Розробка уроку

Тема: розв’язування компетентністних задач.

Мета: формування та розвиток у дітей уміння застосовувати в конкретній (життєвій чи навчальній) ситуації (у тому числі, проблемній) набуті знання, уміння та навички, користуватися різними способи діяльності щодо добору відповідних ІКТ та їх використання при пошуку необхідних даних, їх аналізу, організації, перетворення, збереження, передавання з дотриманням етичних і правових норм.

Учень розв’язує компетентнісні задачі, що передбачають:

Знає та дотримується: правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час роботи в комп’ютерному класі;

Обладнання й матеріали: інтерактивна дошка, комп'ютери з встановленими ОС і LibreOffice.

Структура уроку

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань
 3. Знайомство з умовою задачі і критеріями оцінювання
 4. Інструктаж з ТБ
 5. Робота над розв’язанням компетентнісної задачі
 6. Підсумок уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Привітання класу. Перевірка присутності учнів. Перевірка домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Які ви знаєте сучасні джерела інформації?
 2. Як шукати інформацію в Інтернеті?
 3. Яки типи даних вам відомі та які форми подання їх ви знаєте?
 4. Пригадаємо як побудувати електронну таблицю.
 5. В чому полягає зручність подання даних у вигляді таблиць?
 6. Як будувати діаграми.
 7. Які Ви знаєте типи діаграм?
 8. В якому вигляді найкраще подавати результати своєї роботи?
 9. За допомогою якої програми ми можемо створити презентацію?

3. Знайомство з умовою задачі і критеріями оцінювання

Конкурентоспроможність людини на сучасному ринку праці залежить від того, наскільки вона самостійна, відповідальна, комунікабельна, від її здатності опановувати нові технології, пристосовуватися до нових умов праці. Всі ці якості можна успішно формувати ще у школі, використовуючи компетентнісний підхід у навчанні будь-якого предмету, в тому числі й інформатики.

Компетентність це проінформованість, обізнаність, авторитетність. Компетентність у перекладі з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Компетентність також визначається як набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.

Компетентнісні задачі з інформатики можна розглядати як тип задач, для яких обов’язковим є застосування ІКТ, як засобу розв’язування.

Задача. Перед виконанням роботи учні отримують завдання за 15 назвами марок автомобілів: Ford, Saab, Volkswagen, BMV, Porshe, Mersedes, Toyota, Honda, Renault, Opel, Audi, Infiniti, Volvo, Subaru, Nissan (перелік можна продовжити). Підготувати теоретичний та ілюстративний матеріал для конкретної марки авто та подати його у виступі на уроці за таким планом:

 1. Створити таблицю БД з назвою Торгова марка і полями Лічильник (лічильник), Марка (текст), Модель (текстовий), Кузов (текст), Рік випуску (число), Фото (вкладення OLE), Об'єм двигуна (числовий), Пальне (текстовий), Витрати пального у літрах на 100 км (число), Ціна пального за літр (грошовий), Коробка передач (текстовий), Потужність (числовий), Ціна (грошовий), Використання (представницьке, позашляховик, міське, спортивне, мікроавтобус).

 2. Створити форму для перегляду, заповнення чи редагування усіх полів.

 3. Заповнити таблицю за даними з Інтернету щодо найновіших 15 моделей.

 4. Сформувати умови запитів з такими назвами:

  • Cедан (кузов);
  • Дизель (пальне);
  • Найменша ціна;
  • Позашляховик;

  за допомогою яких з БД буде обрано всі автомобілі з відповідними характеристиками.

 5. Створити звіти для відображення даних:

  • щодо міських авто у порядку зроcтання суми ціни і витрат на пальне на 200 000 км;

  • щодо позашляховики у порядку зроcтання суми ціни і витрат на пальне на 100 000 км;

 6. Подати презентацією або відеороликом обґрунтування вибірору міського авто і позашляховика з міркувань економії.

 7. У презентації чи ролику перелічити невраховані витрати на експлуатацію.

Критерії оцінювання виконання завдання: по 1 балу за перші два пункти, по 2 бали за решту пунктів.

4. Інструктаж з ТБ
5. Робота над розв'язанням компетентнісної задач
6. Підсумок уроку

Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Доробити у разі потреби розв'язання компетентнісної задачі.


Добірка задач для наступних уроків

 1. В аптечному складі дані про ліки зберігають e спеціальній відомості: найменування лікарського препарату; кількість (в шт.); ціна; термін зберігання на складі (в місяцях). З'ясувати, скільки коштує найдорожчий і найдешевший препарат; скільки препаратів зберігаються на складі більше 3 місяців; скільки коштують всі препарати, що зберігаються на складі.

 2. Менеджери торгівельного складу здійснюють уцінку продукції, а саме: якщо термін її збереження на складі перевищує 10 місяців, то — удвічі, а якщо термін зберігання перевищив 6 місяців, але не досяг 10, то — у 1,5 рази. Скласти відомість уцінки товарів, яка містить інформацію: найменування товару, кількість товару (шт.), ціна товару до уцінки, термін зберігання товару, ціна товару після уцінки, загальна вартість товарів після уцінки. З'ясувати максимальний, мінімальний термін зберігання товарів на складі; максимальну і мінімальну ціни товарів до уцінки і після уцінки.

 3. Від станції у напрямку до дачного селища рухається пішохід з собакою. Оскільки собака біжить швидше, то вона, добігши до дачі і сповістивши про наближення господаря, розвертається і біжить у зворотному напрямку — до чоловіка, а від нього знову до дачі. Який сумарний шлях пробіжить собака за той час, поки людина йде до дачі? Якщо відомо, що відстань від станції до дачі складає — 2 км. Собака біжить зі швидкістю 10 км/г, а пішохід рухається зі швидкістю 5 км/г. Побудуйте комп’ютерну модель для вирішення задачі та дайте відповідь на такі питання:

  • як змінюється побудована модель при зміні швидкості собаки?

  • як змінюється побудована модель при зміні швидкості пішохода?

  • як змінюється побудована модель при зміні відстані між станцією та дачним будинком?

 4. Електрик приставив до стіни драбину і піднявшись вгору, зупинився на одній із сходинок. У цей час кінці драбини почали ковзати уздовж стіни і підлоги. Побудуйте модель для розрахунку руху кінців драбини і сходинки, на якій електрик стоїть (вважати, що він весь час стоїть вертикально). Довжина драбини — 1,8 м, кількість сходинок — 10 шт., вони розташовані на однаковій відстані одна від одної і занумеровані знизу догори. Електрик стояв на 7-й сходинці. Проведіть дослідження по розробленій моделі і дайте відповідь на питання:

  • як змінюється вигляд кривої падіння залежно від номера сходинки?

  • як змінюється вигляд кривої залежно від довжини драбини?

 5. У темному-темному вузькому (не розминутися) нескінченому в обидва боки коридорі рухаються вовк і заяць, причому швидкість вовка більша від швидкості зайця. Коридор настільки темний, що вовк не бачить і не знає, у якому напрямку і на якій відстані перебуває заєць. Коридор настільки вузький, що зайцю з вовком не розминутися. Вважати, що заяць з максимальною швидкістю біжить від вовка. Побудувати модель руху вовка з метою зловити зайця незалежно від початкової відстані між звірями (параметр моделі), якщо відомі ще такі параметри моделі:

  • швидкості вовка і зайця;

  • лише швидкість вовка.

  Обчислити час до зіткнення і шлях, пройдений вовком. Подати модель графіками руху вовка і зайця.


Текст упорядкувала Печевиста Тетяна Віталіївна, вчитель математики та інформатики cпеціалізованої школи № 296 Дарницького району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 15.06.2015 по 26.06.2015.