Розробка уроку — практичної роботи

Тема: робота з текстом. Спеціальні ефекти для шарів. Текстові ефекти. Створення об'ємного текстового зображення.

Мета: навчитись працювати з текстом в графічному редакторі Gimp: додавати текст та перетворювати його; додавати ефекти. Закріпити навички роботи з інструментами «перспектива» та «градієнтна заливка», фільтрами та шарами зображення

Обладнання: комп'ютери IBM PC з встановленими ОС і графічним редактором GIMP, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Які інструменти використовують для виділення фрагменту зображення?
  Прямокутне виділення, еліптичне виділення, довільне виділення (ласо), виділення суміжних областей (чарівна паличка).

 2. Які існують способи заливки?
  1. Плоска заливка: заливка кольором або текстурою. 2. Градієнтна заливка.

 3. Поясніть поняття Градієнтна заливка.
  Градієнтна заливка — це інструмент для заповнення (виділеної) області м'яким переходом кольору від кольору переднього плану до кольору тла як усталено (спосіб заливки можна змінити).

 4. Як задати градієнтний перехід?
  Щоб створити перехід, рушите курсор у бажаному напрямку і відпустіть мишку, коли досягнуті потрібний розмір і положення. М'якість переходу залежить від відстані зміщення курсору. Чим коротше зсув, тим різкіше перехід.

 5. Які існують форми градієнтного зафарбування?
  Доступно 11 форм градієнтної заливки: лінійна, білінійна, радіальна, квадратна, конічна симетрична, конічна асиметрична, обриси (кутова), обриси (сфера), обрис (брижі), спіральна за годинниковою стрілкою і спіральна проти годинникової стрілки.

 6. Поясніть поняття Фільтр.
  Фільтр — спеціальний вид інструменту, який опрацьовує вхідний шар або зображення згідно з певним алгоритмом і повертає змінений шар або зображення в новому форматі. GIMP використовує фільтри для досягнення різних ефектів.

3. Вивчення нового матеріалу

Інструмент текст Панелі інструментів GIMP призначено для роботи з текстом.

Для тексту можна задавати такі параметри: розмір, накреслення, стиль, колір, вирівнювання, інтервал між символами, інтервал між рядками тощо. Протягом даного уроку буде використано як вже відомі параметри, так і нові.

Розглянемо процес створення такого зображення:

Фото яблука завантажимо у середовище GIMP.

Виберемо iнструмент Текст на Панелі інструментів і виділимо область, де буде створено напис.

Введемо текст: «Смачного», вказавши на панелі Параметри інструментів такі параметри: гарнітура Sans Bold, розмір 41 px, накреслення напівжирне, колір зелений.

Зауважте: при введенні тексту автоматично створено новий шар для розташування тексту. На панелі Cлои Кисти (Шари, Канали, Контури, Вернутися при україномовному інтерфейсі) для шару тексту викличемо контекстне меню, натиснувши праву кнопку миші, і виберемо Слой к размеру изображения.

Знову викличемо контекстне меню для шару тексту і виберемо Альфа-канал в выделение.

На Панелі інструментів виберемо інструмент Градієнт, задамо два кольори: жовтий і зелений. На панелі Параметри інструментів виберемо Форму Лінійна.

Для зафарбування тексту градієнтною заливкою клацнемо лівою кнопкою миші в області тексту і, не відпускаючи кнопку, «протягнемо» градієнт в області тексту. Скористаємося вказівкою меню Выделение / В контур.

У вікні Стыкуемые диалоги перейдемо на вкладку Контуры (або Прикрепляющиеся диалоги). Якщо вкладку закрито, потрібно попередньо скористатися вказівкою меню: Окна / Прикрепляющиеся диалоги / Контуры.

Викличемо контекстне меню шару контуру й оберемо Обвести контур...

На Панелі інструментів виберемо колір переднього плану темно-зелений та у вікні Обводка по контуру задамо товщину лінії 2 px.

Пересвідчимося, що для тексту створено контур.

Перейдемо на вкладку Каналы.

Якщо вкладку закрито, потрібно попередньо скористатися вказівкою меню: Окна / Прикрепляющиеся / Канали. Створимо новий канал, щоб використовувати його як карту рельєфу. Клацнемо на кнопку створення нового каналу внизу панелі (див. попередній малюнок) для того, щоб викликати вікно діалогу Новый канал. У цьому вікні вводимо назву Новый канал, активуємо Создать из выделения (Створити з виділення) і натискаємо кнопку OK.

На панелі Каналы - Кисти натиснемо Канал, щоб переконатися в його активності.

Розмиємо канал, використавши вказівку меню Фильтры / Размывание / Гауссово размывание.

Відкриється вікно діалогу Гауссово размывание. У цьому вікні виставимо радіуси розмивання 8 px і натиснемо кнопку OK. Для того, щоб перехід був плавним повторимо ці дії для радіусів розмивання: 6, 4 і 2 (px).

Зробимо канал невидимим, натиснувши на панелі Каналы - Кисти на «oко» ліворуч від назви Канал. На панелі Каналы - Кисти повернемося на вкладку Слои (Шари). Виберемо шар з текстом і зробимо його активним. Для створення ефекту освітлення шару використаємо вказівку меню Фильтры / Свет и тень / Освещение.

У вікні діалогу Освещение задамо такі величини параметрів.

На вкладці Карта рельєфа у випадному списку параметра Изображение рельєфа має міститися наш канал. Виберіть його, а максимальну висоту задайте 0,04.

На вкладці Матеріал встановимо параметри:


На вкладці Свет для вибору Свет 1 встановимо параметри:

На вкладці Свет для вибору Свет 2 встановимо параметри:

Налаштуємо кольори. Використаємо вказівку меню Цвет / Кривые для виклику вікна діалогу Кривые. За допомогою мишки, задамо вигляд кривої згідно з поданим зразком.

Створимо тінь для тексту. Скористаємося вказівкою меню Фильтры / Свет и тень / Отбрасываемая тень.

Відкриється вікно діалогу Отбрасываемая тень. Задайте задані параметри і натисніть кнопку ОK.Створимо перспективу. Використаємо вказівку меню Инструменты / Преобразования / Перспектива.

З'явиться новий шар Плавующее выделение. Викличемо контекстне меню цього шару й виберемо Прикрепить слой.

У результаті отримаємо таке зображення.

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу
У вказаній вчителем теці створіть теку з назвою Ваше прізвище. Саме у цій теці ви зберігатимите результати своєї роботи: файли з назвою Номер завдання. Файли на опрацювання брати з іншої теки, також вказаної вчителем.

Завдання 1. На даному зображенні створити текст з градієнтним зафарбуванням та контуром для тексту. Величини параметрів вказувати такі самі, як у описі вище.

Завдання 2. Використавши копію результату виконання завдання 1, задайте для тексту параметри карти рельєфу за поданим вище зразком.

Завдання 3. Використавши копію результату виконання завдання 2, додайте до тексту тінь і перспективу за поданим вище зразком.

Після виконання всіх завдань повідомте вчителя про завершення роботи і закрийте всі програмні вікна.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Повторити матеріал про роботу з текстом, спеціальні ефекти для шарів і створення об'ємного текстового зображення.


Текст упорядкувала Безпрозванна Любов Михайлівна, вчитель спеціалізованої школи № 76 Святошинського району, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 08.10.12 по 14.10.12.

При підготовці роботи використано інформацію з джерела: http://docs.gimp.org/ru.