Розробка уроку — практичної роботи

Тема: cтворення звітів.

Мета: навчитися створювати звіти.

Обладнання: комп'ютери з встановаленими ОС і LibreOffice.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Означити поняття й перевірити правильність відповіді.

 1. База даних — це
  структурованна сукупність взаємопов'язаних даних певної предметної області.

 2. Які типи даних використовують у базі даних?
  Текстовий, Дата/Час, Числовий тощо.

 3. Які елементи має таблиця бази даних?
  Назва поля, типи даних, опис, додаткові властивості.

 4. Що таке «первинний ключ»?
  Ключів у таблиці може бути декілька. З них вибирають один (як правило найкоротший за довжиною), який надалі ідентифікує кожний запис таблиці.

 5. З яким розширенням зберігають файл LibreOffice Base як усталено?
  *.odb.

 6. Що таке запит бази даних?
  Cпеціальний об’єкт, призначений для вибірки даних з таблиць бази, а також для виконання обчислень та інших операцій з базовими таблицями, включаючи їхнє перетворення.

 7. Назвіть способи створення таблиць в базі даних
  У режимі дизайну, з використанням помічника, cтворенням нового представлення таблиці.

3. Вивчення нового матеріалу

Звіт призначено для подання інформації баз даних. При використанні звіту можна, крім відображення вмісту полів з таблиць і запитів, групувати дані, вставляти у звіт верхні і нижні колонтитули тощо.  Аналогічно створенню форм, створення звітів можна виконувати як за допомогою помічника для створення звітів, так і у режимі дизайну. Зазвичай, помічник використовують для створення основної частини звіту, тобто структури, а режим дизайну — для удосконалення зовнішнього вигляду звіту.

Розглянемо, наприклад, створення звіту для подання списку учнів (прізвище, ім'я, дата народження) за класами для наявної бази даних. Потрібно спочатку відкрити цю базу даних у середовищі LibreOffice Base. Клацнути по елементу Звіти в області База даних і двічі клацнути в області Завдання по рядку Використати помічник для створення звіту.

Крок 1. Вибір полів. У вікні діалогу Помічник звітів вибрати поля з таблиць і запитів, вміст яких буде відображено у звіті. У нашому випадку потрібно вибрати з таблиці Учень поля Прізвище, Ім'я, Дата народження і Клас. Після завершення вибору натиснути кнопку Далі.

Крок 2. Поля позначок. При потребі вказати позначення полів. Для цього потрібно заповнити рядки у переліку полів. Але в даному випадку достатньо лише натиснути кнопку Далі вікна діалогу Помічник звітів.

Крок 3. Групування. Додати необхідні рівні групування. Для цього перемістити поля звіту зі списку Поля у список Групування за допомогою кнопки зі стрілкою (>). У даному прикладі це потрібно зробити з полем Клас, бо дані про учнів потрібно виводити по класах. Натиснути кнопку Далі.

Крок 4. Параметри сортування. Визначити порядок впорядкування записів для відображення у звіті. Встановити впорядкування за класом, потім — за прізвищем, і нарешті — за іменем (на випадок наявності учнів з однаковими прізвищами). Натиснути кнопку Далі.

Крок 5. Вибір стилю. Вибрати розмітку й орієнтацію сторінки. Наприклад, колонковий вигляд і книжну орієнтацію. Натиснути кнопку Далі.

Крок 6. Створити звіт:

Натиснути кнопку Завершити. Звіт буде відкрито у вікні LibreOffice Writer у режимі Тільки для читання.

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу

 1. У середовищі LibreOffice Base завантажити раніше створену базу даних Країни.
 2. За допомогою помічника створити такий звіт:
  • показано поля Континент, Назва країни, Столиця, Мова;
  • групувати звіт за континентами;
  • впорядковувати за спаданням;
  • розмітка даних таблична;
  • орієнтація сторінки альбомна;
  • заголовок Звіт Країни динамічний і створений у поточний момент.
 3. Зберегти роботу з назвою Ваше прізвище у вказаній вчителем теці.
 4. Подати звіт у вікні LibreOffice Writer.
 5. Повідомити вчителя про завершення роботи.
 6. Закрити всі програмні вікна.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Вивчити теоретичний матеріал. Створити дома звіт з назвою Мої улюблені квіти. Звіт має містити назву рослини, колір, країну постачальник. Підготувати доповідь на тему «Використання звітів баз даних».


Текст упорядкувала Музичук Тетяна Вікторівна, вчитель гімназії «Діалог» Дарницького району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 01.10.2012 по 07.12.2012.