Розробка уроку — практичної роботи

Тема: розроблення програм опрацювання текстової інформації, поданої у файлі, у навчальному середовищі програмування Free Pascal.

Мета: навчитися розробляти програми опрацювання текстової інформації, поданої у файлі, у середовищі програмування Free Pascal.

Учень повинен вміти:

Обладнання: комп'ютери зі встановленими ОС й інтегрованим середовищем програмування Free Pascal.

Структура уроку

  1. Організаційний момент.
  2. Актуалізація опорних знань.
  3. Інструктаж з ТБ.
  4. Вироблення практичних навичок.
  5. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок.
  6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Обмежимомося на уроках розглядом текстових файлів, які можна проглядати й редагувати у середовищі найпростіших текстових редакторів. При написанні програми мовою Pascal для роботи з файлами діяти потрібно таким чином:

Робота з файлами передбачає використання таких процедур (вчитель називає, а учні дають тлумачення):

assign(f,s)
— встановлює відповідність між файлом з назвою s (рядок тексту) і файловою змінною f;

reset(f)
— відкриває наявний файл на зчитування з першої позиції;

rewrite(f)
— відкриває файл на запис з першої позиції;

append(f)
— відкриває наявний файл на дописування після останньої позиції;

readln(f,s)
— зчитування змінної s з файлу f з переходом на початок наступного рядка;

read(f,s)
— зчитування змінної s з файлу f без переходу на початок наступного рядка;

writeln(f,s)
— запис змінної s і ознаки кінця рядка у файл f;

write(f,s)
— запис змінної s без ознаки кінця рядка у файл f;

close(f)
— закриття файлу;

eof(f)
— булева функція, яка справджується тоді й лише тоді, коли дійшли до ознаки кінця файлу.

Рядок (тексту) — тип string у мові Pascal — це послідовність символів довільної довжини до 255.

Робота з рядками передбачає використання таких функцій і процедур (вчитель називає, а учні дають тлумачення):

length(s)
— функція визначення довжини рядка s;

trim(s)
— функція результат вилучення з початку й кінця рядка s тих символів, чиї коди не перевищують 32 (у тому числі пропуски й ознаки кінця рядка);

pos(t,s)
— функція визначення, з якої позиції вперше рядок t трапляється у рядку s;

copy(s,j,k);
— функція виділення частини рядка s, починаючи з позиції j довжиною k;

concat(s,t, …,z)
— функція склеювання (послідовного з'єднання) рядків s, t, …, z (є синонім s + t + … + z);

delete(s,j,k)
— процедура вилучення з рядка s k символів, починаючи з j-го;

insert(t,S,j)
— процедура вставлення в рядок s рядка t з позиції j.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок


Примітка. Для всіх поданих далі завдань 1–3 вхідні дані (рядок тексту, що містить лише літери і пропуски) записано у файлі input.txt поточної теки, вихідні дані потрібно писати у файл output.txt поточної теки. Файли-розв'язання записати у вказану вчителем теку. Про успішне виконання кожного завдання повідомляти вчителя підняттям руки.

Завдання 1. Скласти програму 1.pas підрахунку слів у реченні.

Завдання 2. Скласти програму 2.pas пошуку найкоротшого і найдовшого слів у реченні, вивести їх по одному у рядку.

Завдання 3. Скласти програму 3.pas пошуку слів, які повторюються в тексті. Вивести слова, які повторилися щонайменше двічі, і кратність повторення: в рядок по одному слову й відповідному числу.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Порівняти створені у класі програми з демонстраційними розв'язаннями 1, 2, 3 і модифікувати їх на випадок, коли речення займають кілька рядків файлу, кожний з яких містить до 255 символів.


Текст упорядкувала Катеринич Лариса Олександрівна, вчитель ліцею «Голосіївский» № 241 Голосіївського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 24.11.2014 по 12.12.2014.