Розробка уроку — практичної роботи

Тема: ефект перетікання, створення ефекту рельєфу в Inkscape.

Мета:

Обладнання: комп'ютери з встановленими ОС та Inkscape, (дана) інструкція.

Структура уроку
 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Як виділити об’єкт (кілька об’єктів) у середовищі Inkscape?
 2. Як змінити колір заливки (контуру) об’єкта?
 3. Як змінити розмір об’єкта?
 4. Як перемістити об’єкт?
 5. Які способи створення копії об’єкта ви знаєте?
 6. Як перетворити об’єкт у криву?
 7. Як поставити вузлик на контурі?
 8. Як намалювати коло (квадрат)?

3. Вивчення нового матеріалу

Інтерполяція субконтурів здійснює поступове перетворення однієї фігури в іншу за певну кількість кроків вздовж певної (невидимої) кривої-траєкторії. Цю криву можна змінювати: згинати в різні боки, додавати нові вузли, змінювати їхній тип. Одночасно з цим можна змінювати форму частин початкових субконтурів. При цьому проміжні фігури буде автоматично скориговано.

Щоб застосувати Інтерполяцію субконтурів, потрібно:

 1. Намалювати дві фігури.

 2. Виділити і скомбінувати їх, використавши вказівку меню Контур / Объединить (Контур / Об'єднати) або натиснувши клавіші Ctrl + K.

 3. Використати вказівку меню Контур / Редактор контурных эффектов (Контур / Редактор ефектів контурів...) або натиснути на клавіатурі Shift + Ctrl + 7. Вибрати ефект Интерполяция субконтуров (Інтерполяція субконтурів) і натиснути кнопку Добавить (Додати).

 4. Змінити вид траєкторії та задати кількість проміжних фігур (як усталено задано 5 фігур).

Інтерполяція субконтурів має один недолік: кінцевий малюнок завжди є одним контуром і має один стиль. Тому таким чином римати поступову зміну кольорів заповнення й контуру неможливо. Для цього потрібно використати вказівку меню Расширения / Создание из контура / Интерполяция... (Додатки / Використання контуру / Інтерполяція...), яка викличе вікно діалогу Интерполяция (Інтерполяція).

Інтерполяція створює ефект перетікання одного об’єкта в другий. Форма і стиль проміжних об’єктів підбирається таким чином, щоб їх послідовність імітувала послідовне плавне перетворення початкового об’єкта в кінцевий:

Щоб застосувати ефект інтерполяції до кількох об’єктів, потрібно:

 1. Перетворити кожен об’єкт у криву, виділивши об’єкт і використавши вказівку меню Контур / Оконтурить объект (Контур / Об'єкт у контур) або натиснути клавіші Shift + Ctrl + C.

 2. Виділити об’єкти, утримуючи клавішу Shift.

 3. Скористатися вказівкою меню Расширения / Создание из контура / Интерполяция... (Додатки / Використання контуру / Інтерполяція...) й задати параметри інтерполяції.

Розсіювання об’єкта (на передньому плані) по довільному контуру (на задньому плані щодо об'єкту) роблять так:

 1. Виділити об’єкти, утримуючи клавішу Shift.

 2. Скористатися вказівкою меню Расширения / Создание из контура / Рассеивание (Додатки / Використання контуру / Розсіювання) й задати параметри розсіювання.

Ефект Рельєф призначено для створення фасок і рельєфів по краям виділеної області. Якщо на зображенні нічого не виділено, то ефект застосовують до всього зображення. Щоб застосувати цей ефект, потрібно виділити зображення і скористатися вказівкою меню Фильтры / Выпуклости / Рельеф (Фільтри / Горби / Рельєф).

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 1. Намалювати повітряну кульку.

 1. Намалюйте еліпс за допомогою інструменту малювання еліпсів і кіл .

 2. Залийте еліпс зеленим кольором: клацніть лівою кнопкою миші по потрібному кольору на палітрі кольорів.

 3. Зафарбуйте тим самим кольором його контур: клацніть лівою кнопкою миші по потрібному кольору на палітрі кольорів, утримуючи Shift.

 4. Створіть дублікат еліпса: виділіть еліпс і скористайтеся вказівкою меню Правка / Продублировать (Правка / Дублювати) або натисніть клавіші Ctrl + D.

 5. Змініть колір контуру та заливки копії на світло-зелений.

 6. Зменшіть розмір копії еліпса.

 7. Розташуйте менший еліпс у правій верхній частині більшого еліпса.

 8. Виділіть кожну фігуру і скористайтеся вказівкою меню Контур / Оконтурить объект (Контур / Об'єкт у контур) або натиснути клавіші Shift + Ctrl + C.

 9. Утримуючи Shift, виділіть спочатку більший еліпс, а потім — менший.

 10. Застосуйте інтерполяцію, скориставшись вказівкою меню Расширения / Создание из контура / Интерполяция... (Додатки / Використання контуру / Інтерполяція...) .

 11. У вікні діалогу задайте потрібні параметри інтерполяції та натисніть кнопку Применить (Застосувати).

 12. Отримайте таке зображення.

 13. За допомогою інструмента малювання кривих Безьє намалюйте інші елементи кульки.

 14. Згрупуйте всі об’єкти: виділіть об’єкти, утримуючи Shift, і використайте вказівку меню Объект / Сгруппировать (Об'єкт / Згрупувати) або натисніть клавіші Ctrl + G.

 15. Збережіть малюнок у файлі з назвою Ваше прізвище-Кулька у теці, вказаній вчителем.

Завдання 2. Намалювати намисто.
 1. Намалюйте коло інструментом малювання еліпсів і кіл , утримуючи клавішу Ctrl.
 2. Залийте круг рожевим кольором.
 3. Зафарбуйте тим самим кольором коло.
 4. Намалюйте коло меншого розміру світло-рожевим кольором.
 5. Залийте круг світло-рожевим кольором.
 6. Перетворіть кожну фігуру на контур. 7. Розташуйте менший круг у правій верхній частині більшого круга.

 8. Утримуючи клавішу Shift, виділіть спочатку більший круг, а потім менший.

 9. Застосуйте ефект інтерполяції, скориставшись вказівкою меню Расширения / Создание из контура / Интерполяция... (Додатки / Використання контуру / Інтерполяція...).

 10. У вікні діалогу задайте потрібні величини параметрів інтерполяції та натисніть кнопку Применить (Застосувати).

 11. Отримаєте зображення кульки.

 12. За допомогою інструмента малювання еліпсів і кіл намалюйте незафарбований еліпс чорного кольору. Це буде нитка, на яку нанизано перлини.

 13. Розташуйте перлину і еліпс так, як показано на малюнку нижче. Перлина має бути поверх еліпса.

  Якщо це не так, то розмістіть її зверху: виділіть перлину і скористайтеся вказівкою меню Объект / Поднять (Об'єкт / Підняти).

 14. Утримуючи клавішу Shift, виділіть обидва об’єкти (намистину й нитку).

 15. Використайте вказівку меню Расширения / Создание из контура / Рассеивание (Додатки / Використання контуру / Розсіювання).

 16. У вікні діалогу Рассеивание (Розсіювання) задайте величини параметрів і натисніть кнопку Применить для отримання зображення намиста.

 17. Збережіть малюнок у файлі з назвою Ваше прізвище-Намисто у теці, вказаній вчителем.

Завдання 3. Намалювати різьблену зірку.
 1. Інструментом малювання зірок і багатокутників намалюйте 6-кутну зірку.
 2. Залийте зірку синім кольором.
 3. Зафарбуйте тим самим кольором контур зірки.
 4. Створіть копію зірки. Зменшіть її розмір.
 5. Змініть колір заливки і контуру копії на білий.

 6. Розташуйте білу зірку поверх синьої так, щоб їх центри збігалися. Для цього виділіть об’єкти і використайте вказівку менюс Объект / Выровнять и расставить (Об'єкт / Вирівняти та розподілити) або натисніть клавіші Shift + Ctrl +A.

  Натисніть кнопку Центрировать по вертикальной оси (Центрувати за вертикальною віссю).

  Натисніть Центрировать на горизонтальной оси (Центрувати на горизонтальній осі).

 7. Перетворіть кожну фігуру на контур.

 8. Застосуйте ефект інтерполяції з такими параметрами.

 9. Застосуйте ефект Рельєф: виділіть об’єкт і скористайтеся вказівкою меню Фильтры / Выпуклости / Рельеф (Фільтри / Горби / Рельєф).

 10. Отримайте таке зображення.

 11. Збережіть малюнок у файлі з назвою Ваше прізвище-Зірка у теці, вказаній вчителем.

Завдання 4. Намалювати такі візерунки.
 1. Інструментом малювання зірок і багатокутників намалюйте 9-кутну зірку.

 2. Залийте зірку фіолетовим кольором.

 3. Зафарбуйте тим самим кольором її контур.

 4. Створіть копію многокутника та перемістіть його праворуч.

 5. Змініть колір заливки копії на білий, а колір контуру — на червоний.

 6. За допомогою інструмента редагування вузлів контуру скривіть многокутник-дублікат, перетягнувши вузлик, розташований ближче до його центру.

 7. Перетворіть кожну фігуру на контур.

 8. Змінюючи взаємне розташування многокутників та застосовуючи ефект інтерполяції, отримайте потрібні візерунки.

 9. Збережіть малюнок у файлі з назвою Ваше прізвище-Візерунки у теці, вказаній вчителем.

Завдання 5. Використовуючи інтерполяцію субконтурів, намалюйте таке.

Збережіть малюнок у файлі з назвою Ваше прізвище-Криві у теці, вказаній вчителем.

6. Підбиття підсумків уроку

Дайте відповіді на запитання.

 1. Які засоби має програма Inkscape для створення ефекту перетікання однієї фігури в іншу, перетікання по будь-якому контурі?

 2. До яких об'єктів можна застосувати ефект інтерполяції (інтерполяції субконтурів)?

 3. Що спільного й відмінного між ефектами інтерполяції та інтерполяції субконтурів?

 4. Коли доцільно використовувати ефекти Розсіювання чи Рельєф?

Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання

Доробити незавершені завдання, якщо такі є. Повторити прийоми роботи з вказівками Інтерполяція, Інтерполяція субконтурів, Розсіювання, Рельєф. Підготуватись до практичної демонстрації навичок роботи з цими вказівками.


Текст упорядковала Байда Лариса Іванівна, вчитель гімназії № 59 імені О. М. Бойченка Голосіївського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 15.10.2012 по 21.12.2012 року.