Розробка уроку

Тема:  проектна діяльність.

Мета: Учень (учениця):

Обладнання: комп'ютери з встановленими ОС і офісним пакунком (наприклад, LibreOffice чи Microsoft Office), стійким доступом до Інтернету, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань
 3. Вивчення нового матеріалу
 4. Інструктаж з ТБ
 5. Вироблення практичних навичок
 6. Підбиття підсумків
 7. Домашнє завдання

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка виконання домашнього завдання, присутності і готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань
Відповісти на запитання:

 1. Які є властивості інформації?
 2. Як шукати дані в Інтернеті?
 3. Які є сервіси для пошуку даних в Інтернеті?

3. Вивчення нового матеріалу

Проект (латиною projectus — кинутий уперед) — це скоординована діяльність людини або групи людей, спрямована на досягнення певного результату за певний час.

Мета проектуце те, що бажають отримати в результаті його виконання.

Завдання проектуце дії, які потрібно виконати для досягнення мети проекту.

Види діяльності, які роблять їх проектами, мають загальні властивості, які й відрізняють проекти від решти видів діяльності.

Основні характеристики проекту: Будемо розрізняти такі проекти:

Назва проекту має найповніше відображати мету і завдання проекту.

За кількістю учасників проекту їх поділяють на: особистісні, парні та колективні,
за тривалістю проведення — на короткотривалі й довготривалі.

Основні етапи роботи у проекті
 1. Організаційний:
  • формулювання й фіксація мети, завдань і плану виконання проекту;
  • формування (вибір) колективу учасників;
  • розподіл повноважень (ролей) виконавців проекту.
 2. Підготовчий:
  • відбір ресурсів (інформаційних і матеріальних);
  • випробування можлих методів і технологій роботи.
 3. Практично-виконавчий:
  • опрацювання відібраних ресурсів;
  • оформлення кінцевого продукту.
 4. Заключний:
  • презентація-захист проекту — розповідь про виконану роботу;
  • демонстрація кінцевого продукту;
  • захист проекту — відповідь на запитання опонентів і замовника;
  • аналіз і оцінювання виконаної роботи та досягнутого результату;
  • оцінюювання ролі кожного учасника у проекті;
  • планування дій на майбутнє.

Захист навчального проекту має бути активним, у якому всі учасники навчальної групи вголос або письмово беруть участь в обговоренні проектів.

Вибір форми захисту визначає вчитель з урахуванням особливостей груп, стосунками, які склалися в них у процесі спільного навчання.

Можливі варіанти активного захисту проектів

 1. «Чорне» і «біле» опонування. Для кожного проекту вибирають «чорного» й «білого» опонента, які повинні перелічити відповідно недоліки та переваги проекту.
  Переваги:
  • часто опоненти висловлюють цінні пропозиції й побажання.
  • кожен учасник, побувавши в ролі «чорного» і «білого» опонентів, повинен оцінити розроблені проекти з позитивної і негативної точок зору.
  Недоліки:
  • «чорні» опоненти соромляться вказувати на недоліки розроблених проектів або роблять занадто формальні зауваження;
  • інколи призначеному опоненту не вистачає кваліфікації для правильної оцінки змістовної частини проекту.

 2. «Побудова дерева набутого досвіду» — після кожного проекту учасник обговорення повинен повісити листочок (аркуш паперу) на дерево досвіду, вказавши на ньому своє прізвище і те, що найцінніше для себе він побачив у проекті. У цьому випадку доцільно на дошці зобразити дерево, до якого учні прикріплюють стікери.
  Переваги:
  • забезпечено активну колективну роботу усіх учнів в обговоренні усіх проектів;
  • є можливість узагальнити дані за всією групою.
  Недоліки: учитель повинен дуже швидко оцінити подані матеріали й узагальнити дані про набутий досвід.
 3. «Заповнення листа побажань» — після захисту кожного проекту учасники обговорення пишуть побажання групі, яка виконала проект, — як позитивні, так і негативні. Лист побажань може бути як у паперовому, так і в електронному вигляді.

4. Інструктаж з ТБ
5. Вироблення практичних навичок


Учні класу об’єднуються у групи по 4-5 учні. Кожна група обирає назву проекту, розподіляє ролі й обсяг роботи (планування, пошук даних в Інтернеті, упорядкування даних, захист проекту).

Назви проектів
1-14: «Птахи (звірі, плазуни, земноводні, риби, рослини, водойми, корисні копалини, охорона природи, транспортна система, видатні люди, сім див природи, промисловість, сільське косподарство) нашого регіону».
15-17: «Іграшки (святковий одяг, господарство, житло) наших пращурів»».

Мета проектів: скласти міні-довідник — ілюстрований словесний опис в одному з таких форматів електронних документів: odt, docx чи html.

Потрібно повністю пройти хоча б перші 2 етапи — організаційний і підготовчий.

6. Підбиття підсумків
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Доробити проект у групах, підготуватися до захисту проектів.


Текст упорядкувала Яворська Валентина Дмитрівна, вчителька інформатики спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 220 Голосіївського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 05.12.2016 по 09.12.2016.