Розробка уроку

Тема: cтворення презентації.

Мета: навчитися розробляти план створення презентації: визначати мету, сценарій та структуру презентації. Опанувати поняття шаблону презентації та створення презентації на основі шаблону в LibreOffice Impress.

Учень
пояснює призначення
шаблону презентації;
описує: послідовність дій щодо створення презентацій засобами редактор презентацій.

Обладнання: ПК з встановленими ОС та LibreOffice, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Закріплення вивченого матеріалу.
 5. Підбиття підсумків уроку.
Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
 1. Що таке комп'ютерна презентація?
 2. Які типи презентацій ви можете назвати?
 3. Які розширення назви мають файли, створені у середовищі LibreOffice Impress?
 4. Які об'єкти можна розташувати на слайдах?
 5. Назвіть складові середовища редактора презентацій LibreOffice Impress.

3. Вивчення нового матеріалу

У процесі створення презентації потрібно проявити себе як сценарист, режисер і художник, вимогливий глядач. Створення презентації складається відповідно з трьох базових етапів:

 1. Планування.
 2. Розробка.
 3. Репетиція.

Планування презентації — це багатокрокова процедура, що включає визначення мети, дослідження аудиторії, формування структури і логіки подання матеріалу.

Розробка презентації — це власне підготовка слайдів презентації. Вона включає визначення змісту і співвідношення текстової та графічної інформації. Причому лише у момент наповнення Ви зрозумієте, коли є сенс показати матеріал одним цілим, а коли частини матеріалу потрібно подавати одна за одною.

Репетиція презентації — це перевірка та налаштування створеної презентації. Ви перевіряєте те, наскільки вдало Ви «змонтували» матеріал, наскільки доречні переходи між слайдами. Зрештою, Ви як дивитися на результати своєї роботи як сторонній спостерігач і запитуєте себе: наскільки презентація є ефективною і чи досягнуто поставленої мети?

Розглядаємо детально перший, але визначальний етап: планування презентації. На цьому етапі діють за такою схемою:

 1. Визначення мети створення презентації.
 2. Аналіз аудиторії.
 3. Створення сценарію презентації на основі результатів кроків 1–2:
  • визначення основної ідеї;
  • підбір основного й додаткового матеріалу;
  • підготовка вступу й заключної частини.
 4. Визначення структури презентації.

Визначення мети створення презентації. Мета будь-якої презентації — переконати й зацікавити аудиторію (яку? у чому? як?). Сприйняття презентації аудиторією важливіше, ніж сприйняття розробника чи навіть фахівця з розглянутих у презентації питаннь. Матеріал презентації має бути цікавим, інформативним, має привертати увагу і змістом, і формою подання. Правильна відповідь на питання щодо мети допоможе передбачити об'ємність того матеріалу, який буде подаватись на слайдах, його різноманітність і цікавість.

При підготовці презентації доповідач часто запитує себе: «Що я буду говорити?». Замість цього потрібно запитати себе про інше: «Навіщо проводити цю презентацію»? Презентацію за змістом і за формою подання матеріалу потрібно узгодити з відповіддю саме на це питання.

Аналіз аудиторії, якій адресовано презентацію, — наступний етап після визначення мети презентації. Потрібно врахувати кількість слухачів, їхній вік, характер зайнятості (учні, вчені, колеги, партнери тощо), особливості поведінки та спілкування.

Створення сценарію презентації здійснюють при дотриманні таких правил щодо її змісту та оформлення.

 1. Виділення основної ідеї:
 2. Підбір лише такого матеріалу, що підтверджує основні ідеї презентації:
 3. Логічність послідовності подання матеріалу.

Матеріал презентації можна розташувати у хронологічній або тематичній послідовності.

Визначення структури презентації передбачає визначення кількості слайдів у презентації, наповнення кожного слайду. Для досягнення кращого результату бажано керуватися такими правилами:

Детальніший виклад правил оформлення презентацій подано у домашньому завданні.

Основні способи створення презентацій за допомогою середовища LibreOffice Impress такі:

Створення презентації на основі шаблону оформлення

Розглянемо детально створення презентації на основі шаблону. Для початку означимо поняття шаблону.

Шаблон оформленняце файл, у якому записано загальні параметри презентації: типи і розміри маркерів і шрифтів, розміри та розташування текстових написів і рамок, параметри оформлення тла, кольорові схеми, зразок слайдів і додатковий зразок заголовків.

Шаблон оформлення можна вибрати під час створення нової презентації або застосувати його до відкритої презентації. Для того, щоб вибрати шаблон оформлення нової презентації, потрібно скористатися вказівкою меню: Файл / Шаблони та документи

У вікні діалогу потрібно вибрати Тло презентації. Після чого на панелі буде відображено список шаблонів.

Якщо в цьому вікні діалогу натиснути кнопку Попередній перегляд, то у вікні зразка можна переглянути, як буде виглядати слайд у вибраному шаблоні оформлення.

Після вибору шаблону натиснути кнопку Відкрити, щоб застосувати його до нової презентації.

Далі можна наповнити слайди, починаючи з титульного.

Створення нового слайду здійснюють викликом контекстного меню панелі Слайди (натисканням правої кнопки миші) і вибором Новий слайд

або, попередньо виділивши слайд, натисканням клавіші Enter. В останньому випадку новий порожній слайд з шаблоном оформленням попереднього слайду з'явиться після вибраного.

Редагування шаблону слайду здійснюють таким чином. У контекстному меню панелі Слайди (подано вище) вибрати Дизайн слайду для виклику вікна діалогу Дизайн слайду.

Є дві можливості:

Потім натиснути кнопку Завантаження... для виклику вікна діалогу Завантаження дизайну слайду.

Тут у категорії Тло презентації вибрати новий шаблон, який можна переглянути, якщо встановити мітку Попередній перегляд. Після вибору шаблону натиснути Гаразд для застосування змін.

Макет слайду — це умовна схема слайду, яка визначає розташування на ньому об'єктів.

Для редагування макету слайду потрібно у контексному меню панелі Слайди вибрати Макети слайдів. Вибір макету здійснюють на панелі Шари, розташованій праворуч на програмному вікні LibreOffice Impress.

4. Закріплення вивченого матеріалу
Виберіть правильну відповідь.

 1. Ця технологія дозволяє одночасно використовувати різні способи подання інформації — числа, текст, графіку, анімацію, відео, звук;

  • електронна таблиця;
  • презентація;
  • текстовий документ.
 2. Готовий зразок оформлення презентації — це:

  • макет;
  • слайд;
  • шаблон.
 3. Презентація, подану слайд-фільмом, називають:

  • потоковою;
  • слайдовою.
 4. Схема слайду, яка визначає розташування на ньому об'єктів — це:

  • зразок;
  • макет;
  • шаблон.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Знати відповіді на такі питання:

 1. Етапи створення презентацій.
 2. З чого складається етап планування?
 3. Як визначити мету презентації?
 4. За якими правилами розробляють сценарій і структуру презентації?
 5. Перелічіть режими створення презентацій.
 6. Що таке шаблон оформлення презентації?
 7. Чи можна застосувати кілька шаблонів оформлення до однієї презентації?
 8. Що таке макет слайду?
Добрати стандартні шаблони, найдоречніші для презентацій на такі теми:

Ознайомитися з такими правилами створення презентації.


1. Вимоги до структури та змісту матеріалу

Примітка. Як встановлено дослідженнями, ефективність слухового сприйняття інформації становить 15%, зорового — 25%. Їх одночасне залучення до процесу навчання підвищує ефективність сприйняття до 65%.

2. Вимоги до врахування фізіологічних особливостей сприйняття кольорів і форм

Примітка. Людина спроможна одночасно запам'ятати не більше трьох фактів, висновків, визначень.

3. Додаткові вимоги до змісту презентації (за Д.Льюїсом)


Текст упорядкувала Яценко Валентина Віталіївна, вчитель інформатики ліцею «Голосіївський» № 241 Голосіївського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 08.01.2013 по 25.01.2013.