Розробка уроку

Тема: класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення, системне та службове програмне забезпечення

Мета: ознайомитись з поняттям програмного забезпечення ПК, розглянути його класифікацію та функціональне призначення окремих його складових. Після вивчення матеріалу учень:

Обладнання: ПК з встановленим OC і браузером, проектор, (дана) розробка уроку.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Закріплення вивченого матеріалу.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке «система»?
 2. Що таке «інформаційні процеси»?
 3. Що таке «інформаційна система»?
 4. Що таке апаратна складова інформаційної системи?
 5. Коротко охарактеризувати центральний процесор і оперативну пам'ять.
 6. Назвати й описати приcтрої введення-виведення.

3. Вивчення нового матеріалу

Програмне забезпечення (англійською software) — одна із складових інформаційної системи — сукупність програм і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Примітка. У поданих далі переліках однотипного програмного забезпечення потрібно запам'ятати хоча б один програмний засіб. Бажано багатоплатформний і той, який можна продемонструвати при вивченні курсу інформатики.

За функціональним призначенням програми, що входять до складу програмного забезпечення ПК, поділяють на такі 3 категорії:

Інструментальна система (система програмування, інтегроване середовище проектування, англійською Integrated Development Environment або Integrated Design Environment, IDE) — комплекс програмних засобів, призначених для створення нового або модифікації (удосконалення) наявного програмного забезпечення.

Така система обов'язково містить компілятор з мови програмуваня й середовище для розробки та налаштування додатків. Наприклад,

Прикладна програма (англійською application, application software) — комп'ютерна програма, що дає змогу розв'язувати конкретні прикладні (практичні) задачі користувача.

Прикладне програмне забезпечення (ППЗ) поділяють на 2 категорії — ППЗ загального призначення і ППЗ професійного призначення.

Прикладне програмне забезпечення загального призначення:

Прикладне програмне забезпечення професійного призначення передбачає наявність фахових знань і навичок у певній області людської діяльності:

Системне програмне забезпеченняце сукупність програм, які: До системного програмного забезпечення відносять такі програми:

4. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Що таке програмне забезпечення?
 2. Як класифікують ПЗ за функціональним призначенням?
 3. Що таке інтегроване середовище проектування?
 4. Що таке прикладне програмне забезпечення?
 5. Які є типи прикладного ПЗ загального призначення?
 6. Подайте приклади:
  • програми опрацювання тексту;
  • програми опрацювання електронних таблиць;
  • cистеми керування базами даних;
  • програми для створення мультимедійних презентацій;
  • редактора растрової графіки;
  • редактора векторної графіки;
  • електронні словники та перекладачі;
  • програми-браузери;
  • програми підготовки мультимедійних проектів;
  • програми для математичних розрахунків;
  • cистеми автоматизованого проектування;
  • програми для проведення бухгалтерських розрахунків;
  • програмни для 3D комп'ютерної графіки.
 7. Що таке системне програмне забезпечення?
 8. Які є види системного програмного забезпечення?
 9. Що таке операційна система?
 10. Що таке драйвер?
 11. Що таке файловий менеджер? Подайте приклад.
 12. Що таке утиліта?
 13. Які є види утиліт? Подайте приклади.
5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Повторити матеріал уроку, підготуватись до опитування з розглянутої теми.


Текст упорядкував Гранкін Андрій Вікторович, вчитель Київської гімназії № 183 «Фортуна» Дніпровського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 07.10.2013 по 20.12.2013 р.