Розробка уроку — практичної роботи

Тема: складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів.

Мета: навчитися складати алгоритми для виконавців у словесній формі, і у графічному вигляді. Навчитися виконувати створені алгоритми.

Обладнання: дошка для писання крейдою або маркером, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Виконання практичної роботи
 5. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Дати означення або пояснення понять, виділених нижче жирним, і порівняти їх з поданими.

Алгоритмце запис скінченої послідовності вказівок, виконання яких призводить до розв'язання певної задачі.

Виконавець (алгоритму) — це жива істота (людина або тварина) або автоматичний пристрій (робот, електронна обчислювальна машина тощо), спроможна діяти відповідно з алгоритмом.

Система вказівок виконавцяце множина (сукупність) всіх вказівок, які може виконувати даний виконавець.

Середовище виконання алгоритму — об'єкти, з якими працює виконавець у процесі виконання алгоритму.

Властивості алгоритму: дискретність, визначеність, виконуваність, скінченність, результативність і масовість.

Словесна форма подання алгоритму — запис алгоритму у вигляді послідовності команд, кожна з яких має свій порядковий номер і записана мовою людською спілкування, наприклад, українською. Допустимі вставки — математичні формули.

Графічна форма подання алгоритму — подання алгоритму блок-схемою. У цьому випадку кожну вказівку записують у зображенні геометричної фігури (блоці) певного вигляду. Блоки з’єднують між собою стрілками, які вказують напрям переходу до виконання наступної вказівки.

3. Інструктаж з ТБ

4. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 1. Подати у словесній і графічній формах алгоритм знаходження величини виразу

(a – b)∙(c – d),

де a, b, c, d — дані дійсні числа.

Розв'язання (синім кольором подано коментар-тлумачення, що не є складовою алгоритму).

 1. Увести величини змінних a, b, c, d. У результаті виконання цієї вказівки виконавець запам’ятовує введені дані як величини відповідних змінних.

 2. Обчислити величину різниці (a – b) і результат запам’ятати як величину змінної x.

 3. Обчислити величину різниці (c – d) і результат запам’ятати як величину змінної y.

 4. Обчислити величину добутку x ∙ у і вивести результат.

Завдання 2. Є посудина місткістю 8 л, заповнена рідиною, і дві порожні посудини місткістю 5 л і 3 л. Подати у словесній і графічній формах алгоритм одержання в одній з посудин 1 літру рідини і повідомлення, в якій саме.

Розв'язання.

 1. Наповнити 3-літрову посудину з 8-літрової.
 2. Перелити з 3-літрової посудини в 5-літрову.
 3. Наповнити 3-літрову посудину з 8-літрової.
 4. Наповнити 5-літрову посудину з 3-літрової.
 5. Вивести повідомлення: «1 л одержано в 3-літровій посудині»

Завдання 3. Обчислити шлях за швидкістю і часом руху. Записати алгоритм у словесній формі.

Словесний запис алгоритму:.

 1. Ввести швидкість v і час руху t.
 2. Обчислити шлях за формулою S = v·t.
 3. Вивести шлях S.

Завдання 4. Щоб не запізнитися на наступний урок, семикласник має навчитися складати свої речі в рюкзак за 15 секунд. Обчисліть згідно з поданою блок-схемою, скільки разів встигне скласти свої речі семикласник за x хвилин перерви при x = 10, 15, 20.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання

 1. Опишіть розмовною мовою алгоритм приготування вашої улюбленої страви.

 2. Складіть блок-схему алгоритму обчислення виразу a2 + b2.

 3. Намалювавши будинок з димарем, виконайте алгоритм, поданий блок-схемою.

 4. Виконайте алгоритм, поданий у словесній формі:
  1) прочитай слово (за вибором вчителя);
  2) виділи й запиши закінчення;
  3) виділи й запиши основу;
  4) виділи й запиши корінь;
  5) виділи й запиши префікс;
  6) виділи й запиши суфікс.


Текст упорядкувала Ільченко Леся Анатоліївна, вчитель школи І–ІІІ ступенів № 190 Деснянського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 08.01.2013 по 25.01.2013.