Розробка уроку — практичної роботи

Тема: розроблення програми визначення кількості заданих літер у тексті.

Мета: навчитися складати та реалізовувати мовою програмування алгоритми для роботи з рядковими даними, вхідні дані для яких зчитуються з текстових файлів, а результати записуються до текстових файлів також. Застосовувати отримані знання під час вирішення практичних завдань.

Учень повинен уміти:

Обладнання: ПК із встановленим ОС й інтегрованим середовищем програмування Free Pascal.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вироблення практичних навичок.
 5. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Назвіть базові типи даних у Паскалі
 2. Які дії можна виконувати з числовими величинами?
 3. Що таке масив?
 4. Як описати рядкову константу в Паскалі?

3. Вивчення нового матеріалу

На попередніх уроках ми використовували можливості мови програмування щодо роботи з числовою інформацією. Але її можливості на цьому не закінчуються. З використанням певних функцій та процедур середовище Free Pascal може опрацьовувати текстову інформацію. На уроці ми розглянемо основні функції та процедури для роботи з символьною та рядковою інформацією.

Cимвольний тип charнеструктурований базовий тип даних для роботи з окремими символами, який займає 1 байт пам’яті.

Функції для роботи з символами:

Рядковий тип stringsструктурований базовий тип даних для роботи з послідовностями символів кодової таблиці ASCII (до 255 символів), який займає до 256 байтів пам’яті.

Значення рядкової величини записують як послідовність символів, обмежену одинарними лапками (апострофами).

Для того, щоб помістити одинарну лапку у таку послідовність, потрібно у відповідному місці написати дві послідовно розта­шовані одинарні лапки (апострофи).

Рядкові величини можна опрацьовувати і як єдине ціле, і поелементно. При опрацювання рядка поелементно його зручно розглядати як лінійний (одно­вимірний) масив з типом індексу byte і типом елементів char.

Для символьних і рядкових величин допустимі всі операції порівняння:
<, <=, =, >, >=, <>.

Довжина рядка (тексту) — це кількість символів у рядку. Згідно зі стандартом мови Pascal довжина рядка — ціле число у межах від 0 до 255.

Конкатенації операція об'єднання рядків, яку позначають символом «+». Тип результату — також рядкова величина. Якщо довжина результату перевищує 255, то за результат буде взято перші 255 символів.

Оператори відношення застосовують для порівняння рядків відповідно до порядку розширеного набору символів коду ASCII. Ту величину вважають «більшою», у якої на місці першого символа, у якого є відмінність між рядками, розташовано символ з більшим кодом ASCII. Зауважимо: пропуск є повноправним символом рядкової величини і його опрацьовують аналогічно іншим символам. Наприклад,

'turbo' > 'Turbo';
'turbo' > 'pascal';
'turbo' < 'turbo pascal';

Функції опрацювання рядків

Процедури опрацювання рядків

Завдання 1. Розробити програму визначення кількості заданих літер у тексті.

Алгоритм

 1. Відкрити вхідний файл на зчитування.

 2. Поки не кінець файлу робити таке:

  • зчитати символ з файлу;

  • знайти індекс першого входження зчитаного символу у заданому рядку;

  • збільшити на 1 значення, яке зберігається в комірці масиву за отриманним індексом.

 3. Закрити файл.

 4. Відкрити файл для запису.

 5. Переглядаючи символи заданого рядка, записати у вихідний файл поточний символ і його кількість у вхідному файлі.

 6. Закрити файл.


Після «мозкового штурму» створення програми потрібно порівняти результат колективної роботи з демонстраційним розв'язанням.

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу

Завантажити інтегроване середовище програмування Free Pascal. Для заданної задачи виконати вказівку меню File / New. Набравши текст прогами, компілювати (Alt + F9) й виправляти доти, поки результат компіляції не стане успішним. Запускати на виконання програму (Ctrl + F9) і вводити всі змістовно різні вхідні дані. У разі помилкових результатів:

Про успішне виконання кожного завдання повідомляти вчителя підняттям руки.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання

Завдання 2. Розробити програму, яка вилучає з тексту усі літери «я» — і великі, і малі.


Текст упорядкувала Шульга Світлана Володимирівна, вчитель школи І–ІІІ ступенів № 249 Деснянського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 24.11.2014 по 12.12.2014.