Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення аудіоподкасту за допомогою Audacity.

Мета: сформувати навички створення навчального подкасту зі звуком з викорис­танням програми Audacity. По завершенню уроку учень повинен

Обладнання: комп’ютери з встановленими ОС і програмою Audacity, мікрофон та навушники, матеріали для роботи (декілька завчасно підготовлених звукових файлів різного типу), інструкція.

Примітка. При відсутності мікрофонів для всіх учнів:

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вивчення нового матеріалу при виконанні практичної роботи.
 5. Демонстрація виконаних подкастів.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Визначення теми та мети уроку.

2. Актуалізація опорних знань

Для запису подкасту необхідно мати певне апаратне та програмне забезпечення: комп'ютер зі справною звуковою картою, мікрофон і редактор звукових файлів. До професійних програм відносять Sound Forge, Adobe Audition, Cool Edit Pro, WaleLab. А до вільно розповсюджуваних — Audacity, Wave Pad Sound Editor, Wavosaur.

Audacityце вільно поширюваний багатоплатформний редактор звукових файлів, орієнтований на роботу з декільками доріжками. Підтримає формати звуку Waw, Aiff, Ogg Vorbis, Mp2 i Mp3. Дозволяє додавати, змінити, об'єднувати разом багато звукових доріжок, плавно змінювати гучність, обрізати, копіювати, склеювати та видаляти, записувати, оцифровувати звук, змінювати параметри звукового файлу, накладання треків і застосування ефектів: приглушення шуму, зміна темпу, тону, тощо. У цього редактора не обмежена історія відміни та повторення дій. Audacity може вилучати шипіння, шум та інші дефекти звуку. Інакше кажучи, це програма має все необхідне для створення якісних подкастів.

Збереження проекту Audacity у поточному стані здійснюють за допомогою вказівки меню Файл / Зберегти проект або натискання клавіш Ctrl + S.

Це потрібно буде робити протягом всієї практичної роботи, щоб ненароком не втратити напрацювань від часу останнього збереження даних.

Збереження проекту Audacity з новою назвою або в іншому місці, здійснюють за допомогою вказівки меню Файл / Зберегти проект як…. Перед збереженням в інформаційному вікні Попередження буде повідомлено про те, що програма Audacity зберігає проект у власному форматі aup, який недосяжний для інших програм.

Після натискання кнопки Гаразд в інформаційному вікні Поступ буде відображено процес збереження.

У теці призначення буде утворено два об'єкти: файл і тека з матеріалами проекту. В обох одна й та сама задана користувачем назва.

Збереження проекту Audacity після завершення роботи над ним з усіма ефектами та налаштуваннями в один файл у популярному форматі здійснюють з допомогою вказівки меню Файл / Експорт аудіо… й вибрати можливий формат із запропо­нованих.

При збереженні у форматі MP3 буде виведено таке попередження.

Після натискання кнопки Гаразд потрібно змінити метадані на власні у вікні діалогу Редагувати метадані.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок


Процес створення та публікації подкасту складається з таких кроків:

 1. Розробка теми для подальшої публікації.
 2. Підготовка обладнання.
 3. Запис (копіювання, перетворення, завантаження) складових.
 4. Редагування.
 5. Збереження.
 6. Публікація.

Здійснимо ці кроки, виконавши практичну роботу.

 1. Створити теку Ваше прізвище у вказаному вчителем місці. Саме туди надалі потрібно записувати усі файли, створені у процесі роботи.

 2. Скопіювати до неї звукові файли з піснями: «Ой у саду», «Під грушкою» та «Ой у вишневому саду». З цих трьох наявних далі створимо новий, що буде містити їхні частинки.

 3. Заватажити середовище Audacity.

 4. Натиснути клавіші Ctrl + Shift + I або використати вказівку меню Файл / Імпортувати / Aудіо… 5. У вікні діалогу Виберіть один чи більше звукових файлів… вибрати «Ой у саду» і натиснути кнопку Відкрити.

  Процес імпортування буде відображено таким чином.

 6. Знизу вікна з назвою, що збігається з назвою відкритого файлу, буде відображено звукову доріжку пісні: лівий канал — згори, правий канал — знизу, ліворуч — кнопка закриття доріжки, атрибути імпортованого файлу.

  Примітка. Кнопки Тиша вимикає звук (це зручно при роботі з кількома файлами одочасно). Кнопка Cоло вмикає звук на доріжці. Відображення режиму тиші має такий вигляд.

 7. Натиснути кнопку Відтворити і слідкувати за часом відтворення.

 8. На 1 хвидині 31 секунді відтворення (1:31) натиснути кнопку Зупинити або клацнути клавішею мишки на шкалі часу. Далі початок файлу буде залишимо у проекті, а кінець — видалено.

 9. Щоб точніше визначитись з початком видалення, використати інструментом Приблизити. Часову шкалу буде розтягнуто.

 10. Прослухати частину треку з 1:26 сек. до 1:33 сек.

 11. Щоб виділити зайву частину (кінець файлу), натиснути кнопку Iнструмент вибору і протягнути вказівник з натиснутою клавішею мишки до кінця файлу.

 12. Щоб вилучити зайву частину (кінець файлу), натиснути клавішу Delete або кнопку Вирізати. Отримати такий результат.

 13. Натиснути клавіші Ctrl + Shift + I або використати вказівку меню Файл / Імпортувати / Aудіо…, щоб імпортувати звуковий файл з піснею «Під грушкою». У результаті буде відображено дві нові доріжки з відповідною назваю файлу.

 14. Вибрати інстумент Зсув у часі і, клацнувши на початку доріжки і не відпускаючи клавішу миші, перемістити трек нижньої доріжки на закінчення першої, як показано на наступному малюнку.

 15. Продовжуючи утримувати ліву кнопку, мишкою перетягнути вміст другої доріжки (вона після цього стане порожньою) угору на кінець першої та прослухати все спочатку, щоб визначити, яку частину залишити та зайве обрізати (приблизно ще 1.40 сек на шкалі часу).

 16. Знову використати інструмент Збільшити для якісного склеювання двох частин та видалення зайвого. Сіра вертикальна смужка — це місце склеювання. Прослухаємо звучання та плавність переходу до наступного фрагменту (30–35 секунди, пряма лінія — це пауза).

 17. Вибрати інстумент Зміна обвідної. Щоб перехід до наступного блоку не був різким, треба двічі клацнути на початок та кінець фрагменту, де буде створено затухання звуку. Виділення в кінці буде мати вигляді пар білих крапок.

 18. Натиснувши ліву кнопку мишки на такій кнопці та плавно рухаючи вказівник до середини смуги, задати нову обвідну й відпустити кнопку миші.

 19. Закрити доріжку другої пісні за допомогою вказівки меню Доріжки / Вилучити доріжки

  або натиснути кнопку Закрити в лівому кутку перед назвою доріжки «Під грушкою».

 20. Долучити у проект пісню «Ой у вишневому саду».

 21. Підвищити гучність звуку на початку пісні «Ой у вишневому саду» і отримати такий результат.

 22. Експортувати проект у файл Пісні.mp3 й закрити вікно програми.

 23. Повторно завантажити середовище Audacity.

 24. Впевнитися, що мікрофон визначено як пристрій запису як усталено. Якщо це не так, то натиснути клавішi Ctrl + P або використати вказівку меню Зміни / Параметри… і у вікні діалогу Параметри:… на вкладенні Пристрої вказати необхідне.

  Або зробити це безпосередньо у вікні програми Audacity, вибравши відповідний елемент випадного списку.

 25. Знайти на панелі інструментів Перенесення такі 4 кнопки:

        Пауза      ВідтворенняЗупинитиЗаписати

  Редагування файлу надалі здійснювати лише при натиснутій кнопці Зупинити.

 26. Перетягуванням розташувати мікшер мікорофону у таке положення, що забезпечує найкраще звучання. Для цього здійснити кілька спроб запису і прослуховування результатів.

 27. Записати такий текст:
  «Жартівливі й сатиричні пісні об'єднують у одну групу завдяки близькості характеру і загального настрою: вони жваві, веселі, іноді ущипливі, а то й сатиричні. Люди весело кепкують з надмірно боязких хлопців, з розсіяних, неуважних, скупих, дивакуватих та лінивих. У народних піснях високо цінують людську красу, гідність».

 28. Вилучити шум із записаного тексту. Для цього зробити таке (у разі потреби використати інструмент Збільшити):

  1. Прослухати зроблений запис.

  2. Визначити і з допомогою Iнструмента вибору виділити частину доріжки лише з шумом.

  3. Використати вказівку меню Ефекти / Вилучення шуму…

  4. У вікні діалогу Вилучення шуму натиснути кнопку Створити модель шуму.

  5. Виділити частину доріжки, у якій потрібно вилучити шум. Якщо потрібно вилучити шум з усієї доріжки, то натиснути клавіші Ctrl + A.

  6. Використати вказівку меню Ефекти / Вилучення шуму…

  7. У вікні діалогу Вилучення шуму вказати, як фільтрувати шум. При переміщенні повзунка праворуч видалення шуму буде інтенсивнішим.

  8. Після виставлення повзунків натиснути кнопку Гаразд і дочекатися вилучення шуму.

  9. натиснути кнопку: Відтворити і Зупинити. Якщо результат вилучення не влаштовує, можна відмінити видалення натисканням комбінації клавіш Ctrl + Z і заново повторити вилучення шуму.

 29. Видалити зайві фрагменти зі звукової доріжки (наприклад, недоречні довгі паузи):

  1. З допомогою Iнструмента вибору виділити області для видалення.

  2. Натиснути клавішу Delete або кнопку Вирізати.

 30. Приглушити фрагменти зробленого аудіозапису (наприклад, важке дихання чи покашлювання):

  1. З допомогою Iнструмента вибору виділити області для видалення.

  2. Натиснути клавіші Ctrl + L або використати вказівку меню Зміни / Особливе вилучення / Заповнити тишею.

 31. Експортувати результат до файлу Текст.mp3.

 32. Імпортувати до проекту раніше відредагований файл з уривками трьох пісень.

 33. Накласти звуковий коментар на ту частинку склеєних пісень, що немає голосового співу, а містить лише музичний супровід, тобто на початок другого фрагменту пісень. Для цього перемістити початок фрагменту файлу з начитаним текстом.

 34. Виділити частину файлу з піснями у тому самому діапазоні часу, що й голосовий супровід, і лише її.

 35. Застосувати вказівку меню Ефекти / Приглушення музики… для виділеної частини з музичним супроводом.

 36. У вікні діалогу Приглушення музики задати значення параметрів пониження музики і натиснути кнопку Гаразд.

 37. Дочекатися завершення приглушення музики.

 38. Пересвідчитися у зменшенні амплітуди звуку і прослухати отриманий подкаст.

 39. При потребі додатково відредагувати проект.

 40. Експортувати результат у файл Пісні й текст.mp3.

 41. Опублікувати подкаст або подкаст-терміналі (наприклад, на «Каналі громадського подкастингу»), або на власному сайті чи блозі в соціальній мережі.

 42. Повідомити учителя про завершення роботи.

 43. Закрити вікно програми Audacity.


5. Підбиття підсумків уроку
Аналіз зробленого: які навички отримано під час практичної роботи? Прослуховування та захист створених проектів. Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
У середовищі Audacity або створити 5-хвилинний подкаст до уроку з іншого предмету, або озвучити якусь подію в особистому житті, або створити музичний жарт, наприклад, поєднавши мелодії різних жанрів (народів).


Текст упорядкувала Ковган Галина Степанівна, вчитель інформатики ліцею № 100 «Поділ» Подільського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 8.09.2014 по 26.12.2014.