Розробка уроку — практичної роботи

Тема: cтворення таблиці засобами мови НТМL.

Мета:

Обладнання: ПК (вчителя), екран, проектор.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Контейнери для створення таблиці мовою HTML:
<TABLE>…</TABLE> — таблиці;
<CAPTION>…</CAPTION> — заголовок таблиці;
<TR>…</TR> — рядок;
<TD>…</TD> — клітинка;
<ТН>…</ТН> — клітинка заголовку, в якій текст буде подано жирним шрифтом.

Товщина рамки (у пікселях) — значення атрибута BORDER контейнера TABLE:
<TABLE BORDER="товщина рамки">…</TABLE>
Якщо його значенням є нуль або його не задано, то рамка буде невидимою.

Колір рамки таблиці задають як атрибут BORDERCOLOR контейнера TABLE:
<TABLE BORDERCOLOR="колір рамки">…</TABLE>

Колір тла задають як атрибут BGCOLOR контейнерів TABLE, TR, TD, TH.

Примітка. Для перегляду коду сторінки у прикладах 1, 2, 3 вибрати у контексному меню сторінки Переглянути джерело сторінки, Переглянути код сторінки, Джерело — залежно від програми браузера.

Приклад 1. Проаналізувати код 1 витягу з табеля успішності за три перші чверті з трьох предметів: інформатики, геометрії та алгебри.

Об'єднання клітинок у таблиці здійснюють заданням атрибутів у контейнерах <ТН> чи <TD>:

Завдання 2. Проаналізувати код 2, звернувши увагу на об'єднання клітинок.

Завдання 3. Проаналізувати код 3, звернувши увагу і на об'єднання клітин, і на зафарбування тла.

Вирівнювання тексту у клітинках таблиці здійснюють таким чином:

Останні три значення може мати також параметр VALIGN який забезпечує вирівнювання у вертикальному напрямку.

Як усталено текст у клітинах таблиці вирівняно до лівого краю.

Для вдалого розташування таблиць чи рисунків варто поекспериментувати з параметрами WIDTH і HEIGHT, які задають ширину і висоту елемента у пікселях або відсотках до розмірів усього екрана:

Заголовок таблиці задають контейнером CAPTION. Наприклад, таким чином:
<CAPTION ALLIGN="bottom">Заголовок знизу</CAPTION>

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок


Завдання. Використовуючи подані приклади 1–3, створити на html-сторінку з такими таблицями.

5. Підведення підсумків уроку

  1. Яке призначення контейнерів TABLE, TR, TH, TR?
  2. Які здійснюють вирівнювання у таблиці чи її елементах?
  3. Які задають колір елементів таблиці?
  4. Як у таблиці об'єднати декілька клітинок в одну?

Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання

  1. Повторити матеріал уроку.
  2. Доробити невиконанні завдання, якщо такі будуть.

Текст упорядкувала Назарук Тетяна Миколаївна, вчитель інформатики школи № 286 Голосіївського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 24.11.2014 по 12.12.2014.