Розробка уроку — практичної роботи

Тема: ретушування фотографій, підвищення різкості зображення.

Мета: навчитися ретушувати зображення й налаштовувати підвищення різкості зображення. Виділяти прямокутні області зображення, викоритовувати додаткові функції: анімацію, Гаусове розмивання, швидку маску, світло та тінь. Розвивати моторику, логічне мислення, уважність. Виховувати цікавість до роботи над зображеннями, творчий підхід до виконання завдання.

Обладнання. ПК з встановленими ОС і редактором растрової графіки GIMP, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Дати відповіді на питання.

Варіант 1

 1. Для чого передбачено кнопку F10 у середовищі GIMP?
 2. За допомогою яких клавіш імпортують недавні файли формату jpg у середовище GIMP?
 3. Як відкрити завантажене зображення у новому вікні програми GIMP?
 4. Як перейти до одновіконного режиму GIMР?
 5. Як виділити все зображення в середовищі GIMР?
Варіант 2
 1. Яким чином відкрити вікно панелі інструментів у середовищі GIMP за допомогою клавіш?
 2. Для чого передбачено кнопку F11 у середовищі GIMP?
 3. Як встановити GIMР?
 4. Як виділити прямокутну область зображення в середовищі GIMР?
 5. Як виходити з середовища GIMР?

3. Вивчення нового матеріалу

Зміна різкості
Подамо вказівки щодо зміни різкості у середовищі GIMP.

Завантажити зображення.

Виділити прямокутну ділянку зображення. Інакше кажучи, на панелі інструментів вибрати піктограму прямокутного виділення (виділено у верхньому лівому куті на панелі, зображеній на малюнку вгорі) і при натиснутій лівій кнопці мишки провести по діагоналі прямокутника.

Для того, щоб було помітно зміни в різкості зображення, скористатися вказівкою меню Выделение / Переключить быструю маску.

Отримати таке зображення.

Скористатися вказівкою меню Выделение / Растушевать.

Встановити вікні діалогу параметри ретушування. Наприклад, 20756,0 рх.

Функція ретушування на перший погляд досить непомітна, але параметри малюнка зміняться.

Зробити виділення активним за допомогою вказівки меню Выделение / Выделить все. Скористатися вказівкою меню Фильтры / Улучшение / Повышение резкости.

У вікні діалогу Повышение резкости змінити (підвищити) різкість і натиснути клавішу OK.

Отримати зображення з підвищеною різкістю.

Ретушування
Подамо вказівки щодо ретушування в середовищі GIMP.

Завантажити зображення.

Виділити прямокутну область для подальшого ретушування. Використати вказівку меню Выделение / Переключить быструю маску або натиснути на клавіатурі Shift + Q.

Отримати таке зображення.

Скористатися вказівкою меню Выделение / Растушевать,

щоб отримати вікно діалогу Растушевать выделения. У цьому вікні діалогу встановити Растушевать выделения на 10000 рх і натиснути кнопку OK.

Отримати таке зображення.

Використати вказівку меню Фильтры / Размывание / Гауссово размывание,


щоб відрити вікно діалогу Гауссово размывание. У цьому вікні діалогу встановити радіус розмивання 600,00 рх і натиснути кнопку OK.

Отримати такий малюнок.

Анімація. Світло й тінь
Подамо вказівки щодо опрацювання зображення з використанням анімації та світла й тіні в середовищі GIMP.

Завантажити зображення.

Скористатися вказівкою меню Цвет / Яркость-Контраст. У цьому вікні діалогу встановити величини яскравості й контрасту відповідно 27 і 21, а потім натиснути кнопку OK.

Отримати фото такого виду.

Вибрати меню Выделение / Выделить все.

Використати вказівку меню Выделение / Растушевать, щоб ретушувати фото.

У вікні діалогу Растушевка выделения встановити Растушевать выделения на 800 рх і натиснути кнопку OK.

Отримати таке зображення.

Фото має зображення з морем, тому варто попрацювати над анімацією хвиль. Виділити частину моря. Скористатися вказівкою меню Фильтры / Анимация / Волны,

щоб відкрити вікно діалогу Волны. У цьому вікні налаштувати розмах та довжину хвилі відновідно на 6,8 та 6,4.

Отримати фото з хвилями.

Скористатися вказівкою меню Фильтры / Cвет и Tень / Отблеск линзы.

У вікні Отблеск линзы вказати точку відблискування і натиснути кнопку OK.

Отримати фото з відображення на небі сонячного сяйва.

Підвищення різкості
Подамо вказівки щодо підвищення різкості в середовищі GIMP.

Завантажити зображення.

Використати вказівку меню Фильтры / Улучшение / Повышение резкости.

для відкриття вікна діалогу Повышение резкости. У цьому вікні встановити Резкость 51 і натиснути кнопку OK.

Отримати фото з підвищеною різкістю зображення.

На панелі інструментів вибрати Виделение по цвету й натиснути лівою клавішею на зображення слона.

Скористатися вказівкою меню Цвет / Яркость-Контраст, щоб відрити вікно діалогу Яркость-Контраст. У цьому вікні діалогу встановити величини яскравості й контрасту, після чого натиснути кнопку OK.


Отримати фото слона.

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу
У вказаній вчителем теці створіть теку з назвою Ваше прізвище. Саме у цій теці ви зберігатимите результати своєї роботи файли з назвою Номер завдання. Файли на опрацювання брати з іншої теки, також вказаної вчителем.

Завдання 1.

a) ретушувати фото за кольором;
б) ретушувати лише верхню праву чверть цього фото.
Результат останньої дії записати з назвою 1-4.

Завдання 2. Для такого фото

змінити яскравість та контрастність фото, застосувати виділення по кольору неба та ефект Світло й тінь.

Завдання 3. Для такого фото:

 1. Застосувати швидку маску.
 2. Використати Гаусове розмивання. Радіус розмирання не має перевищувати 6,0 рх по горизонталі та вертикалі.
 3. Підвищити різкість всього зображення.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Повторити матеріал про ретушування фотографій і підвищення різкості зображення.


Текст упорядковала Кравченко Тетяна Валеріївна, викладач Відокремленого Підрозділу Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України «Ірпінський економічний коледж» під час виконання роботи на курсах підвищення кваліфікації з 08.10.2012 до 14.12.2012.