Розробка уроку — практичної роботи

Тема: cтворення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з математики.

Мета:

Після виконання роботи учень повинен:

Обладнання: комп'ютери зі встановленими ОС, LibreOffice, Free Pascal, Reduce поза мережею Інтернет.

Структура уроку

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань
 3. Інструктаж з ТБ
 4. Закріплення вивченого матеріалу.
 5. Підбиття підсумків уроку
 6. Домашнє завдання

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка домашнього завдання. Оголошення теми та мети уроку. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів у результаті виконання практичної роботи.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке предметна область дослідження? Подайте приклади.
 2. Що таке модель? Подайте приклади.
 3. Для чого створюються моделі? Подайте приклади.
 4. Чим модель об’єкта відрізняєтьсявід реального об`єкта?
 5. Поясніть, чому один і той самий об’єкт може бути моделлю різних об’єктів. Подайте приклади.
 6. За призначенням розрізняють моделі навчальні, дослідні, науково-технічні, імітаційні та інші. Які сфери застосування кожної з них?
 7. За фактором часу розрізняють моделі статичні й динамічні. У чому різниця між ними?
 8. За способом реалізації моделі поділяють на два види — матеріальні та інформаційні. У чому різниця між ними?
 9. Що таке комп’ютерна модель?
 10. Основні етапи комп’ютерного моделювання такі:
  1. Постановка задачі та її аналіз.
  2. Побудова інформаційної моделі.
  3. Розробка методу й алгоритму дослідження моделі.
  4. Розробка комп’ютерної моделі.
  5. Проведення комп’ютерного експерименту.
  У чому полягає їхня суть?
 11. За способом подання інформації інформаційні моделі поділяють на: словесні, графічні, структурні, алгоритмічні, розрахункові, спеціальні. Подайте приклади.

3. Інструктаж з ТБ
4. Формування практичних навичок


Приміка. При розв'язанні кожного з поданих далі завдань учні мають по черзі стисло описувати такі кроки побудови комп'ютерної моделі, після чого вчитель при потребі вносить виправлення.

 1. Ознайомитися з умовою задачі або чітко сформулювати її.

 2. Проаналізувати умову задачі, тобто знайти відповіді на такі питання:

  • Що дано?
  • Що потрібно визначити?
  • При яких припущеннях?
  • У якому вигляді потрібно подати результати?
  • За яких умов можна отримати результати?
  • Які результати вважати правильними?
 3. Передбачити розв'язання задачі з допомогою комп'ютера. Розв'язання задачу необхідно підготувати до втілення його програмою: підібрати формули, встановити порядок виконання дій тощо. Для алгоритмічно складних задач потрібно сформулювати розв'язання у вигляді, зручному для перекладу алгоритмічною мовою.

 4. Визначити метод розв'язання задачі, від чого залежить, яку програму доцільно буде використати.

 5. Розробити алгоритм на основі обраного методу

 6. Втілити алгоритм за допомогою програмного забезпечення.

 7. Протестувати й налагодити програму (електронний документ).

 8. Провести остаточні розрахунки, проаналізувати отримані результати.

Створення комп'ютерних моделей учні починають лише після фіксації інформаційної моделі всіх трьох завдань на папері (дошці) після колективного розгляду. Після виконання кожного завдання учні повинні записати відповідний електронний документ у вказану вчителем теку з назвою Прізвище учня_номер завдання.

Завдання 1. З'ясувати, чи на ящик з вимірами a, b, c можна наклеїти квадратну етикетку з довжиною сторони d.

Завдання 2. Розвязати рівняння ax + b = 0.

Завдання 3. Чи існує трикутник з даною ґрадусною мірою двох внутрішніх кутів? Визначити його вид.

6. Підведення підсумків уроку
Виставлення оцінок за роботу на уроці щодо актуалізації знань і побудови інформаційних моделей без комп'ютерної реалізації.

7. Домашнє завдання

Завдання 4. З'ясувати, чи ящик з вимірами a, b, c можна пропхати у квадратний отвір у стіні з довжиною сторони d.

Завдання 5. Зробити розрахунок вартості косметичного ремонту (без заміни складових енерго-, газо- чи водо­постачання) 2-кімнатної квартири з підрахунком:


Текст упорядкувала Лапко Ірина Петрівна, вчитель середньої загально­освітньої школи № 25 Шевченківського району міста Києва, під час проходження курсів підвищення кваліфікації з 06.10.2014 по 24.10.2014.