Розробка уроку — практичної роботи

Тема: складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch.

Мета: навчитися складати алгоритми з використання структури слідування і виконувати створені алгоритми у навчальному середовищі програмування Scratch.

Після виконання роботи учень

знає
: виконавців алгоритму та прості команди виконавців у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів;

уміє:

Обладнання: ПК із встановленими ОС і середовищем Scratch, інтерактивна дошка та дошка для писання маркером.

Структура уроку

 1. Організаціний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вироблення практичних навичок.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Дати відповіді на запитання

 1. Що таке алгоритм?
 2. Що таке виконавець алгоритму?
 3. Назвіть і поясніть властивості алгоритму.
 4. Що таке система вказівок виконавця?
 5. Що таке середовище виконання алгоритму?
 6. Що таке словесна форма подання алгоритму?
 7. Що таке графічна форма подання алгоритму?
 8. Що таке лінійна структура алгоритму?
 9. Назвіть приклад середовища наочного (візуального) програмування?
 10. Як завантажити середовище Scratc?
 11. Які є виконавці у середовищі Scratch?

3. Інструктаж з ТБ

4. Закріплення вивченого матеріалу

Примітка. Повідомляти вчителя про виконання кожного завдання і продемонструвати результати своєї роботи.

Завдання 1 («Креслення»). Використовуючи спрайт Рудого Кота, зобразити квадрат, правильні 3-кутник і 6-кутник з довжиною сторін 100 (кроків).

Вказівки до виконання
Використовувати вказівки керування, руху й малювання.

Алгоритм зображення квадрата

На малюнках нижче подано вигляд вікон програми після запису етапу.

Результат виконання такого лінійного алгоритму після натискання кнопки буде таким.

Загальний вигляд проекту побудови зображення правильного 3-кутника має бути таким.

Загальний вигляд проекту побудови зображення правильного 6-кутника має бути таким.

Завдання 2 («Зникнення»). Щоб перевірити роботу блоки-вказівки Показати та Сховати, скласти скрипт за таким алгоритмом:

Після запуску проекту на виконання отримаєте такий результат:

Завдання 3 («Мультфільм»). Створити анімацію з використанням графічного ефекту мозаїка за таким алгоритмом:

Результат виконання алгоритму буде таким:

5. Підбиття підсумків уроку
Аналіз результатів роботи учнів на уроці та виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Повторити матеріал, вивчений на уроці. Створити проект щонайменше з двома спрайтами: розміри одного зростають, а розміри іншого зменшуються.


Текст упорядкувала Наталя Володимирівна Андрусенко, вчитель Київської інженерної гімназії Дарницького району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 09.09.2013 по 27.09.2013.