Розробка уроку — практичної роботи

Тема: побудова інформаційних моделей у різних програмних середовищах.

Мета: сформувати навички побудови інформаційної моделі, використовуючи програмні засоби. Після виконання роботи учень повинен

пояснювати:

вміти:

Обладнання: комп’ютери IBM PC з встановленими ОС та LibrOffice Writer, LibreOffice Draw.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка домашнього завдання. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів у результаті виконання практичної роботи.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке модель?
 2. Що може бути моделлю?
 3. Для чого використовують моделі?
 4. Як класифікують моделі?
 5. Поясніть поняття матеріальна модель.
 6. Поясніть поняття абстрактна модель.
 7. Назвіть види абстрактних моделей?

3. Вивчення нового матеріалу

Під час вивчення інформатики нас цікавлять моделі, що стосуються інформаційних процесів. Які це моделі?

По-перше, абстрактні, бо інформація — це категорія для опису нематеріальної сутності.

По-друге, знакові, бо повідомлення подають послідовностями знаків.

Математична модель — це модель, що описує об'єкт, явище чи процес мовою математичних співвідношень (подає математичними поняттями).

Інформаційна модель — це модель, що описує інформаційні процеси або містить інформацію про властивості і стан об'єктів, процесів, явищ.

До інформаційних моделей належать тексти довідкових видань, енциклопедій. Якщо модель формулюють таким чином, що її можна опрацювати з допомогою комп'ютера, її називають комп'ютерною. Інакше кажучи,

комп'ютерна модель — це модель (математична чи інформаційна), реалізована за допомогою програмних засобів комп'ютера.

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу


Завдання 1. Зобразити моделі речовин за поданими зразками у середовищі LibreOffice Writer (скільки, яких і з якими кольорами визначає учитель).

Назва речовиниХімічна
формула
Структурна
формула
Зображення
просторової моделі
кисеньO2О = О
водаH2OH – O – H
вуглекислий газCO2O – C – O
кухонна сільNaClNa – Cl
питна содаNaHCO3
оцтова кислотаCH3COOH
глюкозаC6H12O6

Примітка. У структурній формулі глюкози цифрами (від 1 до 6) занумеровано атоми Карбону С.

Вказівки до виконання

 1. Завантажити середовище LibrеOffice Writer.
 2. Ввести назви хімічних речовин (по одній у рядку).
 3. Після назв ввести хімічні формули.
 4. Для перетворення виділеної цифри на нижній індекс:
  • використати вказівку меню Формат / Символ;


  • у вікні діалогу Символ на вкладці Положення обрати перемикачем Нижній індекс і натиснути кнопку Гаразд.

 5. Після xімічної формули для кожної речовини подати структурну формулу. Наприклад, таблицею з прибраним обрамленням (для виділеної таблиці вказівка меню Таблиця / Властивості таблиці

 6. і у вікні діалогу Оформлення таблиці прибрати оформлення і натиснути кнопку Гаразд).

  Або вставити малюнок, що містить лише надписи і створений у середовищі незалежного графічного редактора. Або використати наявні можливості офісного пакету для створення зображень (опис подано далі).

 7. Після структурної формули для кожної речовини подати зображення просторової моделі, створеної у середовищі незалежного графічного редактора або з використанням наявних можливостей офісного пакету. В останньому випадку зробити таке.

  • На панелі інструментів Стандартна натиснути кнопку Функції креслення, щоб активувати панель інструментів Графіка.

  • Обрати фігуру Коло.

  • Зобразити (подати) кругом атом хімічного едемента, використовуючи панель інструментів Властивості рисунка

   або використати вказівку контексного меню Область

   для виклику однойменного вікна діалогу. У цьому вікні на вкладці Градієнти вказати перехід від кольору, вказаного вчителем для кожного елемента, до білого

   і натиснути кнопку Гаразд.

  • Зафарбувати зображення атомів таким чином:

   Карбон C
   Оксиген О
   Гідроген Н
   Натрій Na
   Хлор Cl
  • Копіювати зображення атомів і групувати (виокремити потрібні об'єкти й натиснути клавіші Сtrl + Shift + G), використовувати кнопки На передній план та кнопки На задній план до отримання потрібного зображення.

 8. Зберегти файл з назвою Ваше прізвище 1 у теці, вказаній вчителем, у форматах doc, odt, pdf.

 9. Закрити програмне вікно LibreOffice Writer.

 10. Повідомити викладача про завершення роботи.

Завдання 2. Побудувати графічну модель складу повітря, використовуючи кругову діаграму за поданим вмістом речовин, що людина вдихає і видихає.

Тип повітряКисень,
O2 (%)
Вугле-
кислий
газ,
CO2 (%)
Азот,
N2 (%)
вдихуване210,0379
видихуване16479

Вмістом водяної пари та інших домішок знехтувати.

Вказівки до виконання

 1. Завантажити середовище LibrеOffice Calс.

 2. Побудувати таблицю з даними про склад повітря на аркуші1 у комірках A1:D3.

 3. Виділити комірки з данимим діапазону B2:D2.

 4. На панелі інструментів стандартна натиснути кнопку Діаграма.

 5. У вікні діалогу Майстер Діаграм вибрати тип діаграми Розділена кругова, встановити мітку Тривимірний вигляд (реалістичний) і натиснути кнопку Далі>>.

 6. Перевірити Діапазон даних і натиснути кнопку Далі>>.

 7. Налаштовати діпазон даних для кожного ряду даних.

 8. Ввести текст: «Склад повітря, що вдихається людиною» у поле Заголовок, обрати Показати легенду Знизу і натиснути кнопку Завершити.

 9. Отримати таку діаграму виду.

 10. На частинах діаграми клацнути правою кнопкою миші, викликати контекстне меню, обрати Додати підписи даних

 11. Побудувати діаграму про склад повітря, що видихає людина, виконавши описані вище кроки за даними діапазону B3:D3.

 12. Порівняйти побудовані діаграми та проаналізувати, у скільки разів людина більше видихає вуглекислого газу, ніж вдихає.

 13. Зберегти файл з назвою Ваше прізвище 2 у теці, вказаній вчителем, у форматах ods, xls.

5. Узагальнення навчального матеріалу

 1. Що таке модель? Подайте приклади моделей.
 2. Що таке знакова модель?
 3. Що таке математична та інформаційна моделі?
 4. Що таке комп'ютерна модель?
 5. Які можливості дає комп'ютерне моделювання?

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання

Створити на вибір:


Текст упорядкувала Грищенко Наталія Григорівна, учитель гімназії «Апогей» Святошинського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 10.10.2013 по 20.12.2013.