Розробка уроку — практичної роботи

Тема: освітні інформаційні ресурси і системи.

Мета: навчитися працювати з різними освітніми інформаційними ресурсами і системами, виявляти особливості отриманих нових знань за допомогою мережі Інтернет, забезпечити готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

Після виконання практичної роботи учень уміє:

Обладнання й матеріали: комп'ютери зі встановленими ОС і програмою перегляду ресурсів глобальної мережі, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з технiки безпеки.
 5. Вироблення практичних навичок.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке інформаційна система?
 2. Яка структури інформаційної системи?
 3. Які є різновиди інформаційних систем?
 4. Яке призначення прикладного програмного забезпечення?
 5. На які групи розподіляють програмні засоби?
 6. Які джерела знань використовують під час виконання домашнього завдання?
 7. Які програмні засоби використовують для підготовки доповіді або реферату?
 8. Що таке інтернет-енциклопедія?
 9. Який алгоритм організації пошуку інформації в Інтернеті?

3. Вивчення нового матеріалу

Інформаційна системаце організаційно впорядкована сукупність інформаційних продуктів та інформаційної інфраструктури. Наприклад, бібліотека, архів, база даних, Інтренет.

Інформаційні ресурсице окремі документи і масиви документів, які входять до складу інформаційної системи.

Коли ви виконуєте домашнє завдання, добираєте матеріал для написання реферату, готуєтесь до контрольної роботи, вам потрібні різноманітні джерела інформації: підручники та збірники завдань, атласи, словники, хрестоматії, колекціїї фотографій тощо. Досить часто для виконання навчальних завдань ви використовуєте й різноманітні електронні засоби. Це можуть бути ресурси Інтернету, електронні енциклопедії, галереї зображень, а також прикладні програми, які використовують для проведення розрахунків, текстовий редактор чи видавничу систему, графічний редактор тощо. Разом з тим, існує цілий ряд програм, які безпосередньо призначені для забезпечення навчання. Такі програми називають програмними засобами навчального призначення.

Для сучасної людини важливим є опанування сучасних інформаційних технологій, вміння застосовувати їх у навчальній і професійній діяльності, навички самостійного отримання потрібної інформації з використанням різноманітних засобів. Такими засобами можуть бути спеціально створені програмні засоби навчального призначення або ресурси, доступні у мережі Інтернет. Перевагою електронних ресурсів порівнянно з традиційними є наявність зручних у використанні засобів унаочнення навчального матеріалу: статичне та динамічне подання об'єктів, процесів, явищ, їх складових, графічне подання закономірностей і результатів проведення експерементів, дослідів, розв'язків задач. Отже, під електронними освітніми ресурсами розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі й подані на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які можна відтворити за допомогою електронних цифрових технічних засобів і які необхідні для навчання.

Основні види електронних освітніх ресурсів:

Існують комбіновані програмні комплекси, у яких поєднанно програмні засоби з різних груп. Вони отримали назву мультимедійні або інтерактивні, курси.

Обов'язкові складові навчального програмного засобу:

Залежно від типу до складу програмного засобу навчального призначення можуть входити:

Однією з переваг програмного забезпечення навчального призначення є так звана інтерактивність, тобто швидкий зворотній зв'язок між користувачем і засобами інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує реалізацію діалогу між учнем і учителем, між учнем і програмним навчальним середовищем. Завдяки цьому навчання може здійснюватися у тому темпі, який найбільше задовольняє учня.

Програмні засоби навчального призначення для вивчення різних предметів можна, наприклад, отримати безоплатно на сайті Острів знань

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Установити відповідність між групами педагогічних програмних засобів та їх описами.

  Педагогічні програмні засоби:
  1. Електронні посібники.
  2. Електронні (віртуальні) практикуми.
  3. Електронні засоби контролю навчальних досягнень.
  4. Електронні атласи.
  5. Електронні словники.
  6. Електронні енциклопедії.
  7. Електронні хрестоматії.

  Описи:
  1. Електронні навчальні видання літературно-художніх, історичних, та інших друкованих, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів.

  2. Електронні довідникові видання словників державної або іноземних мов, що містять засоби пошуку мовних одиниць і доповнені можливістю прослуховування фрагментів словника

  3. Електронні довідкові видання основних відомостей з однієї чи кількох галузей знань і практичної діяльності, поданих у коротких статтях, доповнених аудіо- та відеоматеріалами, засобами пошуку, і добору довідникових матеріалів

  4. Електронні навчальні видання,які доповнюють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмета, окремих розділів навчальної дисципляни, факультативного курсу за вибором, найчастіше представлені з використанням мультимедійних засобів

  5. Електронні колекції зображень різних об'єктів (карти, креслення, рисунки тощо) із засобами навігації та пошуку

  6. Електронні навчальні видання практичних завдань і вправ

  7. Комп'ютерні програми, призначені для створення тестування та фіксації результатів

 2. Ознайомитися з переліком педагогічних програмних засобів і визначити, до яких груп ППЗ вони належать.

  Природничо-математичний напрям:
  • Програмно-методичний комплекс «Таблиця Менделєєва»;
  • ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія, 10–11 кл»;
  • ППЗ «Віртуальна біологічна лабораторія, 10–11 кл.»;
  • ППЗ «Бібліотека електронних наочностей. Фізика, 10–11 кл.»;
  • ППЗ «Бібліотека електронних наочностей. Біологія, 6–11 кл.»;
  • Дистанційний курс «Шкільний курс з хімії, 8–11 кл.»;
  • Дистанційний курс «Шкільний курс з біології, 6–11 кл.»;
  • Навчальне програмне забезпечення з фізики для 10 класу;
  • Електронний атлас «Економічна та соціальна географія світу, 10–11 кл.».

  Суспільно-гуманітарний напрям:
  • Електронна база знань «Людина, суспільство і світ»;
  • Інтегрований комплекс «Економіка, 10 кл.»;
  • Електронний атлас історії України для 5 кл.;
  • ППЗ "Інтегрований електронний комплекс «Всесвітня історія, 10 кл.»;
  • ППЗ електронний атлас з курсу «Всесвітня історія, 10 кл.»;
  • ППЗ Електронний атлас з курсу «Історія України, 10 кл.».

  Філологічний напрям:
  • Навчальне середовище «10000 Words»;
  • Клавіатурний тренажер з українсьої мови «Майстер-клас»;
  • Інтегрована лексикографічна система. Словники України «АБВ»;
  • Електронний навчально-методичний комплект з англійської мови;
  • Електронний навчально-методичний комплект з французької мови;
  • Електронний навчально-методичний комплект з іспанської мови «HOLA-2».

  Технологічний напрям:
  • ППЗ для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика»;
  • Навчально-програмний комплекс «Пошук-мета».

  Спортивний напрям;
  • Електронний посібник «Футбол — джерело здоров'я».
 3. Попрацювати з програмним засіб (з перелічених у попередньому пункті і встановлений на вашому комп'ютері) і проаналізувати його за такою схемою:

  1. Назва програми.
  2. Навчальний предмет.
  3. Вимоги до ПК:
   • тактова частота;
   • об'єм оперативної пам'яті;
   • тип відеоадаптера та об'єм відеопам'яті;
   • тип і версія операційної системи.
  4. Рік випуску, версія.
  5. Тип програми згідно з класифікацією.
  6. Мультимедійність — наявність:
   • наявність текстової інформації;
   • наявність графічних зображень;
   • наявність анімації;
   • наявність відеофрагментів;
   • наявність звукового супроводу.
  7. Можливість копіювання інформації.
  8. Можливість роботи у мережі.

  Оформити звіт у текстовому редакторі і зберігти у файлі з назвою Ваше прізвище_1 у теку, вказану вчителем.

 4. Створити список корисних посилань на підтримку навчання на підримку навчання шкільних предметів:

  1. Знайти в Інтернеті сайт ВікіОсвіта.
  2. Відкрити головну сторінку цього сайту.
  3. Перейти до Каталогу освітніх ресурсів.
  4. Вибрати із запропонованого найкраще (на вашу думку) й записати таке:
   • назва ресурсу;
   • URL-адреса;
   • назва предмета;
   • пропозиції щодо застосування.

  Оформити звіт у текстовому редакторі і зберігти у файлі з назвою Ваше прізвище_2 у теку, вказану вчителем.

 5. Знайти текст твору Лесі Українки «Лісова пісня» і зберегти його у файл з назвою Ваше прізвище_3 у теку, вказану вчителем:

  1. Завантажити стартову сторінку сайту http://www.osvita.org.ua
  2. В розділі «Бібліотека» знайти текст «Лісової пісні».
  3. Перегляньте текст твору.
  4. Записати текст твору.
 6. Ознайомитися з правилами користування системою дистанційної підтримки навчання у школі, проглянути доступні матеріали та визначитися щодо можливості їх використання:

  1. Завантажити стартову сторінку сайту онлайн системи дистанційної підтримки навчання у школах, ліцеях та гімназіях України за адресою http://disted.edu.vn.ua та ознайомитися з метою його створення, правилами роботи та умовами використання матеріалів, розміщених на ньому.

  2. Здійснити доступ до сайта без реєстрації, перейшовши для цього за відповідним посиланням.

  3. На панелі Класи виберати 8 клас, потім у розділі Інформатика перейти за посиланням Інформатика 8 клас, поглиблене вивчення, обрати тему уроку Інформаційні технології та інформаційні системи.

  4. На панелі Навігація перейти за посиланням Система «Перевірка знань».

  5. Переглянути, з яких предметів можна пройти тестування для контролю власних знань.

  6. Пройти тренувальне тестування для ознайомлення з інструментами тестування.

  7. Натисніть кнопку Завершити роботу для виходу із системи.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання


Текст упорядкувала Сокорева Ганна Володимирівна, учитель інформатики Гімназії № 183 «Фортуна» Дніпровського району, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 18.11.2013 по 06.12.2013.