н; Н; Щ; Щ; Ср, Сб; Щ; Щ.

 6. Встановити для стовпчика E: Ширина рядка — 3,4 см. Шрифт: гарнітура — Arial, розмір — 14-й кегль, написання — звичайне. Вирівнювання — до центру горизонтально та до верхньої межі вертикально. Перенесення словами. Обрамлення — встановити зовнішню рамку та лінії в середині. Тип даних — час.

  Заповнити вміст стовпчика, починаючи з клітинки Е2, такими даними: 04:33, 08:09, 04:48, 10:48, 09:21, 01:12, 13:55, 00:28, 06:28, 04:48, 04:48, 09:36.

 7. Встановити для стовпчика F: Ширина стовпчика — 2,0 см. Шрифт: гарнітура — Arial, розмір — 14-й кегль, написання — звичайне. Вирівнювання — до центру горизонтально та до верхньої межі вертикально. Перенесення словами. Обрамлення — встановити зовнішню рамку та лінії в середині. Тип даних — текстовий.

  Заповнити вміст стовпчика, починаючи з клітинки F2, такими даними: є, є, є, немає, є, немає, є, є, є, є, немає, є.

 8. Встановити для стовпчика G: Ширина стовпчика — 3,8 см. Шрифт: гарнітура — Arial, розмір — 14-й кегль, написання — звичайне. Вирівнювання — до центру горизонтально та до верхньої межі вертикально. Перенесення словами. Обрамлення — встановити зовнішню рамку та лінії в середині. Тип даних — грошовий.

  Заповнити вміст стовпчика, з клітинки G2 такими даними: 420,00 грн., 328,00 грн., 560,00 грн, 189,00 грн., 256,00 грн., 680,50 грн., 560,00 грн., 299,00 грн, 425,00 грн, 98,00 грн., 80,00 грн., 95,00 грн.

 9. Виділити рядок 1 і налаштувати його таким чином. Шрифт: гарнітура — Arial, розмір — 16-й кегль, написання — напівжирний курсив. Колір тла — Діаграма 6.

  Вирівнювання: до центру горизонтально та до нижньої межі вертикально. Для цього скористатися вказівкою меню Формат / Комірки чи натиснути на клавіатурі Ctrl + 1 для виклику вікна діалогу Формат комірок і перейти на вкладення Вирівнювання. Здійснити налаштування: вирівнювання по центру, переносити по словам.

  На вкладенні Обрамлення збільшити товщину ліній і натиснути кнопку Гаразд.

 10. Пересвідчитися, що таблиця матиме такий вигляд.

  Перейти до попереднього перегляду сторінки, для чого скористатися вказівкою меню Файл / Попередній перегляд сторінки.

 11. Зайти у вікно Bерхні та нижні колонтитули, скориставшись вказівкою меню Зміни / Верхні та нижні колонтитули. У вікні Колонтитули вибрати вкладку Bерхній колонтитул, в області ліворуч вписати "ПІБ виконавця роботи", в області праворуч ввести власне прізвище, ім'я та по батькові.

 12. У вкладці Hижній колонтитул у полі Hижній колонтитул зi списка вибрати Сторінка 1.


 13. Переглянути документ у різних режимах.
 14. Зберегти файл під назвою Ваше прізвище у теці, вказаній вчителем.
 15. Закрити програмне вікно LibreOffice Calc.
 16. Повідомити викладача про завершення роботи.

Примітка. Вилучити або додати рядки (стовпчики) можна так: виділити рядки (стовпчики), викликати (правою кнопкою миші) контекстне меню і обрати команду Видалити рядки (Видалити стовпчики).Щоб об’єднати кілька суміжних комірок, потрібно: виділити комірки та скористатися вказівкою меню Формат / Об'єднати Комірки / Об'єднати Комірки.

Щоб розділити комірку, потрібно: виділити об'єднані комірки та скористатися вказівкою меню Формат / Об'єднати Комірки / Розділити Комірки.

Щоб долучити коментар до комірки, потрібно: виділити комірку та скористатися вказівкою меню Вставка / Коментар і вписати необхідний коментар.
Запитання для самоконтролю
 1. Як об’єднати суміжні комірки?
 2. Як у комірці подати текст кількома рядками?
 3. Як встановити формат?
 4. Як викликати вікно діалогу вікно «Формат комірок»?
 5. Як встановити число виведених десяткових знаків після коми?
 6. Як змінити ширину стовпчика (рядка)?
 7. Як встановити обрамлення комірки?
 8. Як встановити грошову одиницю?
 9. Як захистити вміст клітинки?
 10. Як видалити рядок (стовпчик)?
 11. Як долучити рядок або стовпчик?
 12. Як вставити чи редагувати колонтитул?
 13. Як долучити примітку до комірки?

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Вивчити основні принципи форматування даних; повторити прийоми роботи з файлами (створення, відкриття, збереження, копіювання, вилучення, переміщення).


Текст упорядкувала Світлана Вікторівна Альбоха, вчитель гімназії № 261 Дарницького району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 01.10.2012 по 07.12.2012.