Розробка уроку — практичної роботи

Тема: cтворення малюнків за допомогою графічних примітивів.

Мета: ознайомити учнів з поняттям графічних примітивів; навчити створювати та редагувати малюнки, що складаються з графічних примітивів; сформувати навички використання графічних примітивів.

Обладнання: комп'ютери з встановаленими ОС і графічним редактором Inkscape, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
1. Що таке примітив?
2. Назвіть елементи програмного вікна Inkscape і стисло опишіть їхнє призначення.

3. Вивчення нового матеріалу

У Inkscape є 4 зручних інструменти для роботи з фігурами, кожен з яких може створювати або редагувати лише власний тип фігур.

Фігураце об'єкт векторної графіки, що має вузли управління й числові параметри, які визначають зовнішній вигляд фігури при відображенні її графічним редактором. Такий об'єкт можна змінювати різними, але унікальними для нього, способами.

Наприклад, для зірки можна змінювати кількість променів, їх довжину, кути, округлість і т.і. При цьому зірка залишається зіркою, але більш цікавою і привабливою. Можна перетворити фігуру в контур, натиснувши на клавіатурі Ctrl + Shift + C, але зворотнє перетворення неможливе.

На панелі інструментів, зображеній на попередньому малюнку ліворуч, розташовано кнопки виклику інструментів малювання фігур:

Прямокутник;
Еліпс;
Зірка;
Спіраль.

Прямокутник
Щоб намалювати прямокутник, виберіть інструмент Прямокутник на панелі інструментів або увімкніть його за допомогою клавіші F4.

Квадрат або прямокутник з цілими співвідношеннями висоти до ширини чи ширини до висоти можна намалювати, утримуючи клавішу Ctrl.

Початкова точка відповідатиме не вершині, а центру прямокутника, якщо утримувати при малюванні прямокутника клавішу Shift.

У прямокутника є три маніпулятори: два квадратні (ліворуч угорі і праворуч унизу) і один круглий (праворуч угорі) — див. попередній малюнок.

Квадратний маніпулятор допомагає змінювати розміри прямокутника, переміщуючи будь-яку зі сторін у будь-якому напрямку.

Круглий маніпулятор — це насправді два маніпулятори, що перекриваються. Зрушення одного з них від початкового положення викликає скруглення всіх чотирьох кутів прямокутника. Зрушенням обох скругленням можна отримати форму еліпса.

Власні маніпулятори прямокутника зберігають початковий напрямок по вертикалі та по горизонталі, як би прямокутник не було розтягнуто чи видозмінено.

Спотворити паралелограм, як по горизонталіі так і по вертикалі, можна за допомогою інструмента Виділення та трансформація об'єкта. Для цього, необхідно обрати даний інструмент на Панелі інструментів чи натиснути на клавішу F1, потім обрати потрібний для трансформації об'єкт і клацнути на ньому двічі мишкою.

За допомогою стрілок можна проводити трансформацію.

Перетягування квадратних маніпуляторів прямокутника при натиснутій клавіші Ctrl змушує його прилипати до прямих, на яких лежать боки, або ж до діагоналі прямокутника. Ця властивість дозволяє малювати нескладні об'ємні сцени.

Для створення даної фігури необхідно:

Еліпс
Щоб намалювати еліпс, виберіть інструмент Еліпс на Панелі інструментів або увімкніть його за допомогою клавіші F5. Цим інструментом створюють еліпси і кола, які можна перетворити на сегменти або дуги. «Гарячі» клавіші такі самі, як і в Прямокутника:

Два круглих маніпулятори еліпса виконують інші функції, ніж у прямокутнику. Переміщаючи їх, можна отримати:

Переміщення круглих маніпуляторів при натиснутій клавіші Ctrl змінює кут на 15o.

За допомогою числових полів панелі керування інструментом можна точно вказати кутові аргументи початку й кінця дуги, що обмежує фігуру.

Три кнопки цієї панелі, розташовані праворуч від полів для введення кутових аргументів, при натисканні на них перетворюють фігуру на сегмент, дугу і еліпс (перераховано зліва направо). Остання дія незворотня.

Квадратні маніпулятори еліпса діють майже так само, як у прямокутника: як би не повернути або перекосити еліпс, вони пам'ятають початкове положення його осей і дозволяють розтягувати і стискати еліпс уздовж цих «внутрішніх» осей, зберігаючи центр нерухомим.
Зображення створене методом дублювання (контекстне меню чи Ctrl + D) нижнього еліпса, а потім затискуючи квадратні маніпулятори розтягуємо чи стискаємо еліпси.

Зірка
Зірки — найскладніші і найпривабливіші об'єкти в Inkscape. Інструмент для створення і редагування зірок може створювати два типи об'єктів: зірки і багатокутники. Зірка містить два вузли керування, які визначають довжину і форму променів. Багатокутник містить лише один вузол керування, який просто повертає або змінює його.

На панелі керування інструментом:

можна задати кількість кутів багатокутника або променів зірки, перетворити фігуру з багатокутника в зірку і навпаки. Як і прямокутник, зірку можна скруглити. При цьому промені її втрачають гостроту, а бічні сторони з прямих перетворюються на елегантні криві. Зробити це можна, змінюючи Округленість або діючи на один з маніпуляторів при натиснутій клавіші Shift. Від'ємні або занадто великі додатні величини цього параметра призводять до появи петель і самоперетинів. Комбінуючи закручування з переміщенням маніпуляторів, можна створити фігури самих неймовірних форм.

Інший спосіб урізноманітнити зірку — внести елемент випадковості. Ця дія зміщує всі крапки зірки у випадкових напрямках, причому величина зміщення контролюється відповідним числовим параметром. Зазвичай для доступу до внесення елементу випадковості потрібно натиснути кнопку >> на панелі керування інструментом. При введенні від'ємних величин напрям зміщення точок змінюється на протилежний. Для внесення елемента випадковості можна також перетягувати маніпулятор зірки з натиснутою клавішею Alt. Якщо зірка закруглена, плавність закруглення всіх її променів зберігається.

Подамо приклади зображень, утворених за допомогою інструменту Зірка.

Спіраль
Спіраль, як і зірку, малюють від центру. Ctrl + зсув вказівника миші призводить до зсуву на 15o (як усталено). Намальована спіраль має два вузли, розташовані на кінцях кривої. Обидва вузла легко переміщати, згортаючи і розгортаючи спіраль, «продовжуючи» її, змінюючи кількість витків. На панелі керування інструментом:

такі параметри кривої: кількість витків, розходження, внутрішній радіус та відновлення параметрів як усталено (дія незворотня).

Тут розходження — міра нелінійності спіралі:

«Гарячі» клавіші зовнішнього вузла:

«Гарячі» клавіші внутрішнього вузла:

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу
 1. Cтворити у середовищі Inkscape 10 файлів з такими зображеннями (по одному у файлі): 2. Результати зберегти у вказаній вчителем теці з назвами 1–10.
 3. Повідомити вчителя про завершення роботи.
 4. Закрити всі програмні вікна.

6. Підбиття підсумків уроку
Аналіз типових проблем і помилок. Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання

 1. Вивчити клавіатурні скорочення для вивчених інструментів.
 2. Створити такий малюнок.

Текст упорядковала Зборовська Олена Володимирівна вчитель гімназії «Діалог» Дарницького району, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 01.10.2012 по 07.12.2012.


Для створення даного уроку використано такі ресурси:
http://inkscape.org — офіційний сайт;
http://inkscape.org/doc/index.php?lang=ru — документація користувача;
http://www.inkscapebook.ru/ — опис (російською);
http://inkscape.paint-net.ru/?id=2 — опис (російською);
http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF74-75: Inkscape — опис теорії та практичного використання градієнтів (російською);
http://www.oslinux.ru/node/182 — опис вивчення Inkscape — створення ескізів Order of the Stick з допомогою Inkscape (російською).