Розробка уроку

Тема: дизайн презентації.

Мета: ознайомити з поняттям дизайну та стильового оформлення презентації, навчити використовувати макети та шаблони слайдів для створення презентації в LibreOffice Impress. Після вивчення матеріалу учень

знає
: критерії оцінювання презентації;

пояснює зміст понять:

пояснює: розрізняє: вбудований і зв’язаний об’єкти;

описує: вміє: оцінювати презентацію за заданими критеріями.

Обладнання: ПК з встановленими ОС та LibreOffice, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке комп'ютерна презентація?
 2. Назвіть типи комп'ютерних презентацій.
 3. Назвіть складові середовища LibreOffice Impress.
 4. Які розширення назви мають файли презентацій?
 5. Які об'єкти можна розташувати на слайдах?
 6. Які є основні способи створення презентацій?
 7. Етапи створення презентацій.
 8. З чого складається етап планування?
 9. Як визначити мету презентації?
 10. Перелічіть режими створення презентацій.
 11. Чи можна застосувати кілька шаблонів оформлення до однієї презентації?
 12. Що таке макет слайду?

3. Вивчення нового матеріалу

Дизайн (англійською design — задум, план, проект, ескіз, композиція) — це процес художньо-технічного проектування виробів або їхніх комплексів. Дизайном називають також і результат цього проектування.

Дизайнерлюдина, що займається дизайном.

Напрямки дизайну:

Етапи розробки дизайну комп'ютерної презентації

 1. Початковий етап, у ході якого визначається призначення об'єкта, вивчаються раніше створені аналогічні проекти, розробляються загальні підходи до дизайну даного об'єкта.

 2. Етап створення дизайну об'єкта, у ході якого, крім виконання робіт зі створення дизайну, проводять його тестування та виправлення помилок.

 3. Етап застосування, у ході якого аналізують ефективність розробленого дизайну і за потреби вносяться корективи.

Основні принципи дизайну презентації і слайдів

Властивості композиції презентації:

Колористика
Для створення ефективної та гармонійної презентації потрібно правильно вибрати її основний колір. Основний колір для презентації — це колір тла більшості слайдів, який і буде створювати загальний настрій глядача. Під час вибору основного кольору потрібно зважати на так звану психологічну характеристику кольорів. Вона виражає вплив кольорів на психічний стан людини. Цей вплив може відрізнятися залежно від віку, соціального статусу та настрою людини. Запровадимо такі поняття:

Зазвичай у кольоровій гамі презентації використовують 2–3 кольори. Можуть також використовувати 2–3 кольори, що є відтінками основного і додаткових кольорів. Складовою кольорової гами презентації і кожного зі слайдів є колір символів тексту на певному тлі.

Колір тлаКолір символів
Добре поєднуютьсяПогано поєднуються
Чорний Білий Помаранчевий Червоний Жовтий Синій Фіолетовий Зелений
Білий Чорний Синій Червоний Зелений Бліді відтінки всіх кольорів
ЧервонийЧорний Білий Жовтий Помаранчевий Синій Фіолетовий Зелений
ПомаранчевийЧорний Білий Жовтий Синій Зелений Блакитний
ЖовтийЧорний Зелений Синій Червоний Блакитний Білий Бліді відтінки всіх кольорів
Зелений Білий Червоний Блакитний Чорний Синій Фіолетовий
БлакитнийЧорний Білий Жовтий Зелений Фіолетовий
Синій Білий Червоний Жовтий Помаранчевий Чорний Зелений
Фіолетовий Білий Червоний Помаранчевий Жовтий Чорний Зелений Синій

Вплив на ефективність сприймання презентації гарнітури (загального вигляду) шрифту, його розміру, використання ефектів накреслення та загального обсягу тексту на слайді презентації такий:

Ергономіканаука, що вивчає поряд з іншим систему рухів людини у процесі виробничої діяльності.

Ергономіку широко використовують під час проектування інтерфейсів користувача. Впровадження її досягнень дає змогу створити комфортні умови в роботі з відповідним програмним забезпеченням, сприяти збереженню здоров'я та зниженню втоми, підвищенню ефективності праці.

Під час створення презентацій потрібно продумати розташування елементів керування таким чином, щоб користувачу не доводилося постійно переміщувати вказівник з одного краю слайда на інший, щоб елементи керування чітко розрізнялися між собою, розміри забезпечували їх швидкий і легкий вибір тощо.

Стильове оформлення презентацій
При створенні нової презентації на основі шаблону або наявної презентації вибирають і певний стиль оформлення. Під стилем розуміють сукупність величин властивостей різних об'єктів.

Стиль оформлення слайда задає:

У будь-який момент роботи над презентацією можна змінити стиль її оформлення. Для цього використовуються так звані шаблони оформлення презентації. Професійні дизайнери — розробники шаблонів враховували основні принципи дизайну слайдів, і тому користувачу-початківцю з метою уникнення помилок краще використовувати вже наявні шаблони.

Шаблон оформленняце файл, у якому записано загальні параметри презентації: типи і розміри маркерів і шрифтів, розміри та розташування текстових написів і рамок, параметри оформлення тла, кольорові схеми, зразок слайдів і додатковий зразок заголовків.

Шаблон оформлення можна вибрати під час створення нової презентації або застосувати його до відкритої презентації. Для того, щоб вибрати шаблон оформлення нової презентації, потрібно скористатися вказівкою меню: Файл / Шаблони та документи

У вікні діалогу Шаблони та документи потрібно вибрати Тло презентації.

Після чого на панелі буде відображено список шаблонів.

Якщо в цьому вікні діалогу натиснути кнопку Попередній перегляд, то у вікні зразка можна переглянути, як буде виглядати слайд у вибраному шаблоні оформлення.

Після вибору шаблону натиснути кнопку Відкрити, щоб застосувати його до нової презентації.

Далі можна наповнити слайди, починаючи з титульного.

Редагування шаблону слайду здійснюють таким чином. У контексному меню панелі Слайди вибрати Дизайн слайда

для виклику вікна діалогу Дизайн слайда.

Є дві можливості:

Потім натиснути кнопку Завантаження... для виклику вікна діалогу Завантаження дизайну слайду.

Тут у категорії Тло презентації вибрати новий шаблон, який можна переглянути, якщо встановити мітку Попередній перегляд. Після вибору шаблону натиснути Гаразд для застосування змін.

Як тло можна використати не лише встановлені шаблони, але і заповнення кольором, штрихуванням, градієнтом або растровим зображенням. Щоб використати колір, градієнт або візерунок штриховки як тло, потрібно використати вказівку меню Формат / Сторінка,

щоб викликати вікно діалогу Параметри сторінки. Вибір Колір у полі Заповнення дозволяє залити тло сторінки суцільним кольором із стандартного набору.

Градієнт надає стандартний набір заповнення, але допускає налаштування.

Штрихування надає можливість вибрати не лише стиль штрихування, але й колір тла.

Растрове зображення — візерунок, який можна розтягнути на всю сторінку

або замостити ним її.

Більше можливостей для налаштування тла сторінки можна отримати, викликавши вікно діалогу Область за допомогою вказівки меню Формат / Область.

Рекомендують усі слайди презентації витримувати в одному стилі.

Макет слайдуце умовна схема слайду, яка визначає розташування на ньому об'єктів.

Для редагування макету слайду потрібно у контексному меню панелі Слайди вибрати Макети слайдів. Вибір макету здійснюють на панелі Шари, розташованій праворуч на програмному вікні LibreOffice Impress.

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу


Дати відвовідь на питання:

 1. Що таке дизайн?
 2. Які є напрямки дизайну?
 3. Які є етапи розробки дизайну комп'ютерної презентації?
 4. Опишіть основні принципи дизайну презентації і слайдів.
 5. Що таке контрастні, додаткові, монохроматичні, теплі й холодні кольори?
 6. Що задає стиль оформлення слайду?
 7. Що таке шаблон оформлення?
 8. Що таке макет слайду?
 9. Як змінити макет слайда?
 10. Як змінити тло слайда?

Розробити структуру і дизайн презентації без наповнення з п'яти слайдів на тему «Кліматична зона ...». Визначте зміст заголовків, типи слайдів і розміщення об'єктів презентації на слайдах. Результат зберегти у файлі з назвою Ваше прізвище у теці, вказаній вчителем.

6. Підбиття підсумків уроку
Перевірка робіт. Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Вивчити матеріал уроку. Добрати стандартні шаблони, найдоречніші для презентацій на такі теми:


Текст упорядкувала Каршева Наталія Іванівна, вчитель інформатики СЗШ № 258 Дніпровського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 14.10.2013 по 28.12.2013.