Розробка уроку — практичної роботи

Тема: реалізація умовних конструкцій, умовне форматування.

Мета: навчитися застосовувати умовні конструкції та умовне форматування в LibreOffice Calc для розв'язування задач.

Обладнання: ПК з встановленими ОС та LibreOffice, інтерактивна дошка, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Методичний прийом «Сніжна грудка»: один учень називає категорію функції LibreOffice Calc, другий — приклад функції з цієї категорії, третій — аргументи, четвертий — приклад використання цієї функції.

3. Вивчення нового матеріалу

Функцiя IF повертає у комірку одну величину, якщо задана користувачем умова справджується, й іншу, якщо умова не справджується. Функція має 3 аргументи:

Синтаксис (правильна структура виклику) функції IF має такий вигляд:

IF(logical test; [value if true]; [value if false])

Дослівно: ЯКЩО(логічний вираз; [величина, якщо істина]; [величина, якщо хибність])

Квадратні дужки формального запису функції вказують на можливість відсутності параметрів. Але розділові знаки (;) потрібно записати обов’язково.

Другий і третій аргументи функції IF можуть містити функції, у тому числі й функцію IF. Наприклад,

IF(В2<=40;"їхати потрібно швидше!";IF(В2>=90;"їдь повільше!";"Молодець!"))

Логічні функцiї AND, OR, NOT (англійською: або, і, заперечення/не) використовують для запису складніших логічних виразів, ніж рівність або нерівність. Наприклад, для запису системи чи сукупності співвідношень:

 • систему 40 ≤ В2 ≤ 90 записують AND(B2>=40; B2<=90);
 • сукупність В2 < 40 або 90 < В2 записують OR(B2<40;90<B2).
 • Функції AND і OR можуть мати довільну кількість аргументів, NOT — лише один.

  4. Інструктаж з ТБ

  5. Закріплення вивченого матеріалу

  Примітка. Після виконання кожного з практичних завдань учень повинен повідомити вчителя про свою готовність подати результати обчислень.

  Завдання 1. Розглянемо життєвий приклад. Дано таблицю з такими даними:

  Обчислити вартість товарів з урахуванням того, що магазин надає знижку 10%, якщо кількість куплених товарів одного найменування перевищує 5 одиниць.

  Порада. Доцільно застосувати функцію ІF для рядка 3 таким чином:

  ІF(С3>5;B3*C3*0,9; B3*C3)

  Інакше кажучи, якщо кількість С3 перевищує 5, тоді сплачують не повну вартість (B3*C3), а лише 90% від неї, тобто (B3*C3*0,9).

  Опис виконання. У попередньо підготовленій таблиці встановіть курсор миші в комірку D3 і зверніться до Помічника з функцій. У вікні діалогу Function Wizard виберіть категорію Логічні функції, функцію ІF і введіть у поля аргументів потрібні параметри.


  Натиснути кнопку Гаразд. Скористатися маркером автозаповнення для поширення результату на інші рядки. Виконайте контрольне обчислення:

  Завдання 2. Завантажити таблицю такого вигляду:  За допомогою функції ІF заповнити стовпчик ВИСНОВОК залежно від величини швидкості, вказаної у клітинці ліворуч:

  Опис виконання. У попередньо підготовленій таблиці встановити курсор миші в комірку D2. Викликати Помічник з функцій. У вікні діалогу Function Wizard вибрати категорію Логічні функції, функцію ІF і заповнити поля:
  На останньому малюнку показано закладку Structure, що згідно з назвою унаочнює структуру запису складеної функції.

  Натиснути кнопку Гаразд. Скористатися маркером автозаповнення для поширення результату на інші рядки:

  Завдання 3. Завантажити таблицю такого вигляду:

  За допомогою функції ІF заповнити стовпчик Висновок залежно від швидкості і категорії шляху, вказаної у тому самому рядку:

  Опис виконання. У попередньо підготовленій таблиці встановити курсор миші в комірку D2. Викликати Помічник з функцій. У вікні діалогу Function Wizard вибрати категорію категорію Логічні функції, функцію ІF і самостійно заповнити поля. Натиснути кнопку Гаразд. Скористатися маркером автозаповнення для поширення результату на інші рядки. Отримати таблицю такого вигляду:

  Завдання 4. Завантажити таблицю такого вигляду:

  Використовуючи Умовне форматування, змінити тло комірок діапазону бали таким чином:

  Опис виконання. Виокремити B3:E14 — діапазон комірок, який містить бали. Скористатися вказівкою меню Формат / Conditional Formatting / Conditional Formatting (Умовне форматування). У вікні діалогу Conditional Formatting for B3:E14 4 рази натисніть кнопку Add для створення 4 закладок Condition з номером.

  У вікні діалогу Conditional Formatting for B3:E14 на всіх 4 закладках Condition праворуч від напису Apply Style з випадного переліку Apply Style виберіть New Style,

  у вікні діалогу Стиль комірки на закладці Тло виберіть колір тла й натисніть Гаразд.

  У вікні діалогу Conditional Formatting for B3:E14 натиснути Гаразд. Перевірити, що таблиця набуде такого вигляду:

  Завдання 5. В таблиці, отриманій в результаті виконання останнього завдання, виділити:

  Опис виконання. Виокремити А3:А14 — діапазон комірок, який містить прізвища. Скористатися вказівкою меню Формат / Conditional Formatting / Conditional Formatting. У вікні діалогу Conditional Formatting for А3:А14 натиснути двічі кнопку Add для створення закладок Condition. На одній закладці вкажіть умову: «всі оцінки не менші за 10», на іншій — «оцінки менші за 4».

  На кожній закладці вкажіть такі параметри:

  У вікні діалогу Conditional Formatting for А3:А14 натисніть кнопку Гаразд. Перевірте, чи буде отримано таблицю у такому вигляді:

  6. Підбиття підсумків уроку
  Виставлення оцінок.

  7. Домашнє завдання
  Розгляньте подану тест-таблицю:

  Зверніть увагу на вміст комірок таблиці, а саме, як встановлюються бали, підраховується їх сума, виводиться оцінка, нарешті, у який спосіб приховується правильна відповідь. У запропонованих конструкціях виправте помилки і отримайте належну оцінку. Підберіть 12 питань і створіть свою тест-таблицю, яку можна було б використати для оцінювання знань з інформатики.

  Знайдіть способи приховування рядка формул та стовпчика з правильними відповідями.


  Текст упорядкувала Людмила Іванівна Сущенко, вчитель ліцею Наукова зміна Дарницького району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 08.10.2012 по 07.12.2012.