Розробка уроку

Тема: виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика».

Мета: розширити і закріпити знання й уявлення з курсу «Інформатика».

Учень виконує навчальний проект, що передбачає:

Обладнання й матеріали: ПК з встановленою ОС, проектор.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Огляд вивченого матеріалу і вибір теми проекту.
 3. Оголошення плану роботи над проектом.
 4. Оголошення критеріїв оцінювання колективних проектів.
 5. Інструктаж з ТБ.
 6. Робота за комп'ютерами.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Привітання з класом. Перевірка присутності учнів.

2. Огляд вивченого матеріалу і вибір теми проекту
Перелічимо розділи навчальної програми, вивчені протягом навчального року (подано жирним написанням) і можливі теми проектів колективних досліджень.

 1. Інформаційні технології у суспільстві.

  1. Різновиди інформаційних систем.

  2. Етапи розвитку інформаційних технологій, яким може бути наступний етап?

  3. Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право при створенні та використанні інформаційних ресурсів.

 2. Мережні технології.

  1. Апаратне й програмне забезпечення мереж використання.

  2. Призначення й структура Інтернету і перспективи його розвитку.

  3. Сучасні сервіси Інтернету.

 3. Основи інформаційної безпеки.

  1. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.

  2. Використання ОС Linux, як спосіб захисту від вірусів.

 4. Комп’ютерні публікації.

  1. Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій в ОС Linux.

  2. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.

 5. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання.

  1. Опрацювання табличних величин, знаходження суми значень елементів або кількості значень елементів в електронних таблицях у LibreOffice.

  2. Складання і виконання алгоритмів упорядкування табличної величини і пошуку його елементів у навчальному середовищі програмування в електронних таблицях у LibreOffice.

 6. Комп’ютерне моделювання.

  1. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з фізики.

  2. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з хімії.

  3. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з математики.

 7. Бази даних.

  1. Запити. Запити на вибірку даних. Конструювання умов відбору за даними однієї та кількох таблиць. Параметричні запити в базі даних у LibreOffice.

  2. Пошук даних в базі даних. Використання запитів і фільтрів в базі даних у LibreOffice.

 8. Створення персонального навчального середовища.

  1. Використання офісних веб-програм для створення спільних документі.

  2. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

 9. Розв’язування компетентнісних задач.

  1. Сім чудес України. Вибір оптимального туристичного маршруту.

   Сім сучасних чудес Світу. Вибір оптимального туристичного маршруту.

   Визначення збалансованості власного харчування.

Крім перелічених вище тем учні можуть запропонувати свої і погодити їх з учителем.

3. Оголошення плану роботи над проектом

 1. Поділ на групи (2-4 особи).
 2. Вибір теми.
 3. Пошук і їх аналіз інформації.
 4. Розподіл ролей і планування колективної діяльності:

  • керівник проекту — координує роботу і допомагає всім учасникам, у разі неможливості прийняття колегіального рішення приймає остаточне рішення одноосібно;

  • дослідник — опрацьовує зібраний матеріал, генерує ідеї, підключає інших до роботи над проектом;

  • доповідач — оформлює матеріали до виступу, є основним доповідачем і ділиться матеріалом для виступу з іншими;

 5. Створення та опрацювання інформаційної моделі й аналіз результатів (при необхідності).

 6. Підготовка матеріалів з використанням офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.

 7. Підготовка запитань для обговорення теми проекту (на 5-10 хвилин).

 8. Захист проекту (10-15 хвилин).

4. Оголошення критеріїв оцінювання колективних проектів

За кожним з критеріїв роботу потрібно оцінити за 12-бальною шкалою і знайти середнє арифметичне значення цих оцінок. Таке оцінювання буде проведено на останньому уроці незалежно один від одного учителем, авторським колективом проекту та учні, що не є учасниками проекту. Потім оцінки буде порівняно і проаналізовано причини істотних відмінностей.

5. Інструктаж з ТБ
6. Виконання проекту
7. Домашнє завдання

Продовжити роботу над проектом.


Текст упорядкував Ніколаєв Володимир Володимирович, вчитель інформатики СЗШ № 46 Солом'янського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 24 листопада по 12 грудня 2014 року.