Розробка уроку

Тема: карти знань, їх призначення, редактор карт знань

Мета: сформувати в учнів поняття про карту знань та уявлення про призначення карт знань. Розглянути різні програмні середовища для побудови карт знань. Продовжувати розвивати в учнів логічне мислення, науковий світогляд на основі відомостей про використання карт знань. Після вивчення матеріалу учень:

Обладнання: (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний частина.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Виклад нового матеріалу.
 4. Закріплення вивченого матеріалу.
 5. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційна частина
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке інформаційна модель?
 2. Назвіть типи моделей та їх характеристики.
 3. Які існують форми подання інформаційної моделі?

3. Виклад нового матеріалу

Карта знань (англійською Mind map, карта розуму, пам'яті, думок) — сукупність діаграм і схем, що в наочному вигляді демонструють думки, тези, пов’язані одна з одною та об’єднані загальною ідеєю.

Така карта дозволяє зобразити певний процес або ідею повністю, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних, демонструвати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати (записувати) матеріали та відтворювати їх навіть через тривалий термін у системі знань про певний об'єкти чи у певній галузі.

Карти знань — це зручна і ефективна техніка унаочнення мислення та альтернатива звичайному (лінійному) запису. Їх застосовують для формулювання нових ідей, фіксування та структурування даних, аналізу та впорядкування даних, прийняття рішень тощо. Цей спосіб має багато переваг перед звичайними загальноприйнятими способами запису. На відміну від лінійного тексту, карти знань не лише зберігають факти, але і демонструють взаємозв'язки між ними, тим самим забезпечуючи швидше і глибше розуміння матеріалу.

Карти знань — досить привабливий інструмент проведення презентацій, мозкових штурмів, планування свого часу, запам’ятовування великих обсягів даних, самоаналізу, розробки складних проектів, власного навчання й розвитку.

Використовуючи карти знань, ми отримуємо такі можливості:

Карта пам'яті реалізовано у вигляді діаграми, на якій зображено слова, ідеї, завдання або інші поняття, зв'язані гілками, що відходять від центрального поняття або ідеї. В основі цієї техніки лежить принцип «радіантного мислення», що відноситься до асоціативних розумових процесів, відправною точкою яких є центральний об'єкт.

Основні принципи створення карт знань:

Приклади доречного використання карт знань:

Таким чином, карти знань — це зручний інструмент для відображення процесу мислення і структуризації даних у наочній формі. Їх можна використати, щоб фіксувати ті думки та ідеї, які проносяться в голові, коли ви роздумуєте над яким-небудь завданням. І навпаки, вони дозволяють так оформити інформацію, що мозок легко її сприйме. Бо карти знань відображають природний спосіб мислення.

Існує різноманітне програмне забезпечення для створення та редагування діаграм зв’язків або карт знань. Є безкоштовні для користувачів або ті, за допомогою яких можна створити безкоштовно певну кількість таких карт. Є і такі, за користування якими потрібно сплатити за певні кошти. Спочатку назвемо найпоширеніші з безкоштовних програмних, що вимагають встановлення.

Примітка. На уроці вчитель може розглянути лише по одному програмному засобу з описаних нижче встановлюваних і on-line програм. А саме тих, які вважає найдоречнішими для виконання практичної роботи.

FreeMind

Одна з найпоширеніших, безкоштовних програм з побудови ментальних карт.

Переваги: Особливості:
FreeMindMap-Freeware
Безкоштовна програма, побудована на векторній графіці.

Переваги:

Особливості: якщо немає досвіду роботи з векторною графікою, якийсь час потрібно буде витратити на те, щоб звикнути.


The Personal Brain

Наразі компанія «The Brain» випускає 4 програмних продукту, з яких лише даний є безкоштовним.

  Переваги:

Особливості:


XMind

Є безкоштовна версія цієї програми по створенню ментальних карт. Для її отримання досить зареєструватися на сайті, заповнивши невелику форму.

  Переваги:

Особливості: у безкоштовної версії відсутня конвертація файлів у формати pdf, текстовий документ, PowerPoint, MindManager.Назвемо найпоширеніші програмні засоби для роботи у режимі оn-line.


Bubbl.us

Безкоштовна оn-line програма із зручною навігацією. Ідеально підходить для проведення мозкового штурму.

  Переваги: Особливості:
MindMeister

Переваги:

Особливості:
Mind42

Переваги:

Особливості:
Mindomo Basic

Ця програма дає можливість створювати і редагувати ментальні карти, а також ділитися ними з друзями і колегами.

  Переваги:   Особливості:

4. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання. Складіть (на папері) карту знань з навчального матеріалу цього уроку, використовуючи подані нижче алгоритм і рекомендації.

Алгоритм створення карт знань

 1. Розташувати центральну тему в середині карти знань. Сформулювати її стисло й точно, та/або подати зображенням.

 2. Розділити тему на кілька самостійних областей, тобто створити розгалуження до найголовніших підрозділів, від яких, в свою чергу відходять розгалуження до інших під-підрозділів, і т.д.

 3. На гілках ви розміщуєте слова або картинки в залежності від обраної ідеї і т.п.

 4. Визначити основні завдання й дії. У всіх розгалуженнях подати ключові слова, що їх характеризують та змушують згадати те чи інше поняття.

 5. Знайти всі асоціації (зв'язки) й подати їх на карті.

 6. Розставити пріорітети.

 7. Користуватися різними візуальними засобами.

Порада. Якість і ефективність карти знань можна покращити за допомогою кольору, малюнків, символів і абревіатур, додання карті тривимірної глибини. Останнє підвищує цікавість, привабливість, оригінальність і ефективність карти знань.

Порівняйте створену вами карту знань з такою,

створеною за допомогою безкоштовного on-line програмнорго засобу Mind42.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Скласти карту знань останнього уроку історії.


Текст упорядкувала Сюзанна Акопіківна Хачатрян, вчитель Технологічного ліцею «ОРТ» («Освітні ресурси і технологічний тренінг») міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 14.10.2013 по 13.12.2013.