Розробка уроку — практичної роботи

Тема: структурування та класифікація відомостей з використанням карт знань.

Мета: сформувати в учнів навички створення карт знань. Продовжувати розвивати в учнів логічне мислення, науковий світогляд на основі відомостей про використання карт знань. Після вивчення матеріалу учень:

Обладнання: ПК з встановленими ОС, браузером і редактором карт знань, під'єднаний до мережі Інтернет.

Структура уроку

 1. Організаційний частина.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Виклад нового матеріалу.
 4. Інструктаж з техніки безпеки
 5. Практична робота
 6. Підведення підсумків уроку
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційна частина
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Як ви розумієте термін структура?
 2. Що таке класифікація?
 3. Що таке карти знань?
 4. Для чого вони призначені?
 5. Сформулюйте принципи створення карт знань.
 6. Які засоби для створення знань ви знаєте?
 7. Які можливості вони надають?

3. Виклад нового матеріалу

На цьому уроці ми розглянемо роботу з картами знань на прикладі програми Freemind. Основні переваги цієї програми такі:

Основа інтерфейсу FreeMind:

Вказівки меню поділено на такі категорії:

Панель інструментів зазвичай містить кнопки призначення яких нам відомі, а також нові кнопки, назви яких можна дізнатись, навівши на них вказівник миші.

Основні об’єкти, які використовують для створення карт:

Кожна карта має кореневий вузол, від якого відходять ребра до вузлів 1-го рівня, від яких у свою чергу можуть відходити ребра до вузлів 2-го рівня і т. д. до вузлів нижчих рівнів. Якщо два вузли сусідніх рівнів сполучено ребром, то вузол вищого рівня називають батьківським, а нижчого – дочірнім. Вузли одного рівня, що мають спільний батьківський вузол, називають спорідненими.

Розглянемо карту, на якій подано класифікацію інформаційних процесів.

 1. Назвіть кореневий вузол.
 2. Назвіть вузли 1-го рівня.
 3. Якими вони є по відношенню для кореневого вузла?
 4. А якими вони є між собою?
 5. Назвіть вузли 2-го рівня.
 6. Яким є вузол Передача відноcно вузла Джерело?

4. Інструктаж з техніки безпеки
5. Закріплення вивченого матеріалу

Потрібно підготувати статтю для шкільної газети. За допомого карт знань виділимо складові частини підготовчої роботи. Спочатку потрібно визначитися з читацькою аудиторією, на яку розрахована стаття. Після цього визначитися з джерелами, які буде використано у процесі підготовки статті. Далі потрібно потурбуватись про ілюстративний матеріал. Також потрібні будуть посилання на певні джерела та ресурси для розширення знань чи пояснення якихось моментів, наприклад, незнайомих слів.

Вказівки до виконання

 1. Запустити програму Freemind.

 2. Виконати вказівку меню Файл / Новий.

 3. Змінити стандартну назву кореневого вузла на «Стаття», клацнувши по ньому і ввівши відповідне слово.

 4. Створити дочірній вузол з назвою «Хто читатиме» для кореневого вузла. Для цього вибрати вказівку Новий дочірній вузол контекстного меню кореневого вузла.

 5. Додати три дочірні вузли для кореневого з назвами «Ілюстрації», «Матеріали», «Посилання».

 6. Створити споріднені вузли «Учні», «Вчителі», «Батьки», батьківським для яких буде вузол «Хто читатиме».

 7. Створити дочірні вузли згідно з такою таблицею.

  Батьківський вузолДочірні вузли
  МатеріалиКниги
  Статті»
  Новини
  ІлюстраціїМалюнки
  Фотографії
  ПосиланняРесурси мережі
  Нові слова

 8. Зберегти отриману карту, виконавши вказівку меню Файл /Зберегти як…, з назвою Ваше прізвище 1 у теці, вказаній вчителем.


 9. Замінити тип кореневого вузла на овал, використавши вказівку Формат / Tип вузла контекстного меню цього вузла.

 10. Змінити колір кореневого вузла на червоний, вибравши вказывку його контекстного меню Формат / Фоновий колір вузла і обравши з палітри потрібний колір.

 11. Змінити колір дочірніх вузлів кореневого вузла на синій (аналогічно попереднім діям).

 12. Об’єднати вузол «Хто читатиме» з його дочірніми вузлами у «хмару», вибравши вказівку його контекстного меню Вставити / Хмара.

 13. Об’єднати інші вузли першого рівня з їх дочірніми вузлами.

 14. Добрати кольори «хмар» на свій розсуд, виконавши вказівку контекстного меню потрібного вузла Формат / Колір хмари…

 15. Зберегти отриману карту, виконавши вказівку меню Файл /Зберегти як…, з назвою Ваше прізвище 2 у теці, вказаній вчителем.

 16. Повідомити вчителя про завершення роботи.

6. Підведення підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Самостійно ознайомитися з онлайн редактором карт знань buble.us і подати з його допомогою структуру апаратного чи програмного забезпечення.


Текст упорядкував Олександр Васильович Погрібний, вчитель Технічного ліцею НТУУ «КПІ» міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 14.10.2013 по 20.12.2013.