Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з біології.

Мета: навчитися використовувати можливості LibreOffice для розв’язування задач з біології.

Обладнання: ПК зі встановленими ОС і LibreOffice, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаціний момент.
 2. Інструктаж з ТБ.
 3. Формування практичних навичок.
 4. Підбиття підсумків уроку.
 5. Домашнє завдання.
Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Інструктаж з ТБ
3. Формування практичних навичок
Відповідь до кожного завдання записувати з назвою Ваше прізвище_номер завдання у теку, вказану вчителем.

Ланцюг живлення (трофічний ланцюг) — взаємовідносини між організмами під час переносу енергії їжі від її джерела (зеленої рослини) через ряд організмів (шляхом поїдання) на більш високі трофічні рівні.

Завдання 1. На підставі правила екологічної піраміди — кожний наступний трофічний рівень має масу у 10 разів меншу за масу попереднього рівня — визначити, скільки потрібно планктону, щоб у морі виросла одна особина калана масою 30 кг, якщо трофічний ланцюг має вигляд: фітопланктон-нехижі риби-хижі риби-калан.

Надалі будемо вважати, що крок відповідає прогресії ланцюга живлення, і дорівнює 10.

Вказівки до виконання

В середовищі LibreOffice Cal побудувати таблицю за зразком та виконати необхідні розрахунки (записати формули в клітинках сірого кольору).

Отже, дістаємо відповідь: для того, щоб у морі виріс один калан масою 30 кг, необхідно 30 000 кг фітопланктону.

Перевірити правильність введення значень і формул. У разі неспроможності учня впоратися з завданням, вчитель надає текстовий файл з описом комірок з формулами.

Завдання 2. У одному з мисливських господарств у природу випустили 4000 фазанів. Єгері встановили, що 400 фазанів потрапили у кігті яструбів, 800 з’їли лисиці, 200 – бродячі собаки, а 2400 фазанів застрелили мисливці. Яка імовірність у фазана вижити?

Вказівки до виконання

 1. В середовищі LibreOffice Cal побудувати таблицю за зразком та виконати необхідні розрахунки (записати формули в клітинках сірого кольору).

  Перевірити правильність введення значень і формул. У разі неспроможності учня впоратися з завданням, вчитель надає текстовий файл з описом комірок з формулами.

 2. Побудувати гістограму.


Завдання 3. Користуючись правилом екологічної піраміди визначити, яка площа (в га) біоценозу може прогодувати одну особину останньої ланки в ланцюгу живлення:

Масу цієї особини вказано у дужках. Із вказаної у дужках маси 60% становить вода. Суха біомаса планктону з 1 м2 становить 0,6 кг.

Вказівки до виконання

В середовищі LibreOffice Cal побудувати таблицю за зразком та виконати необхідні розрахунки (записати формули в клітинках сірого кольору).

Перевірити правильність введення значень і формул. У разі неспроможності учня впоратися з завданням, вчитель надає текстовий файл з описом комірок з формулами.

Завдання 4. Розташувати перелічені такі організми по трофічних рівнях: шуліка, гусінь, жайворонок, люцерна. Дати обґрунтування, чому той чи інший вид розташований на певному трофічному рівні.

Вказівки до виконання

 1. Створити у новому вікні документ LibreOffice Writer.
 2. Завантажити зображення організмів і розташувати їх по вертикалі, відповідно до трофічного рівня.
 3. Навпроти кожного рівня дати обґрунтування.

Перший рівень: люцерна.

Представник цього рівня не використовує інші організми у вигляді їжі.
Другий рівень: гусінь.

Гусінь використовує у вигляді їжі люцерну.
Третій рівень: жайворонок.

Гусінь слугує джерелом їжі для жайворонка
Четверимй рівень: шуліка.

Представник цього рівня використовує організм попереднього рівня у вигляді їжі. Жайворонок є їжею, а шуліка - споживачем.

4. Підбиття підсумків уроку
Аналіз результатів роботи учнів на уроці та виставлення оцінок.

5. Домашнє завдання

Завдання 1. Користуючись правилом екологічної піраміди визначити, яка площа (в га) біоценозу може прогодувати одну особину останньої ланки в ланцюгу живлення:

Маса цієї особини вказана у дужках. Із вказаної у дужках маси 60% становить вода. Суха біомаса наземної рослинності з 1 кв.м становить 200 г. Суха біомаса донної рослинності з 1 кв.м становить 1000 г.

Завдання 2. Розташувати перелічені нижче організми по трофічних рівнях:

Дати обґрунтування, чому той чи інший вид розташовано на певному трофічному рівні.


Текст упорядкувала Горбенко Ірина Іванівна, викладач Київського технікуму готельного господарства Дніпровського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 06.10.2014 по 24.10.2014.