Розробка уроку — практичної роботи

Тема: cтворення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з економіки.

Мета: ознайомитися з призначенням та використанням фінансових функцій, набути практичні навички використання фінансових функцій для проведення економічних розрахунків. По завершенню вивчення учень:

Обладнання: комп'ютери зі встановленими ОС та LibreOffice.

Структура уроку

  1. Організаційний момент
  2. Актуалізація опорних знань
  3. Вивчення нового матеріалу
  4. Інструктаж з ТБ
  5. Формування практичних навичок
  6. Підбиття підсумків уроку
  7. Домашнє завдання

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

  1. Що таке функція у середовищі опрацювання електронних таблиць?
  2. Як починають запис функції у комірку електронної таблиці?
  3. Назвіть приклади математичних, логічних і та статистичних функцій?

3. Вивчення нового матеріалу

Функції в електронних таблицях використовують для виконання стандартних обчислень, передбачених розробниками програмниго забезпечення. Щоб використати функцію, потрібно ввести її як частину формули у клітинку робочого аркуша.

Aргументи функціївеличини, які використовують для обчислення функції (вхідні дані для обчислень).

Значення (результат) функціїзначення, які функція повертає як відповідь (вихідні дані).

Cинтаксис функціїпослідовність запису символів для виклику функції.

Всі функції використовують однакові основні правила синтаксису. При поршенні правил синтаксису програма видає повідомлення про наявність помилки у записі формули. Якщо функцію записано на самому початку формули, їй повинен передувати знак рівності, як і в усякій іншій формулі. Аргументи функції записують у круглих дужках відразу після назви функції та відокремлюють один від одного символом крапка з комою «;». Якщо функція не має аргументів, то в дужках після імені функції нічого не вказують.

Фінансові функції призначенно для обчислення базових величин, необхідних для проведення складних фінансових розрахунків. Наприклад, розрахунок параметрів позички проводять за такими параметрами:

Якщо відомі будь-які три параметри, можна створити формулу для розрахунку четвертого.

Позначення аргументів фінансових функцій:

Задача 1. Визначити, скільки грошей опиниться на банківському рахунку, якщо щорічно протягом 5 років під 19% річних вноситься 20 000 грн. Внески здійснюються на початку кожного року.

Розв'язання. Для розрахунків використаємо функцію FV.

з такими аргументами:
Відсоток = 19%;
КПЕР = 5;
Виплата = 20 000 грн;
Тип = 1.
У цьому випадку не вказано аргумент ПЗ, бо спочатку на рахунку грошей не було.

Яrщо внески здійснювати в кінці кожного року, результат був би таким:
= FV(19%;5; -20000; ; 0).

Задача 2. Клієнтові банку необхідно накопичити 400 000 грн. За 4 роки. Клієнт зобов'язується вносити на початку кожного місяця постійну суму під 9% річних. Якою має бути ця сума?

Розв'язання. Для визначення щомісячних виплат застосуємо функцію PMT

з такими аргументами:
Відсоток = 9%/12;
КПЕР = 4 · 12 = 48 (місяців);
= - 400 000 грн;
Тип = 1.

Інакше кажучи, величина щомісячних виплат дорівнює:
= PMT(9%/12; 48; ; -400000; 1), що складе 6 902,25 грн.

Задача 3. Визначити платежі за відсотками за перший місяць від трирічної позики у 100 000 гривень з розрахунку 10% річних.

Розв'язання. Для визначення платежу за перший місяць заданого періоду застосуємо функцію IPMT.

з такими аргументами:
Відсоток = 10%/12;
Період = 1;
КПЕР = 3 · 12 = 36 (місяців);
ПЗ = -100 000.

Тоді платежі за відсотками за перший місяць складуть
=IPMT(10%/12; 1; 36; -100000) = 833,33 грн.

Задача 4. Визначити значення основного платежу для першого місяця дворічної позики в 60 000 гривень Під 12% річних.

Розв'язання. Сума основного платежу за позикою обчислюють за допомогою функції PPMT.

з такими аргументами:
Відсоток = 12%/12;
Період = 1;
КПЕР = 2 · 12 = 24 (місяців);
ПЗ = - 60 000 грн.

= PPMT(12%/12; 1; 24; -60000), що складе 2 224,41 грн.

Задача 5. Організація взяла позику в розмірі 500 000 гривень. На 10 років під 10,5% річних, відсотки нараховують щомісяця. Визначити суму виплат за відсотками за перший місяць і за третій рік періоду.

Розв'язання. Для обчислення суми платежів за відсотками за необхідні періоди скористаємося функцією CUMIPMT.

з такими аргументами:
Відсоток = 10,5%/12;
КПЕР = 10 · 12 = 120 (місяців);
ПЗ = 500 000;
Тип = 0;
П = 1 і К = 1 для виплати відсотків за 1-й місяць;
П = 25 і К = 36 для виплати відсотків за 3-й рік.
Сума виплат по відсотках за перший місяць:
= -СUMIPMT (10,5%/12; 120; 500; 1; 1; 0) = 4 375,00 грн. Знак «мінус» означає, що платіж необхідно внести.

Сума виплат по відсотках за третій рік періоду складе:
= -CUMIPMT (10,5%/12; 120; 500; 25; 36; 0) = 44 142,92 грн. Знак «мінус» означає, що платіж необхідно внести.

Задача 6. Позику розміром 1 000 000 гривень. Видано під 13% річних строком на 3 роки. Відсотки нараховують щокварталу. Визначити величину загальних виплат за позикою за другий pік.

Розв'язання. Припустимо, що позику погашають однаковими платежами в кінці кожного розрахункового періоду. Тоді для розрахунку суми виплати заборгованості за другий рік застосуємо функцію CUMPRINC.

з такими аргументами:
Відсоток = 13%/4;
КПЕР = 3 · 4 = 12 (кварталів);
ПЗ = 1 000 000;
К = 5;
П = 8;
Тип = 0.

= -CUMPRINC(13%/4; 12; 1000000; 5; 8; 0) = 331 522,23 грн. Знак «мінус» означає, що платіж необхідно внести.

4.Інструктаж з ТБ
5. Формування практичних навичок

Електронні таблиці записувати з назвою Ваше прізвище_номер завдання у теку, вказану вчителем.

Завдання 1. У банк на депозит внесено суму 10 000 грн. Термін депозиту 2 роки, річна ставка — 18%. Нарахування відсотків проводять щокварталу. Визначити величину депозиту в кінці терміну.
Вказівка: використати функцію FV, пересвідчитися, що відповідь 14 221, 01 гривень.

Завдання 2. Клієнт банку здійснює позику в розмірі 5 000 гривень під 6% річних на 6 місяців. Визначити щомісячні платежі клієнта. Платежі здійснюють у кінці місяця.
Вказівка: використати функцію PMT, пересвідчитися, що відповідь 847, 98 гривень.

Завдання 3. Клієнт щорічно протягом 5 років вносив гроші на свій рахунок в банку і накопичив 40 000 гривень. Визначити, який дохід отримав клієнт банку за останній рік, якщо річна ставка склала 13,5%.
Вказівка: використати функцію IPMT, пересвідчитися, що відповідь 4 030, 77 гривень.

Завдання 4. Визначити суму основного платежу з дворічної позики 50 000 гривень за перший місяць з розрахунку 18% річних. Нарахування процентів щомісяця.
Вказівка: використати функцію PPMT, пересвідчитися, що відповідь – 1 746, 21 гривень.

Завдання 5. Видано позику під купівлю нерухомості на 400 000 гривень строком на 30 років під 9% річних, відсотки нараховують щомісяця. Визначте величину основних виплат за відсотками за другий рік.
Вказівка: використати функцію CUMIPMT, пересвідчитися, що відповідь – 35 632, 74 гривень.

Завдання 6. Позику на 2,5 млн. грн. видано під 21% річних строком на 5 років. Відсотки нараховують щокварталу. Визначити величину загальних виплат по позиці за третій рік.
Вказівка: використати функцію CUMPRINC, пересвідчитися, що відповідь – 479 666, 47 гривень.

Завдання 7. Банком видано кредит на 500 000 гривень під 10% річних строком на 3 роки. Кредит потрібно погасити рівними частинами, які виплачувати в кінці кожного року. Розробити план погашення кредиту і подати його такою таблицею.

Вказівка: використати функції LibreOffice Calc, знаючи формули для обчислення для 1-го періоду (рік):

ВеличинаФормулаЗначення
розмір щорічного платежу=PMT(0,1;3;-500000)201 057,40 грн.
основний борг=PPMT(0,1;1;3;-500000)151 057,40 грн.
відсотки=IPMT(0,1;1;3;-500000)50 000 грн.
накопичений борг=-CUMPRINC(0,1;3;500000;1;1;0)151 057,40 грн.
накопичений відсоток=-CUMIPMT(0,1;3;500000;1;1;0)50 000 грн.
баланс на кінець періоду=Кредит–Накопичений борг348 942,60 грн.

6. Підведення підсумків уроку
Заповнення учнями такої анкети: «Під час виконання завдань:

Аналіз результатів роботи учнів на уроці та виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Повторити правила введення формул, прийоми роботи з посиланнями при введенні формул.


Текст упорядкувала Дідик Світлана Валентинівна, вчитель спеціалізованої школи № 197 імені Дмитра Луценка Святошинського району міста Києва, під час проходження курсів підвищення кваліфікації з 06.10.2014 по 24.10.2014.