Розробка уроку — практичної роботи

Тема: складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування Free Pascal.

Мета: навчитися складати та виконувати алгоритми з викорис­танням табличних типу в середовищі програмування Free Pascal.

Учень повинен вміти:

Обладнання: ПК із встановленим ОС й інтегрованим середовищем програмування Free Pascal.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вироблення практичних навичок.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Дати означення понять і порівняти з вивченим.

Масивце тип даних, що є однорідною за типом, фіксованою за розміром і конфігурацією сукупністю елементів, упорядкованих за номерами.

Масив має такі властивості:

Звернення до значення елемента масиву у коді програми здійснюють, вказавши після його назви у квадратних дужках індекси у вигляді (арифметичних) виразів, що набувають значень з діапазопу порядкового типу.

Одновимірний масив інакше ще називають лінійним масивом або вектором. Кожному його елементу ставлять у відповідність один індекс. У математиці лінійному масиву відповідає поняття послідовності, а номеру члена послідовності — індекс масиву.

Форма опису масиву
Var назва масиву : array [розмірність] of тип елементів;

Тут розмірність — перелік діапазонів зміни індексів, розділених комами. Кожен діапазон вказують таким чином:
найменше значення..найбільше значення

Тести

 1. Вкажіть правильний опис масиву температур повітря за місяць квітень:
  1. t:array(1..30) of real;
  2. :array[1..30] of real;
  3. t:array[1..30] of char;
  4. :array[1..30] of integer;
 2. Вкажіть правильний опис масиву назв днів тижня:
  1. kd: аггау [1..7] of real;
  2. kd: array [1..7] of integer;
  3. kd: array [1..7] of string;
  4. kd: array [1..7] of boolean.
 3. Вкажіть правильне введення елементів масиву:
  1. for i:=l to 5 do readln(a[i]);
  2. for i:=l to 5 do readln a[i];
  3. for i:=l to 5 do readln(a(i));
  4. for i:=l to 5 do writeln(a[i]).
3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення навичок


У формулюванні усіх завдань трикрапки … читати так: «У лінійному масиві з 9 елементів, заданих випадковим чином, … ». Для кожного завдання скласти програму розв'язання і порівняти з демон­страційними розв'язанням для завдань 1 і 2. Перед виконанням завдань завантажити інтегроване середовище програмування Free Pascal. Для кожного із завдань виконати вказівку меню File / New і набравши текст прогами, компілювати (Alt + F9) й виправляти доти, поки результат компіляції не стане успішним. Запускати на виконання програму (Ctrl + F9). У разі помилкових результатів:

Про успішне виконання кожного завдання повідомляти вчителя підняттям руки.

Завдання 1. … знайти суму додатних і кількість від’ємних елементів.

Завдання 2. … визначити, скільки разів максимальне значення зустрічається у масиві та найменший порядковий номер найбільшого елемента.

Вказівка до розв'язання: використати змінну, значення якої тлумачити як найменший номер елемента з найбільшим значенням серед переглянутих. Елементи переглядати у порядку спадання індекса.

Завдання 3. … знайти кількості елементів. які менші від, більші від і збігаються з даним числом.

Завдання 4. … знайти суму й кількість елементів, які менші за перший елемент масиву.

Завдання 5. … знайти усі порядкові номери елементів, які мають однакові значення з останнім.

Завдання 4. … знайти суму й кількість усіх елементів з парними порядковими номерами.

Завдання 5. … знайти суму й кількість усіх елементів, значення яких кратні 5.

Завдання 6. … знайти кількість усіх елементів, які належать до проміжку [50; 100].

Завдання 7. … знайти суму й кількість всіх елементів з непарним значенням.

Завдання 8. … знайти суму всіх двоцифрових елементів.

Завдання 9. … знайти елемент з найменшим значенням і суму елементів, які стоять попереду нього.

Завдання 10. … замінити всі від’ємні елементи на їхні квадрати.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
При потребі доробити незавершені завдання.


Текст упорядкував Романюк Лариса Сергіївна, вчитель спеціалі­зованої школи І–ІІІ ступенів № 210 з поглибленим вивченням росийської мови Оболонського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 8 вересня по 26 грудня 2014 року.