Розробка уроку — практичної роботи

Тема: cкладання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch.

Мета: навчитися складати алгоритми з розгалуженям і виконувати створені алгоритми у навчальному середовищі програмування Scratch.

Після виконання роботи учень

знає
: оператори розгалуження, скорочену і повну форми умовного оператора;

уміє: складати та виконувати алгоритми з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі;

Обладнання: ПК із встановленими ОС і середовищем Scratch, інтерактивна дошка та дошка для писання маркером.

Структура уроку

 1. Організаціний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вироблення практичних навичок.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Дати відповіді на запитання

 1. Які типи алгоритмів ви знаєте?
 2. В яких випадках застосовують алгоритми з розгалуженням?
 3. Які оператори називають умовними?
 4. Подайте приклади використання умовного оператора у скороченій формі?
 5. Подайте приклади використання умовного оператора у повній формі?
 6. Назвіть приклад середовища наочного (візуального) програмування?
 7. Як завантажити середовище Scratc?
 8. Які є виконавці у середовищі Scratch?

3. Інструктаж з ТБ

4. Закріплення вивченого матеріалу

Примітка. Повідомляти вчителя про виконання завдання і продемонструвати результати своєї роботи.

Завдання. Створити проект, персонаж якого після введення користувачем з клавіатури номера якогось з місяців року, повідомлятиме про відповідну пору року (зима, весна, літо чи осінь) при зміні на належні тла сцени та образу самого персонажа.

На малюнках нижче подано результати виконання такої програми для різних величин n.

Вказівки до виконання

 1. До нового проекту завантажити 4 зображення для сцени з різними порами року (зима, весна, літо, осінь), спрайт дівчинки та три її образи (одяг дівчинки має відповідати порам року: зима, весна, літо, осінь).

 2. Створіть змінну n, величина якої буде номером місяця.

 3. На вкладці Скрипти спрайта дівчинки почніть створювати сценарій проекту. Спочатку перетягніть сюди вказівки, що нададуть користувачеві можливість вводити номери місяців з клавіатури. Приєднайте до цих вказівок блок умовного оператора, який у разі істинності заданого в ньому логічного виразу змусить дівчинку називати відповдну пору року, змінювати свій образ і повідомляти об'єкт Сцена про потребу змінити тло. На рисунку показано оператор для зимових місяців.

 4. Додайте до свого скрипту аналогічні оператори для решти пір року.

 5. На вкладці Скрипти об'єкта Сцена складіть сценарій змінення фонів. Кожний з чотирьох скриптів починайте з команди-заголовка, що відповідає певній порі року.

 6. Додайте до скрипту, складеного для спрайта дівчинки, блок запуску (із зеленим прапорцем) і запустіть проект на виконання. Перевірте, чи все добре працює, та збережіть проект у файлі Пори року.

5. Підбиття підсумків уроку
Аналіз результатів роботи учнів на уроці, порівняння з авторським розв'язанням, виставлення оцінок.

Скрипт (програма) для об'єкта Спрайт матиме вигляд:

Вкладка Образи для об'єкта Спрайт матиме вигляд:

Скрипт (програма) для об'єкта Сцена матиме вигляд:

Вкладка Образи для об'єкта Сцена матиме вигляд:

6. Домашнє завдання
Створити такий проект: за віком чоловіка — N років — повідомити про приналежність його до вікової групи:


Текст упорядкувала Наталія Георгіївна Поданчук, вчитель Навчально-виховного комплексу «Домінанта» Дніпровського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 07.10.2013 по 20.12.2013.