Розробка уроку — практичної роботи

Тема: побудова графіків функцій.

Мета: ознайомитися з основними елементами діаграм. Навчитися будувати, редагувати, форматувати та друкувати графіки.

Обладнання: комп'ютери з встановленими ОС та LibreOffice, (дана) інструкція.

Структура уроку
 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом, перевірка присутності.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Для чого використовують діаграми?
 2. Назвіть основні типи діаграм.
 3. Поясніть доцільність використання різних типів діаграм.
 4. Назвіть елементи діаграми.

3. Вивчення нового матеріалу

На попередньому уроці ми розглянули поняття діаграми, її основні елементи, способи побудови, доцільність використання того чи іншого типу діаграм в залежності від задачі аналізу даних. З’ясували, що незалежно від того, яким чином було створено діаграму, вона завжди пов'язана з даними аркуша (аркушів). У разі зміни даних діаграму буде автоматично оновлено.

Серед стандартних типів діаграм у LibreOffice Calc для побудови графіків функцій призначенo такі:

Розглянемо, наприклад, побудову графіків функцій у = х2, у = х2/3, у = 3х2 у середовищі LibreOffice Calc.

Створюємо електронну таблицю, вводимо значення змінної х і обчислюємо величини функцій.

Використавши вказівку меню Вставка / Діаграма або натиснувши кнопку Діаграма, запускаємо Майстра побудови діаграм.

На кроці 1 вибираємо тип діаграми.

На кроці 2 вибираємо діапазонів даних, вказуючи їх явно $Аркуш1.$B$3:$E$24 або, натиснувши у вікні діалогу Майстер діаграм кнопку , виділяючи вказівником миші.

На кроці 3 налаштовуємо діапазон даних для кожного ряду. Для цього вибираємо ряд даних y, y1, y2 і в полі Діапазон даних аналогічно кроку 2 вибираємо нові дані. Кнопками Додати або Видалити можна додати чи видалити ряди даних.

На кроці 4 встановлюємо параметри діаграми: Заголовки, Легенду, Підписи для вісі x, y. Інакше кажучи, заповнюємо поля, як вказано на малюнку нижче, і натискаємо кнопку Завершити

У результаті готову діаграму буде розташовано на тому самому аркуші.

Примітка. Для того, щоб побачити значення аргументів, а не порядкові номери, потрібно на кроці 3 Ряд даних побудови діаграми у полі категорії вказати: $'Графік'.$A$4:$A$24

Додаткові налаштування діаграми та її елементів здійснюють, використовуючи вказівки контекстних меню: області побудови, заголовків, рядів даних, осей x, y.

Для об’єкта Діаграма:

Для об’єкта Ряди даних:

Для об’єкта Область діаграми:

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу
У ході виконання роботи результати подавати окремими аркушами з назвами, що відповідають номерам завдань, у одній книзі Графіки_Ваше прізвище у теці, вказаній учителем. Файл зберігати після виконання кожного завдання і щонайменше кожні 5 хвилин.

Завдання 1. Побудувати графік функції у = cos(3х2 – 5x + 1) на проміжку від 0 до 1,4 згідно з малюнком нижче та внести вказані зміни.

Змінити тло Області діаграми. Колір забарвлення вибрати зі списку Заповнення закладки Область.

Налаштувати значення по осі Y як у поданому нижче вікні.

Налаштувати вигляд ряду даних на свій смак, змінивши стиль, колір, ширину ліній.

Готова діаграма може мати такий вигляд.

Завдання 2. Побудувати графік функції згідно з малюнком нижче.

Завдання 3. Побудувати в одній координатній площині графіки функцій у = sin 2х та у = sin(х/2) на проміжку [0; 13]. Налаштувати область побудови діаграми, заголовки, вісі Х та У.

Завдання 4. Побудувати в одній координатній площині графіки функцій у = х2 + x – 6 та у = – х2x + 6 на проміжку [–4; 4]. Налаштувати ряди даних, вісі Х та У, підібрати шрифт та інші параметри на свій розсуд для найкращого відображення даних.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
При потребі доробити незавершені завдання. Повторити вивчений матеріал щодо створення й редагування графіків функцій у середовищі LibreOffice Calc.


Текст упорядкувала Іванченко Віра Олександрівна вчитель інформатики Технічного ліцею Дніпровського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 29.10.2012 по 28.12.2012.