Розробка уроку — практичної роботи

Тема: робота з базами даних (списками).

Мета: сформувати в учнів практичні навички впорядковування даних в електронних таблицях, навчити використовувати автофільтр і розширений фільтр.

Учень повинен пояснювати:

Учень повинен вміти:

Обладнання: комп’ютери IBM PC з встановленими ОС та LibreOffice Calc, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Методичний прийом «Снігова куля»: один учень називає категорію функції LibreOffice Calc, другий — приклад функції з цієї категорії, третій — аргументи, четвертий — приклад використання цієї функції.

3. Вивчення нового матеріалу

Мотивація навчальної діяльності. Для кращих сприйняття й аналізу даних їх потрібно впорядкувати (відобразити прізвища в алфавітному порядку, поставити числа в порядку зростання тощо). Як це зробити у середовищі LibreOffice Calc, буде вивчено протягом цього уроку.

Список у середовищі LibreOffice Calc — це набір рядків електронної таблиці з взаємопов'язаними однотипними даними. Наприклад, список товарів на складах зі вказаною кількістю наявного товару або список номерів телефонів і адрес абонентів. Таким чином, список насправді — це база даних: рядки і стовпці списку відповідають записам і полям бази даних.

На одному аркуші доцільно розташувати лише один список, щоб уникнути потреби виділяти частину аркуша, для якого потрібно застосувати певні інструменти. У списку не має бути порожніх записів-рядків чи полів-стовпців. Формат шрифту підписів стовпців або рядків у списках має відрізнятися від формату шрифту записів лише написанням і бути напівжирним.

Введення даних в список LibreOffice Calc можна здійснювати двома способами:

Формаце вікно діалогу Формат даних, призначене для зручного введення, видалення та пошуку даних у списках.

Вставлення записів в список за допомогою форми

 1. Виділити заголовки списку для створення полів у формі.
 2. Виконати вказівку меню Дані / Form.
 3. Ввести дані нового запису.
 4. Натиснути кнопку:
  Створити для створення нового запису
  Delete для скасування такої дії.
 5. Натиснути кнопку Закрити.

Зміна записів у списку за допомогою форми
 1. Виділити комірку у списку.
 2. Виконати вказівку меню Дані / Form.
 3. Знайти запис, який необхідно змінити.
 4. Змінити дані запису.
 5. Натиснути кнопку Створити.

Вилучення запису зі списку за допомогою форми
 1. Виділити комірку списку.
 2. Виконати вказівку меню Дані / Form.
 3. Знайти запис, який потрібно вилучити.
 4. Натиснути кнопку Delete.
 5. Натиснути кнопку Закрити.

Для впорядкування й аналізу даних у списку застосовують вказівку Сортування. Вона дозволяє переставляти записи у певному порядку на підставі величин одного або кількох стовпців.

Типи впорядкування:

Впорядкування за зростанням означає упорядкування списку в такому порядку: від 0 до 9, пробіли, символи, літери від А до Z, від А до Я. Впорядкування за спаданням проводять у порядку, зворотному до порядку за зростанням.

Для відображення вікна діалогу Сортування потрібно вибрати діапазон клітин і виконати вказівку меню Дані / Сортування.

На закладці Параметри для переліку Порядок сортування, визначений користувачем можна вибрати порядок сортування, а також встановити перемикач Напрямок у стан: Зверху донизу або Зліва направо.

На закладці Умова сортування можна встановити перемикач у стан: За зростанням або За спаданням. У переліках: Sort key1, Sort key2 та Sort key3 (ключ впорядкування 1 і так далі) можна вибрати заголовки стовпців (рядків), за якими буде здійснено впорядкування. Таким чином, впорядкування записів можна здійснювати по одному, двом чи трьом стовпцям (рядкам).

Миттєве сортування записів за одним стовпцем здійснюють, виділивши в ньому клітинку і натиснувши кнопку Сортування за зростанням або Сортування за спаданням. Ці кнопки зазвичай розташовано поряд на панелі інструментів Стандарт.

Алгоритм впорядкування записів

 1. Виділити клітинку списку, який потрібно впорядкувати.

 2. Виконати вказівку меню Дані / Сортування....

 3. На вкладинці Умова сортування вікна діалогу Сортування:

  • зі списку Sort key1 виберіть заголовок того стовпця (рядка), за даними з якого буде здійснено (первинне) впорядкування;

  • якщо впорядкування потрібно здійснити за величинами двох або трьох стовпців (рядків), зі списку Sort key2 виберіть заголовок того стовпця (рядка), за даними з якого буде здійснено впорядкування після впорядкування за вказівкою Sort key1;

  • якщо впорядкування потрібно здійснити за величинами трьох стовпців (рядків), зі списку Sort key3 виберіть заголовок того стовпця (рядка), за даними з якого буде здійснено впорядкування після впорядкування за вказівками Sort key1 і Sort key2.

 4. Виберіть тип впорядкування За зростанням або За спаданням для кожного впорядкування.

 5. Натисніть кнопку Гаразд для впорядкування даних.

Для впорядкування За зростанням за даними стовпця «Алгебра» подамо малюнками фрагмент списку до

і після такого впорядкування.

Для пошуку даних або записів у списках використовують фільтри, за допомогою яких відображають на екрані лише записи, що задовольняють певним умовам відбору — обмеженням на записи. Записи, що не задовольняють цим умовам, середовище (тимчасово) приховує. Відображені записи можна форматувати, редагувати, роздруковувати тощо.

Засоби фільтрації:

Використання автофільтру

 1. Виділити стопвчики, на дані з яких потрібно встановити автофільтр.

 2. Скористатися вказівкою меню Дані / Фільтр / Автофільтр. Праворуч від заголовків (підписів) стовпців з'являться кнопки зі стрілками для розкриття переліку вказівок команд автофільтру.

 3. Клацання по такій кнопці зі стрілкою призведе до появи переліку — варіантів впорядкування і вказівок автофільтру. При використанні автофільтру у правому нижньому куті відповідної кнопки виставлено квадратну мітку синього кольору.

  Вказівки автофільтру:

  • All — відображати всі записи;

  • Show only the current item — відображати лише ті записи, величини яких у поточному стовпці збігаються з величиною у поточній клітинці;

  • Hide only the current item — відображати лише ті записи, величини яких у поточному стовпці відмінні від величини у поточній клітинці;

  • 10 перших... – відображати лише 10 перших записів;

  • Empty – відображати записи з порожнім вмістом клітинок поточного стовпця;

  • Not Empty – відображати записи з непорожнім вмістом клітинок поточного стовпця;

  • Стандартний фільтр… – відкрити вікно діалогу Стандартний фільтр. За допомогою цього вікна можна вивести записи, що задовільняють декільком умовам.

 4. Для відображення всіх записів після виконаної фільтрації потрібно натиснути відповідні активні кнопки і вибрати вказівку All або скористатися вказівкою меню Дані / Фільтр / Видалити фільтр.

Алгоритм пошуку записів, що відповідають одній умові в одному стовпці

 1. Вибрати клітинку списку.

 2. Скористатися вказівкою меню Дані / Фільтр / Автофільтр.

 3. Клацнути на кнопці автофільтру в стовпці, за даними якого потрібно провести фільтрацію.

 4. Знявши прапорець All, клацніть на одному з унікальних імен. Середовище миттєво приховає рядки, які не містять вибраних даних.

Наступний малюнок подає результат фільтрування за стовпцем «оптова ціна, шт.» при обраній умові відбору «12» електронної таблиці, зображеної на попередньому малюнку.

Список, відфільтрований за даними одного стовпчика, можна фільтрувати і за даними інших стовпчиків.

Алгоритм пошуку записів, які відповідають одній або двом умовам в одному стовпчику.

 1. Вибрати клітинку.

 2. Скористатися вказівкою меню Дані / Фільтр / Автофільтр.

 3. Клацнути на кнопці автофільтру стовпчика, за даними якого потрібно провести фільтрування.

 4. Вибрати Стандартний фільтр.

 5. У вікні діалогу Стандартний фільтр у розкривних списках виберіть відповідні поля та величини для потрібного фільтрування.

 6. Клацнути на кнопці Гаразд для здіснення фільтрування.

Таблиця:

після фільтрування за даними стовпчика Хімія при таких умовах відбору:

набуде вигляду:

Фільтрація списку за допомогою розширеного фільтра

Вказівку Розширений фільтр використовують для фільтрування за складнішими, ніж для автофільтру, умовами відбору. Наприклад, за кількома умовами відбору в одному стовпці або за кількома умовами відбору в кількох стовпчиках.

Перед застосуванням вказівки Розширений фільтр необхідно підготувати умови відбору. Їх, як правило, потрібно розташовувати над списком. У зв'язку з цією вимогою на аркуші зі списком має бути не менше трьох порожніх рядків, розташованих над списком. Крім того, між списком і умовами відбору потрібно розташувати хоча б один порожній рядок. Для cтворення діапазону умов відбору потрібно зробити таке:

 1. Виділити заголовки фільтрованих стовпчиків списку і виконайте вказівку Копіювати будь-яким з відомих методів.

 2. Виділити перший рядок для введення умов відбору і виконати вказівку Вставити будь-яким з відомих методів.

 3. Ввести критерії відбору записів у рядки, розташовані під заголовками умов.

Наступним малюнком подано зразок таких умов відбору.

Після створення діапазону умов відбору можна застосувати вказівку Розширений фільтр таким чином.

 1. Виділити комірку списку.

 2. Скористатися вказівкою меню Дані / Фільтр / Розширений фільтр для виклику вікна діалогу Розширений фільтр.

 3. Вказати діапазон комірок списку для фільтрування.

 4. Натиснути кнопку More (Більше) і задати додаткові умови фільтрації, якщо потрібно. Щоб скопіювати відфільтровані записи в іншу область робочого аркуша, встановити прапорець Результат фільтру до і вказати діапазон для розміщення результатів.

 5. Ввести діапазон умов відбору у вікні діалогу. Він має містити всі клітинки діапазону умов відбору з урахуванням клітинок заголовків стовпчиків.

 6. Клацнути на кнопці Гаразд для фільтрування.

На малюнку подано зразок Розширеного фільтра з обраними параметрами фільтрації.


4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу
 1. Завантажити у середовище LibreOffice Calc таблицю такого вигляду.

 2. Скопіювати таблицю на 3 порожні аркуші книги.

 3. На аркуші 1 впорядкувати за даними другого стовпчика у алфавітому порядку.

 4. На аркуші 2 за допомогою Автофільтру відобразити на екрані товар із ціною, меншою за 1000 грн.

 5. На аркуші 3 вказати й застосувати умову, за допомогою якої на екрані буде відображено лише товар із назвою цегла.

 6. На аркуші 4 застосувати умову, за допомогою якої на екрані буде відображено лише товар із кодом більшим 700 або роздрібною ціною за штуку, меншою від 30 грн.

 7. Зберегти книгу в теку, вказану вчителем, із назвою: Ваше прізвище.

 8. Повідомити вчителя про завершення роботи.

6. Підбиття підсумків уроку

Експрес-опитування
 1. Що таке впорядкування (сортування) даних в LibreOffice Calc?
 2. Як швидко впорядкувати дані за величинами в одному стовпчику?
 3. Як впорядкувати дані за величинами у кількох стовпчиках?
 4. Для чого використовують фільтрування даних?
 5. Які є види фільтрів у LibreOffice Calc?
 6. Подайте приклади умов фільтрування для чисел; для текстів.
 7. Як виконати розширене фільтрування?
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Опрацювати конспект уроку й відповідний розділ підручника.

Текст упорядкувала Наталія Володимирівна Коваль, вчитель спеціалізованої школи № 115 Солом’янського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 01.10.2012 до 07.12.2012.