Розробка уроку

Тема: додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до презентації, елементи анімації, вбудовані та звʼязані обʼєкти у презентаціях, керування показом презентацій, друк презентації.

Мета: навчитися:

Учень повинен знати: Учень повинен вміти:

Обладнання: комп'ютери IBM PC з встановленими ОС і LibreOffice, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вивчення нового матеріалу.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань.

 1. Що таке комп'ютерна презентація?
 2. Які типи презентацій ви знаєте?
 3. Які розширення файлів презентацій?
 4. Які об'єкти можна розташувати на слайдах?
 5. Назвіть складові інтерфейсу LiebreOffice Impress?

3. Інструктаж з ТБ
4. Вивчення нового матеріалу


Примітка. З поданим далі матеріалом бажано (але не обов'язково) знайомитися, виконуючи відповідні дії у середовищі LibreOffice Impress.

При створенні презентації у середовищі LibreOffice Impress є можливість вставляти відеокліпи, звукові ефекти, вбудовані та звʼязані обʼєкти, щоб істотно підняти рівень подання матеріалу.

Додавання відеокліпів та звукових ефектів здійснюють за допомогою вказівки меню Вставка / Відео та звук… (Movie and Sound…).

і у вікні діалогу Вставити відео та звук вказати потрібний відеокліп або звуковий файл.

Застосування звукового супроводу зміни слайдів здійснюють, зробивши вибір з випадного переліку для поля Звук після виконання вказівки меню Показ / Зміна слайда.

Анімаційний ефект можна застосувати до будь-якого обʼєкта слайда (тексту, рисунків, таблиць тощо). Але спочатку необхідно визначити, які обʼєкти буде анімовано й у якому порядку вони з’являтимуться під час демонстрації. Для одночасного застосування ефекту анімації для кількох обʼєктів слайда їх попередньо потрібно згрупувати. Для групування обʼєктів потрібно послідовно їх виділити, утримуючи клавішу Shift на клавіатурі, після чого застосувати вказівку меню Формат / Згрупувати або натиснути клавіші Ctrl + Shift + G.

Аніміційні ефекти можуть визначати порядок появи зображень та тексту на слайді, а обʼєкти можуть рухатися заданою траєкторією, мерехтіти, змінювати колір тощо. Можна долучити і звуковий ефект (стандартний, записаний із мікрофона тощо), у супроводі якого обʼєкт з’являтиметься на екрані.

Щоб застосувати ефект анімації до обʼєкту, потрібно зробити таке:

Анімаційні ефекти можуть супроводжувати зміну слайдів. Ефект при переході до наступного слайда можна вибрати на панелі праворуч після застосування вказівки меню Показ / Зміна слайда.

Ефект можна застосувати лише до одного слайда або до всіх слайдів.

Вбудовані та звʼязані обʼєкти можна використати у презентаціях завдяки тому, що LibreOffice Impress підтримує технологію OLE (від англ. Object Linking and Embedding — зв’язування та вбудовування об’єктів). Такими об’єктами є таблиці, діаграми, зображення, формули, створені за допомогою однієї програми, а потім зв’язані чи вбудовані в іншу. Основна відмінність між вбудованими і зв'язаними файлами полягає в тому, що вони мають різні місця збереження. Зміни, внесені в документ, зв'язаний за допомогою гіперпосилання, завжди буде відображено в основному документі. Відкривши файл, який є вихідним для вбудованого, користувач може внести в нього зміни, які не буде відображено у початковому файлі. Вбудований об'єкт є копією і не зв'язаний з вихідним файлом (джерелом). Після вбудовування об’єкт стає частиною файла, до якого його вбудовано. Таку вбудову здійснюють за допомогою вказівки меню Вставка / Об’єкт / Об’єкт OLE.Гіперпосилання (на відміну від вбудовування) лише вказує на місце збереження файла, який буде відкрито при виборі гіперпосилання.

За допомогою гіперпосилань реалізують розгалужену структуру презентації: під час демонстрації можна обрати послідовність відображення слайдів за допомогою наявних гіперпосилань. Гіперпосилання можна додати як до тексту, так і до зображення чи іншого об'єкта слайда. Фрагмент тексту, що є гіперпосиланням, відрізняється від іншого тексту на слайді: крім підкреслювання, цей фрагмент має інший колір символів згідно з колірною схемою обраного шаблону оформлення. В режимі показу слайдів при наведенні вказівника миші на гіперпосилання він набуває вигляду руки. Щоб додати гіперпосилання, необхідно виділити на слайді потрібний об'єкт та виконати вказівку меню Вставка / Гіперпосилання.

або відповідну вказівку контексного меню. У лівій частині вікна діалогу Гіперпосилання потрібно вибрати тип об'єкта, до якого буде здійснено перехід за гіперпосиланням: ресурс інтернету, поштовий сервіс, місце в документі (у тому числі у самій презентації) чи новий документ.

Відповідно до призначення презентації та способу її демонстрації потрібно вибрати тип показу слайдів:

За допомогою вказівки меню Показ / Параметри показу... ,

можна викликати вікно діалогу Параметри показу слайдів, у якому й задати тип показу.

Друк презентації:

Після цього у вікні діалогу Друк вибрати потрібні параметри друку і натиснути кнопку Гаразд.

5. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Як долучити відеокліп чи звуковий файл до презентації?
 2. Як задати елемент анімації?
 3. Що таке вбудовані обʼєкти?
 4. Що таке зв'язані обʼєкти?
 5. Як вбудувати обʼєкт у презентацію?
 6. Як вставити гіперпосилання у презентацію?
 7. З якою метою використовують гіперпосилання у презентації?
 8. Як керувати показом презентації?
 9. Як надрукувати презентацію?

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Повторити матеріал уроку. Підготуватися до практичної роботи: потренуватися викликати вказівки меню, вбудовувати об'єкти, вставляти гіперпосилання, зберігати й завантажувати презентацію.


Текст упорядковала Смілянська Надія Петрівна, вчитель інформатики середньої вечірньої загальноосвітньої школи № 1 Шевченківського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 28.10.2013 по 01.11.2013.