Розробка уроку

Тема: виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика».

Мета:

Учні

Обладнання й матеріали: комп'ютери, під'єднані до Інтернету, зі встанов­леними ОС і офісним пакетом, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Ознайомлення з критеріями оцінювання.
 5. Ознайомлення з переліком завдань, розподіл завдань.
 6. Інструктаж з ТБ.
 7. Вироблення практичних навичок.
 8. Підбиття підсумків уроку.
 9. Домашнє завдання.

Хід уроку
1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Як шукати інформацію в Інтернеті?
 2. Як описують розташування документа в Інтернеті?
 3. Для чого використовують електронні таблиці?
 4. Для чого використовують програму презентації?
 5. Які є рекомендації щодо створення презентації?

3. Вивчення нового матеріалу

Чинна навчальна програма передбачає виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика». Вони є однією з найважливіших ділянок роботи в системі навчання інформатики.

Етапи виконання проектів

 1. Визначення (ідентифікація) даних: усвідомлення умови завдання, правильне тлумачення і розрізнення понять, деталізація запитаннями.

 2. Пошук даних: формування стратегії розв’язування задачі, планування роботи, добір умов пошуку для розв’язування завдання, співставлення результатів пошуку з метою, здійснення пошуку даних в Інтернеті.

 3. Структурування зібраних даних.

 4. Інтеграція зібраних даних: порівняння і співставлення відомостей з різних джерел, вилучення невідповідних і неістотних відомостей і вчасне припинення пошуку.

 5. Оцінювання: правильний добір відомостей у базах даних, вибір ресурсів згідно зі сформульованими чи запропонованими критеріями.

 6. Створення розв'язання: врахування особливостей призначення підсумкового документа, добір і використаннч середовища опрацювання даних, стислий і логічно грамотний виклад, узагальнення даних, обґрунтування висновків.

 7. Подання результатів: пристосування повідомлення для конкретної аудиторії, створення підсумкового документа акуратно та презентабельно.

Навчальні індивідуальні та групові проекти орієнтовані на самостійну роботу учнів — індивідуальну, парну чи групову. У процесі виконання навчальних проектів буде досягнуто і науково-дослідну мету, і навчальну мету: розширення і поглиблення теоретичної бази знань учнів, надання результатам практичної значущості, їх придатності до розв’язування повсякденних життєвих проблем, диференціація навчання відповідно до запитів, нахилів і здібностей учнів. При виконанні роботи учні самостійно ознайомлюються з додатковою навчальною та науковою літературою, відомостями з інших джерел, зокрема з Інтернету, навчаються аналізувати й критично оцінювати їх.

Етапи проектування та реалізації навчального проекту

 1. Визначення мети проекту із зазначенням здатностей, знань, умінь, навичок, яких повинні набути учні в результаті роботи над проектом.

 2. Подання (опис) ситуацій, які дають змогу виявити одну чи кілька проблем з обговорюваної тематики.

 3. Висування гіпотез розв’язування виявленої проблеми («мозковий штурм»), обговорення й обґрунтування кожної з гіпотез.

 4. Обговорення методів перевірки прийнятих гіпотез у малих групах, обговорення можливих інформаційних джерел для перевірки висунутої гіпотези.

 5. Обговорення форми подання результатів.

 6. Пошук аргументів, які підтверджують чи спростовують гіпотезу (гіпотези).

 7. Захист проектів кожною групою та засвоєння інформації всіма учнями класу.

 8. Формулювання нових проблем.

4. Ознайомлення з критеріями оцінювання

Критерії оцінювання виконання завдання

Критерії аналізу підсумкових документів
(по 3 бали за кожний пункт)

5. Ознайомлення з переліком завдань, розподіл завдань

Перелік завдань для виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
(звіт подавати текстовим документом з порівняльними таблицями й діаграмами та презентацією).
 1. Яка кількість інформації є у повідомленні: «Температура повітря 20°С», якщо напередодні передбачено, що температура повітря буде змінюватися у такому діапазоні:
      а) від 19°С до 22°С;
      б) від 18°С до 25°С;
      в) від 19°С до 20°С;
      г) від 17°С до 20°С;
      д) від 15°С до 22°С?
  Тут і далі дробові значення температури до уваги не брати, тобто вважати, що покази термометра у градусах — цілі числа. Сформулювати (підібрати) завдання з використанням поняття інформації.

 2. Дослідити, замірявши температуру протягом місяця, яка кількість інформації і якої є у повідомленні: «Температура повітря –2°С».

 3. Розробити свої правила кодування і декодування повідомлення. Записати таблицю (алгоритм) кодування.

 4. Порівняйте принципи кодування кольору в колірних моделях RGB, CMYK, HSB.

 5. За ціновими пропозиціями комп’ютерних магазинів визначити значення властивостей процесорів (чи інших складових апаратного забезпечення), які доступні на ринку комп’ютерів вашого регіону.

 6. Порівняти носії зовнішньої та внутрішньої пам’яті комп’ютера (у тому числі за ємністю та способами запису).

 7. Упорядкувати відомі вам носії даних за спаданням їх ємності.

 8. Проаналізувати за прайс-листами, як змінюється ціна сканерів залежно від зміни значень їх основних властивостей. Підібрать найкращу модель за співвідношенням «ціна-якість».

 9. Порівняти значення властивостей сучасних струменевих і лазерних кольорових принтерів. Які переваги і недоліки цих пристроїв?

 10. Обґрунтувати економічну доцільність придбання для потреб школи струменевого або лазерного принтера залежно від кількості сторінок формату А4 з наповненням до 5%, які друкують у школі за рік.

 11. Дослідити перспективність технологій друкарських пристроїв і порівняти їх.

 12. Дослідити причини того, чому, незважаючи на низьку якість друку, шум і невисоку швидкість, матричні принтери не знімають з виробництва, а ціна деяких їх моделей вища за ціну струменевих принтерів.

 13. Знайти інформацію про сучасне мультимедійне обладнання: відеопрезентори, інтерактивні дошки, засоби віртуальної реальності. Дослідити можливість їхнього використання в школі.

 14. Провести комплексне дослідження властивостей ЕОМ (елементна база, швидкодія, програмне забезпечення, ємність внутрішньої пам’яті, зовнішні пристрої) для різних поколінь ЕОМ.

 15. Дослідити долі видатних жінок-програмістів. Створити карту запитів, список адрес сайтів, де б ви могли відслідковувати цю інформацію. Дослідити, що саме вплинуло на їх захоплення.

 16. Порівняти операційні системи Windows, Linux, Unix, MacOS, Netware, Palm OS та інші (окремо).

 17. Порівняти ОС родини Windows.

 18. Дослідити різницю між стандартною та повною перевіркою жорсткого диску. В яких випадках необхідна повна перевірка.

 19. Порівняти характеристики найпоширеніших форматів текстових документів.

 20. Дослідити приховані символи. Дати пояснення їх застосування.

 21. Дослідити принципи роботи із закладками вікна діалогу. Наприклад, як відмовитись від щойно зроблених змін.

 22. Створити відеокліп (розробити сценарій, підібрати відео, фото й текстову інформацію, втілити сценарій) «Моя Україна», «Мій край», «Моє місто (село)», «Моя вулиця», «Мій клас», «Моя школа», «Мій домашній улюбленець» тощо.

 23. Дослідити вплив додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами на сприйняття поданого матеріалу.

 24. Порівняти програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа.

 25. Дослідити способи створення презентації.

 26. Дослідити питання про сфери використання комп’ютера.

 27. Дослідити питання про перспективи розвитку комп’ютерів.

 28. Дослідити доречність і вплив анімаційних ефектів на сприйняття матеріалу презентації.

 29. Дослідити вплив на сприйняття матеріалу презентації різних способів переходу між слайдами.

 30. Дослідити можливі причини вибору геометричних фігур для зображення базових алгоритмічних структур.

 31. Назвати й дослідити щонайменше 5 переваг структурної побудови алгоритмів.

 32. Глибше (порівняно з вивченим на уроці) дослідити питання про психологічні особливості сприйняття різних кольорів людиною. Яким чином це повинні враховувати дизайнери сайтів?

 33. Переформулювати щонайменше 20 відомих прислів’їв у версії для фахівців з інформаційних технологій.

 34. Описати алгоритми поведінки у таких чи схожих випадках:
      а) ви застряли в ліфті;
      б) ви відчули запах газу в квартирі;
      в) ви заблукали в лісі;
      г) ви відчули дим у кімнаті;
      ґ) захиталася люстра;
      д) ви пошкодили артерію або вену;
      е) у сусідів почалася пожежа.

Висунення учнями альтернативних пропозицій, розподіл тем.

6. Інструктаж з ТБ
7. Вироблення практичних навичок


Виконання проектів. Звітуватися поурочно письмово (електронним листом на адресу вчителя) про розподіл повноважень і видів роботи, що зроблено для кожного етапу виконання проекту.

8. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

9. Домашнє завдання
Продовжити роботу над проектом.


Текст упорядкувала Лялько Віра Іванівна, вчитель інформатики Медичної гімназії № 33 Голосіївського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації.