Розробка уроку — практичної роботи

Тема: реалізація умовних конструкцій, умовне форматування.

Мета: навчитися використовувати умовні конструкції (функції та режими форматування), закріпити навички роботи з даними (впорядкування, проміжні підсумки).

Обладнання: ПК з встановленою ОС та Libre Office, (дана) інструкція.

Структура уроку

  1. Організаційний момент.
  2. Актуалізація опорних знань.
  3. Вивчення нового матеріалу.
  4. Інструктаж з ТБ.
  5. Закріплення вивченого матеріалу.
  6. Підбиття підсумків уроку.
  7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Методичний прийом «Сніжна грудка»: один учень називає категорію функції LibreOffice Calc, другий — приклад функції з цієї категорії, третій — аргументи, четвертий — приклад використання цієї функції.

3. Вивчення нового матеріалу

Функція IF має такий синтаксис:

=IF(логічний тест; величина, якщо істинний; величина, якщо хибний)

Наприклад, формула =IF(А1>3;10;20) повертає число 10, якщо величина в комірці А1 перевищує 3, інакше — 20.

Аргументом функції IF може бути вираз, що містить інші функції та рядки тексту. Наприклад,

=IF(А1>=3;"Залік здав";"Залік не здав")

Аргумент логічний тест може містити порівняння з рядком тексту. Наприклад, формула

=IF(А1="Динамо";1;2)

повертає 1, якщо комірка А1 містить рядок "Динамо", і 2 в іншому випадку. При цьому збіг між рядками тексту має бути повним, але без урахування регістру.

Іноді зручно використовувати вкладені функції IF. Наприклад, для оцінювання комфортності температири навколишнього середовища:

=IF(А1>=30;"Спека";
 IF(AND(А1>=18;А1<30);"Комфортна температура";
 IF(AND(А1>=0;А1<18);"Прохолодно";"Холодно")))

Якщо величина в комірці А1 належить до числового проміжку (– ∞; 0), [0; 18), [18; 30) чи [30; + ∞), то записана вище формула поверне текст відповідно "Холодно", "Прохолодно", "Комфортна температура" чи "Спека".

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання. Розподілити призові місця учасників олімпіади з інформатики. І місце позначити червоним кольором, ІІ — синім, ІІІ — зеленим.

Врахувати, що згідно з чинними Умовами проведення I–III етапів учнівських олімпіад 50% учасників можуть бути (і кожного року є) переможцями олімпіади. І місце посідає 1/6 переможців, ІІ місце — 2/6 = 1/3 переможців, ІІІ місце — 3/6 = 1/2 переможців.

Джерело первинних даних — результати ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у місті Києві — запозичити з сайту «Київські учнівські олімпіади з інформатики».

Хід виконання
Залежно від варіанту роботи, завантажити результати ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у місті Києві за певний рік.

Впорядкувати дані за класом, а потім — за сумою балів, використавши вказівку меню Дані/ Сортування...

У вікні діалогу Сортування на закладці Параметри встановити Заголовок стовпчиків у області.

У цьому самому вікні діалогу на закладці Умова сортування встановити для даних стовпчиків Клас і Сума впорядкування За спаданням.

Знайти кількість учасників у кожному класі. Для цього вказівкою меню Дані / Проміжні підсумки ...

викликати вікно діалогу Проміжні підсумки, в якому встановити таке:

Створити допоміжний фрагмент аркуша згідно з правилами присудження місць.

Для поданого прикладу комірка D63 містить загальну кількість учасників по класу, О64 — всього призерів на цій паралелі (=D63*0,5), P64 — переможців з ІІІ місцем (=O64*3/6), Q64 — переможців з ІІ місцем (=O64*2/6), R64 — переможців з І місцем (=O64/6).

Скопіювати цей фрагмент аркуша для кожного класу.

Проаналізувати суму балів і скоригувати кількість місць (шукаємо великі перепади між балами, розташоватих поруч у списку учасників). Для розглянутого прикладу 2006 року в 11 класі:
І місце природно присуджувати при кількості балів, що перевищує 300;
ІІ місце — при кількості балів, що перевищує 170 балів і не перевищує 300 балів;
ІІІ місце — при кількості балів, що перевищує 130 балів і не перевищує 170 балів.

Для комірки N2 Місце створити формулу розрахунку призових місць по класу такого вигляду.

IF(L2>300;"I";IF(L2>170;"II";IF(L2>130;"III";" ")))

Для посимвольного набору є альтернатива: викликати Помічник з функцій,

у вікні діалогу вибрати Категорія — Логічні, Функція — IF, натиснути кнопку Next і заповнити відповідним чином поля.

«Розмножити» формулу на весь стовпчик N.

Змінити числа у формулі при зміні класу у відповідності з даними допоміжних таблиць.

За допомогою умовного форматування змінити тло комірок в стовпчику N залежно від величини (червоне, синє, зелене). Для цього потрібно виділити стовпчик N, використати вказівку меню Формат / Conditional Formatting / Conditional Formatting... (Умовне форматування).


У вікні діалогу Conditional Formatting for … (замість … буде вказано виділений діапазон) тричі натиснути кнопку Add для створення трьох закладок Condition з номерами 1, 2, 3. У вікні діалогу Conditional Formatting for … на всіх трьох закладках Condition праворуч від напису Apply Style з випадного переліку Apply Style вибрати New Style, у вікні діалогу Стиль комірки на закладці Тло вибрати колір тла для заданих величин комірки (Cell Value Is...), дати назви новим стилям, наприклад, стиль_І, стиль_ІІ, стиль_ІІІ і натиснути кнопку Гаразд.

У стовпчику А Прізвище, ім'я, по батькові за допомогою умовного форматування змінити колір шрифту залежно від місця учасника. Для цього діяти аналогічно попередньому, але задати формат комірок згідно з формулою (Formula Is — N2="I"), а не величиною у комірці (Cell Value Is...). Після цього натиснути вибрати кнопку New Style, закладку Ефекти шрифту, задати потрібний колір шрифту, створити новий стиль New Style — І місце. Аналогічно діяти для ІІ та ІІІ місця.Відформатовані комірки матимуть вигляд.


Зберегти електронну таблицю з назвою Ваше прізвище у теку, вказану вчителем, і закрити всі програмні вікна.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання

  1. За допомогою Проміжних підсумків знайти кількість І, ІІ і ІІІ місць у кожному класі отриманої вами таблиці під час роботи у класі.

  2. Створити таблицю (3 рядки, 7 стовпчиків), заповнену випадковими числами. Парні числа позначити синім кольором, а непарні — зеленим. Знайти суму непарних чисел та кількість парних.


Текст упорядкувала Тетяна Іванівна Власенко, вчитель ліцею «Наукова зміна» Дарницького району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 29 жовтня по 28 грудня 2012 року.