Розробка уроку — практичної роботи

Тема: робота з виділеними областями. Виділення фрагментів зображень різними методами. Збереження виділеної області у якості маски. Корекція виділення у каналі маскування.

Мета: сформувати уміння відкривати графічні файли засобами Gimp; виділяти фрагменти зображення та виконувати операції з ними; застосовувати швидке маскування для виділення та опрацювання частини зображення.

Обладнання: комп'ютери з встановленими ОС та графічним редактором Gimp, (дана) іннструкція.

Структура уроку

  1. Організаційний момент.
  2. Актуалізація опорних знань.
  3. Інструктаж з ТБ.
  4. Формування навчального досвіду.
  5. Підбиття підсумків уроку.
  6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Графічний редактор Gimp призначено для створення і опрацювання зображень растрової графіки.

В растровій графіці зображення складається з різнокольорових точок (пікселів), які в сукупності і формують малюнок. Кожний растровий малюнок має певне число точок по горизонталі і вертикалі. Ці два числа характеризують розмір зображення. Розмір малюнка у пікселях записують у вигляді: число пікселів по горизонталі × число пікселів по вертикалі.

Для створення або редагування растрового зображення необхідно вказати його розміри і колір кожного пікселя. Піксель не має сталого розміру. Інформація про те, що малюнок має розміри 640×480, нічого не говорить про його справжні розміри. Малюнок набуває геометричних розмірів лише при виведенні його на екран дисплея або принтер. Ці розміри залежать від роздільної здатності пристрою — числа пікселів, що виводять на одиницю довжини. Зазвичай вказують dpi від dots per inch, що англійською означає: точок на дюйм.

Растрова графіка дозволяє одержати високу якість зображення, бо ефективно подає дійсні образи. Недолік растрової графіки — великі розміри файлів, що зберігають растровий малюнок. Великий обсяг файлів растрової графіки потребує потужних комп’ютерів для їх опрацювання. В растровій графіці зазвичай виникають труднощі зі зміною масштабу та редагуванням елементів малюнка.

Графічний редактор Gimp слугує для створення чорно-білих або кольорові малюнків та збереження їх у форматах XCF, GIF, PNG, PostScript. За допомогою програми Gimp також можна відправляти зображення електронною поштою, визначати малюнок як тло стільниці.

Сфера застосування комп’ютерної графіки надзвичайно широка. Це і поліграфія — видавництво газет, журналів, книг, календарів, упаковок для різноманітних товарів, марок тощо. Це і зовнішня реклама, кінематографія, створення комп’ютерних ігор та навчальних програм.

Дати відповіді на такі питання:

3. Інструктаж з ТБ

4. Формування навчального досвіду

Примітка. Перед початком виконання практичної вчитель повідомляє учням про розташування теки з файлами, призначеними для відкриття й подальшого опрацювання, і про розташування теки для запису файлів результатів роботи. Після збереження результатів опрацювання відповідний файл потрібно закрити у режимі роботи графічного редактора.

Виділення геометрично правильної частини зображення

Завдання 1
Завантажте середовище GIMP. Використавши вказівку меню Файл / Відкрити…,

відкрийте файл фото_дiти.JPG.

Користуючись інструментом Прямокутне виділення (R) Панелі інструментів, виділіть праву частину фотографії.

Помістіть виділену частину зображення у буфер обміну, натиснувши клавіші Сtrl + C або використавши вказівку меню Правка / Копіювати.

Створіть новий файл з буферу обміну, натиснувши клавіші Shift + Ctrl + N або використавши вказівку меню Файл / Створити / З буферу обміну.

Зображення з’явиться у новому файлі.

Збережіть файл на диску з назвою дівчинка_1.jpg. Для цього скористайтеся вказівкою меню Файл / Зберегти як… або натисніть на клавіатурі Shift + Ctrl + S.

У вікні Збереження зображення вкажіть тип і назву файлу, теку для збереження і натисніть кнопку Зберегти.

Натисніть кнопку Експорт вікна Експорт файлу.

Натисніть кнопку Зберегти вікна Збереження як JPEG.

Поверніться до файлу фото_дiти.JPG з початковим зображенням. Користуючись інструментом Виділення еліпсу (Е) , розташованому на Панелі інструментів, виділіть зображення дівчинки в лівій частині фотографії.

Помістіть виділене зображення у буфер обміну, створіть новий файл та помістіть у нього виділене зображення дівчинки, як описано вище. У процесі збереження цього зображення у файлі дівчинка_2.jpg у вікні Збереження як JPEG натисніть на + Додаткові параметри. Отримаєте вікно діалогу, в якому задайте величини параметрів оптимізації саме так, як показано на малюнку.

Після цього натисніть кнопку Зберегти.

Завдання 2

Відкрийте файл cats.JPG

.

Користуючись інструментом Виділення еліпсу (E) Панелі інструментів, виділіть зображення кошенят. Застосуйте для цього виділяння області, що рівномірно збільшує свої розміри від центру. Для цього до виділення на Панелі властивостей встановити прапорець ліворуч від Малювати з центру.

Встановіть вказівник миші у центрі майбутньої виділеної області та, утримуючи клавішу Shift і ліву клавішу миші, виділіть необхідну частину зображення. Створіть новий файл, помістіть у нього скопійоване зображення та збережіть його у файлі cats in elips.xcf — саме у такому форматі.

Завдання 3

Відкрийте у середовищі GIMP файл flowers.JPG.

Використовуючи інструменти Прямокутне виділeння (R) та Виділення еліпсу (E) , виділіть квадратну та круглу області зображення квітки відповідно до поданих зразків.


flower 1flower 2

Виділені зображення запишіть у нові файли з назвами flower 1 і flower 2 для подальшого використання їх на веб-сторінкаx, самостійно визначивши формат файлів і оптимізувавши їх.

Виділення та перетворення довільних областей зображення

Завдання 4

Відкрийте файл auto.JPG у середовищі GIMP.

Використовуючи інструмент Вільне виділення, виділіть зображення автомобіля й помістіть його у буфер обміну. Для цього:

При цьому частину зображення буде виділено пунктирною лінією.

Створіть нове зображення з буферу обміну. Збережіть цей файл під назвою auto.xcf — саме у такому форматі.

Завдання 5

Відкрийте файл tools.JPG у середовищі GIMP.

Використовуючи інструмент Вільне виділення F (Лассо) , як прямокутне виділення, по черзі виділіть зображення кожного інструмента, помістіть їх у нові файли і збережіть для використання на веб-сторінках (формат та назви файлів оберіть самостійно). Для виконання такого прямокутного виділення потрібно здійснити такі кроки:Основи роботи з інструментами
Виділення зв’язаної області й Виділення за кольором

Завдання 6

Відкрийте файл apple.JPG у середовищі GIMP.

Оберіть інструмент Виділення зв’язаної області (U) . У числовому полі Поріг установіть для цього параметра значення 32. За допомогою обраного інструмента виділіть чорне тло малюнка, навівши навести вказівник миші на чорне тло та натиснути один раз ліву кнопку миші.

Видаліть чорне тло малюнка, натиснувши кнопку Delete. Знявши виділення, збережіть зображення у файлі з назвою apple.XCF — саме у такому форматі.

Завдання 7

Відкрийте файл maidan.JPG у середовищі GIMP.

Виберіть для роботи інструмент Виділення пов’язаної області (U) . На Панелі властивостей обраного інструмента встановіть режим Додати до поточної виділеної області . Почергово натискаючи інструментом Виділення пов’язаної області (U) на області тла, розміщені всередині зображення, виділіть і видаліть усе тло.

Використавши інструмент Кадрування (Shift+C) , виділіть і збережіть у файлі майдан_без_тла.xcf лише потрібну частину зображення. Щоб зафіксувати кадроване зображення необхідно натиснути один раз лівою клавішею миші всередині виділеної області.

Завдання 8

Відкрийте файл dog.JPG у середовищі GIMP.

Виберіть для роботи інструмент Виділення пов’язаної області (U) . На Панелі властивостей обраного інструмента встановіть величину параметра Поріг 16 та активізуйте режим Додати до поточної виділеної області .

Безпосередньо виділити зображення песика досить складно, тому виділимо тло цього зображення. Послідовно натискаючи лівою клавішею миші частини тла, виділіть його повністю.

Скориставшись вказівкою меню Виділення / Інвертувати (Ctrl+I), змініть виділений фрагмент зображення. Після цього виділеним стане зображення песика.

Скопіюйте виділене зображення песика в буфер обміну, створіть новий файл з буферу обміну.

За допомогою інструменту Гумка (Shift+E) відкоригуйте зображення песика, витерши залишки тла (величину ширини пензля визначте самостійно). Інструментом Прямокутне виділення (R) виділіть відкориговане зображення песика та помістіть його у буфер обміну.

Відкрийте файл tlo.JPG.

Вставте зображення песика як новий шар з буферу обміну, використавши вказівку меню Правка /Вставити як / Новий шар.

Зображення завелике для підготовленого тла, тому застосуйте до зображення песика інструмент Масштаб (Shift+T) Панелі інструментів і змініть його розмір. Користуючись інструментом Переміщення (М) , змініть розміщення зображення песика відповідно до поданого зразка. Збережіть створений файл з назвою песик_на_тлі.jpg.

Збереження виділеної області у якості маски.
Корекція виділення у каналі маскування

Більшість користувачів не застосовують в своїй роботі маски. Це пояснюють не лише тим, що маски здаються багатьом користувачам занадто складною справою, але й тим, що вони завдають людям набагато більше клопоту, ніж того варті. Чи потрібні маски, якщо під рукою завжди є інструменти Вільне виділення й Виділення зв’язаної області. Якщо виникають якісь серйозні ускладнення, є інструмент Контури. Чого ж ще бажати?

Як виявляється, зовсім небагато чого. Будь-який з тільки що згаданих інструментів не найкращим чином пристосований до задачі виділення зображень. Вільне виділення дозволяє створювати контури виділення довільної форми, але не спроможне враховувати відмінності в рівнях фокусування. Виділення зв’язаної області виділяє області кольору, але зазвичай ігнорує важливі кольори, а краї контурів виділення часто здаються нерівними, а то й потворними. Інструмент Контури відрізняється високою точністю, але в результаті його використаання виходять вельми «механічні» контури, що часто погано поєднуються з природним вмістом цих контурів.

Маски мають усі переваги інших інструментів. За допомогою масок можна створювати контури виділення довільної форми, виділяти області кольору, з вражаючою точністю виділяти потрібні фрагменти зображення. Більш того, маски вільні від недоліків, властивих вказаним інструментам виділення. Вони можуть враховувати відмінності в рівнях фокусування і надають вам повний контроль над тим як будуть виглядати зображання.

По суті, маска — це і є саме зображення. Для виділення пікселів в масках теж використовуються пікселі. Саме за допомогою масок, користуючись даними, узятими з самого зображення, ви примушуєте Gimp «дивитися» на зображення вашими очима. Маски дозволяють вам спрямувати буквально всі неабиякі можливості Gimp на вирішення однієї задачі — створення контуру виділення. Маски, поза сумнівом, є найточнішим механізмом виділення, яке має у своєму розпорядженні Gimp.


Маскаце контур виділення, поданий півтоновим зображенням.

Завдання 9

Відкрийте у середовищі GIMP файл family.jpg.

Для активації швидкої маски натисніть кнопку-перемикач Швидка маска у лівому нижньому куту вікна зображення (позначено червоним контуром на наступному малюнку). Повторне клацання по ній повертає до звичайного режиму виділення. Також ви можете активувати швидку маску, використовуючи вказівку меню вікна зображення Виділення / Перемикнути швидку маску або клавіші швидкого доступу Shift + Q.

У режимі швидкої маски більшість маніпуляцій із зображенням здійснюють саме з каналом виділення, а не власне зображенням. Особливо це стосується інструментів малювання. Малювання білим виділить замальовані пікселі. Малювання чорним прибере виділення з намальованих пікселів. Ви можете використати будь-які інструменти малюванні, включаючи інструменти Заповнення таким самим чином.

Оберіть інструмент Вільне виділення F (Лассо) й виділіть зображення сім’ї котів. Потім оберіть інструмент Заповнення (Shift+B) і заповніть виділену область білим кольором.

Натисніть знову кнопку Швидка маска .

Помістіть виділену область в буфер обміну. Відкрийте у середовищі GIMP файл village.JPG.

Вставте зображення кошенят як новий шар з буферу обміну, виконавши для цього вказівку меню: Правка / Вставити як / Новий шар.

За допомогою інструментів Масштаб (Shift+T) i Переміщення (М) розташуйте кошенят у лівому нижньому куті сільського пейзажу. Створене зображення збережіть у файлі family.XCF.

5. Підбиття підсумків уроку

  1. Про що нове ви дізналися?
  2. Що найцікавішим було на уроці?
  3. Які вказівки ви навчилися виконувати?

Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Доробити ті завдання, які не було зроблено або зроблено неякісно. Повторити матеріал уроку.


Текст упорядкувала Руслана Михайлівна Гришкіна, вчитель НВК «Домінанта» Дніпровського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 01.10.2012 по 07.12.2012.