Розробка уроку — практичної роботи

Тема: пошук даних у базі даних, використання запитів і фільтрів.

Мета: сформувати уміння шукати дані у базі даних різними способами, використовуючи при цьому вказівку Знайти запис, а також фільтри й запити.

Обладнання: комп'ютери з встановленими ОС та LibreOffice; (дана) інструкція, база даних, створена в LibreOffice Base.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Формування навчального досвіду.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Бази даних створюють для зберігання сукупності взаємозв'язаних даних про визначену групу об’єктів і роботи з ними. Останнє означає не лище здатність додавати, видаляти та редагувати вміст таблиць, а ще й пошук в ній необхідної користувачеві інформації.

Для пошука потрібних даних використовують вказівку Знайти запис, а також фільтри й запити.

Завдання 1. Продовжити речення (після …) і порівняти з поданим курсивом. Завдання виконувати усно, учні не повинні бачити тексту даного опису у момент опитування.

Вказівка Знайти запис дає змогу… відшукати записи у великій таблиці за деякою нескладною умовою пошуку у всій базі чи в конкретному полі.

Фільтри застосовують у випадку… нескладних умов пошуку і виведення даних на екран чи папір. На відміну від вказівки Знайти запис тут зайві записи не буде подано. Є два види фільтрів: швидкий (фільтр за вибраним) і Типовий (Стандартний).

Швидкий фільтр (фільтр за вибраним) демонструє на екрані лише… ті записи таблиці, які містять вказаний фрагмент.

Типовий фільтр (Стандартний фільтр) дає змогу… ввести умову перегляду для одного поля, а також для двох або трьох полів.

Запитце формулювання користувачем… своєї інформаційної потреби до деякої бази даних, найважливіший інструмент будь-якої системи управління базами даних (СУБД).

Запит (як категорія БД) — це спеціальний об’єкт, призначений для… вибірки даних з таблиць бази, а також для виконання обчислень та інших операцій з базовими таблицями, включаючи їхнє перетворення. На відміну від реальної таблиці, цей набір записів реально не існує у базі даних. У результаті запиту буде утворено таблиця. Її інформація є актуальною, тобто відбиває останні зміни даних.

Відповідно до функцій виділяють такі типи запитів:

 1. Запит на вибіркувибирає дані з… однієї або декількох таблиць і подає їх підсумковою таблицею. У складних запитах на вибірку можлива наявність обчислюваних віртуальних полів. Запити на вибірку є основним видом запитів, на їх основі побудовано решту запитів. Їх поділяють на:

  • груповий або підсумковий запит… — підсумовує дані з однієї або декількох таблиць у формі електронної таблиці, слугує для аналізу даних і побудови діаграм і графіків, є незмінним, статичним набором даних.

  • перехресний запит… — це груповий запит, який відображає вибіркові дані в компактному і легкому для читання вигляді, у вигляді двовимірної матриці, так само як і зведені таблиці в табличному редакторі.

 2. Запити на зміну… — вносять в таблиці значні зміни, відмінити які не можна. В LibreOffice Base такі запити часто заблоковано, тобто на виконання таких запитів необхідно мати специфічні права доступу. Запити такого типу поділяють на підтипи:

  • запит на видалення записів;
  • запит на долучення записів;
  • запит на створення таблиці;
  • запит на оновлення значень полів.

Окремо говорять про параметричні запити або запити з параметрами. Ці запити, при запуску пропонують ввести необхідний параметр (параметри) у відповідному діалоговому вікні (вікнах). Параметр може бути умовою для відбору записів. Таким чином, користувач замість багатьох запитів на вибірку з різними умовами використовує один запит з параметром, який залежно від величини параметра виводить різні дані. Наприклад, параметр може бути невідомою величиною для розрахунків. У цьому випадку результат розрахунків залежить від заданої величини параметра. Будь-який запит, що містить умови можна перетворити в запит з параметром.

Виконаний запитце віртуальна таблиця, що відображає… найсвіжіші дані, вибрані з базових таблиць згідно з умовами. Це тимчасовий об'єкт, утворений у пам'яті машини на момент виконання запиту. Запити оперують завжди зі свіжими даними, тому всі розрахунки здійснюють у запитах. Складні запити містять віртуальні поля, де йде опрацювання даних. На диску у базі даних при потребі зберігають інструкцію запиту як окремий об’єкт.

Оновлюваний запит… — це динамічний набір даних. В оновлюваних запитах можна редагувати дані й долучати нові, всі зміни можна буде зберегти у базових таблицях, віртуальні поля буде перераховано. Ознака оновлюваного запиту — символ * (новий запис) в кінці таблиці. Зазвичай це запити на вибірку.

Неоновлюваний запит… — це статичний набір даних, призначений лише для перегляду. Якщо змінити властивості запиту на вибірку, можна перетворити його на статичний набір даних.

Записати умови запиту можна по-різному. LibreOffice Base підтримує типи запитів… QBE і SQL.

Запит QBE … — запит за зразком, ангійською Query By Example. Його формують заповненням бланка запиту у вікні Конструктора запитів. Подають (графічним) бланком, який містить імена полів однієї або декількох таблиць у вигляді заголовків стовпців. У стовпцях можуть бути вирази. У рядках бланка указують ім'я таблиці, порядок сортування, вивід на екран, умови відбору. Бланк запиту нагадує бланк розширеного фільтру. На відміну від розширеного фільтру в запиті вказують конкретні поля для виводу в підсумковій таблиці. При заповненні бланка запит можна виконати («програти»), щоб переконатися у правильному відборі записів. Для цього використовують кнопку на панелі інструментів «Виконати». Готовий запит зберігають, вказавши ім'я. Як усталено буде «Запит1».

Запит SQL… — послідовність вказівок мовою структурованих запитів, англійською Structured Query Language. Такі вказівки потрібно виконати зі вхідним набором даних для створення вихідного набору. У запит можуть входити вирази і статистичні функції. Запит до серверу чи запит на об'єднання можна створити лише мовою SQL.

Будь-який запит, незалежно від способу його створення, можна проглянути у вигляді SQL інструкції, використавши вказівку меню Зміни / Редагувати у режимі SQL...

Вкладений запитзапит, дані якого використовує інший запит. У цьому випадку спочатку буде опрацьовано вкладений запит, а потім — зовнішній (основний). При цьому всі властивості вкладеного запиту впливають на виконання. Наприклад, якщо вкладений запит був параметричним, з'явиться повідомлення для користувача щодо величин. Кількість вкладень не обмежена, але кожне вкладення сповільнює опрацювання.

3. Інструктаж з ТБ
4.Формування навчального досвіду.


Завдання 2.

 1. У середовищі LibreOffice Base завантажити базу даних school.odb.

 2. Відкрити таблицю Учні.

 3. Знайти учнів з прізвищем Іванов:

  • на панелі інструментів натиснути кнопку Знайти запис;


  • у полі Текст ввести текст: «Іванов»
  • обирати поле пошуку Прізвище, і налаштування позиції будь-де у полі;
  • натиснути кнопку Пошук;
  • натискати кнопку Пошук для перегляду наступних схожих записів у таблиці.

  Дану операцію можна виконати іншим способом:

  • виділити потрібний запис у таблиці;
  • на панелі інструментів натиснути кнопку Знайти запис;
  • натиснути кнопку Пошук для перегляду наступних схожих записів у таблиці.
 4. Відкрити таблицю «Успішність».

 5. Знайти в ній всі записи які містять цифру «6» у будь-якому полі. Для цього зробити таке:

  • на панелі інструментів натиснути кнопку Знайти запис;
  • у полі Текст увести текст: «6»;
  • обрати поле пошуку Усі поля і налаштування позиції будь-де у полі;
  • натиснути кнопку Пошук для пошуку всіх записів і переходу між ними.

 6. Аналогічно знайти всіх учнів які отримали оцінку «6».

 7. Вивести на екран (відфільтрувати) записи про оцінки з математики. Для цього зробити таке:

  • вибрати потрібне поле, тобто клацнути мишею у будь-якій клітинці з предметом «математика»;
  • натиснути на кнопку Швидкий фільтр на панелі інструментів.

 8. Відновити вигляд таблиці натисканням кнопки Очистити фільтр.

 9. Застосувати Типовий фільтр (Стандартний фільтр), щоб вивести записи про учнів, які вчаться на «5» або «6» або «7». Для цього зробити таке:

  • натиснути на кнопку Типовий фільтр на панелі інструментів;


  • у вікні діалогу Стандартний фільтр зробити таке:
   • у полях Назва поля вибрати Оцінка;
   • у полях Умова вибрати =;
   • у полях Оператор вибрати АБО
   • у полях значення відповідно записати «5», «6», «7»
   • натиснути кнопку Гаразд.

 10. Відновити попередній вигляд таблиці натисканням кнопки Застосувати фільтр.

 11. Застосувати Типовий фільтр (Стандартний фільтр), щоб вивести записи про учнів, які з математики отримали бали вище 6 балів. Для цього зробити таке:

  • натиснути на кнопку Типовий фільтр на панелі інструментів;
  • у вікні діалогу Стандартний фільтр зробити таке:
   • у полі Назва поля вибирати Предмет;
   • у полі Умова встановити умову як;
   • у полі Значення записати Математика;
   • у полі Оператор вибрати І;
   • у полі Назва поля вибрати Оцінка;
   • у полі Умова встановити умову >;
   • у полі Значення записати 6;
   • натиснути кнопку Гаразд.

 12. Відновити вигляд таблиці натисканням кнопки Очистити фільтр.

 13. Закрити всі таблиці.

 14. У режимі дизайну створити запит «Відмінники з математики» для вибірки всіх учнів, які мають оцінку з математики, вищу за «8». Видимі поля: Прізвище, Ім'я, Назва класу, Предмет, Оцінка. Для цього зробити таке:

  • в лівій частині вікна LibreOffice Base вибрати Запити;
  • в області завдань вибрати Створити запит в режимі дизайну… ;


  • додати таблиці Класи, Предмети, Успішність і Учні;


  • вибрати поля для запиту:
   • з таблиці Учні — Прізвище і Ім'я;
   • з таблиці Класи — Назва класу;
   • з таблиці Предмети — Предмет;
   • з таблиці Успішність — Оцінка;
  • замовити умови відбору: предмет Математика і оцінка «>8»;
  • визначити виведення на екран полів запиту у відповідному рядку бланку (виводити всі поля);


  • закрити вікно зі збереженням зміни.
 15. В області Запити вибрати запит «Відмінники з математики».

5. Підбиття підсумків уроку

Контрольні запитання

 1. За допомогою яких інструментів здійснюють пошук у базах даних?
 2. Для чого використовують вказівку Знайти запис?
 3. Як знайти інформацію за допомогою фільтра?
 4. Які бувають фільтри?
 5. Що таке запит?
 6. Як знайти інформацію за допомогою запиту?
 7. Які типи запитів?
 8. У чому відмінності запиту й фільтра?

Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Повторити матеріал уроку.


Текст упорядкував Онищенко Юрій Михайлович, вчитель гімназії № 59 імені О. М. Бойченка Голосіївського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 03.11.2014 до 21.11.14.