Розробка уроку — практичної роботи

Тема: розв’язування навчальних задач з логічним навантаженням шляхом створення візуальних імітацій у середовищі редактора електронних презентацій.

Мета:

Обладнання: комп'ютери IBM PC з встановаленими ОС і LibreOffice, (дана) інструкція, посібники для вчителів та учнів, що містять задачі з логічним навантаженням.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Назвіть етапи створення презентації.
 2. Назвіть вимоги, яких бажано дотримуватися при створенні презентації.
 3. Як об'єктам слайду надати анімаційних ефектів?

3. Вивчення нового матеріалу

Логіка (грецькою λογιχη — слово, значення, думка, мова) — наука про закони мислення, способи пізнання та умови істинності знань і висловлювань.

Далі ми зосередимося на поданні процесу розв'язання задач з логічним навантаженням (ще кажуть логічних задач). Для вирішення таких задач, як правило, необхідне правильне мислення, кмітливість, досконале мовлення, а не спеціальні знання. Такі завдання цікаві і дорослим, і студентам, і підліткам, і дітям. Але складність завдань для кожної вікової категорії різна. Саме їх доречно використовувати для визначення здатності ефективно (результативно) використати наявні знання.

Розв'язування задач з логічним навантаженням поділяють на такі етапи:

 1. Усвідомлення і тлумачення окремих висловлювань умови — потрібно правильно розтлумачити поняття, деталізувати запитання, знайти у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді. Інколи потрібно скористатися явними або неявними домовленостями: перелік персонажів у простих реченнях умови означає, що всі вони різні, кожний персонаж має одне ім'я, один фах, одне помешкання тощо.

 2. Унаочнення і структурування даних — потрібно багатослівний словесний опис подати або таблицею (однією чи кількома), або схемою розташування, або схемою сполучення, вбо рівняннями чи нерівностями, або іншим способом. Причому спосіб унаочнення має бути зручним і для подання умови, і для процесу розв'язання. Останнє означає, що таке унаочнення має допомагати вибрати наступний крок розв'вязання.

 3. Отримати відповідь, використавши єдиний спосіб розв'язання логічних задач.

Примітка. Розв'язання більшості задач (з наявної навчальної літератури) не вимагає перебору припущень щодо невизначених значень властивостей об'єктів (див. пункти 4, 5, 6 поданого далі алгоритму). У цьому випадку виконання алгоритму зводиться лише до виконання його перших трьох пунктів. Саме такими й будуть задачі, які буде розглянуто на уроці та задано як домашнє завдання.

Єдиний спосіб розв'язання логічних задач
з початковим рівнем прийняття припущень (гіпотез) 0 має такий вигляд:

 1. Зробити всі можливі висновки з умови і вже зроблених висновків, зазначаючи, що ці висновки отримано, а відповідні частини вже використано на початковому нульовому рівні.

 2. Якщо отримано відповідь, то припинити виконання алгоритму після запису відповіді.

 3. Якщо отримано суперечність, то припинити виконання алгоритму.

 4. Збільшити рівень прийняття припущень на 1.

 5. Перебрати послідовно всі можливі припущення про невизначене значення властивості одного об'єкта з умови (ім'я, фах, вік, адреса помешкання тощо).

 6. Для прийнятого припущення зробити всі можливі висновки з умови, прийнятого припущення і вже зроблених висновків, зазначаючи, що ці висновки отримано, а відповідні умови використано на даному рівні прийняття припущень. В результаті потрапити в один з таких трьох станів:

  • отримано один з варіантів відповіді. Тоді записати цей варіант відповіді, відмінити припущення найвищого рівня і всі його наслідки, після чого прийняти наступне припущення на цьому рівні й перейти до виконання пункту 6. Якщо всі припущення на даному рівні розглянуто, то зменшити рівень прийняття припущень на 1. Якщо таким чином отримано рівень 0, то припинити перебір припущень, інакше перейти на виконання пункту 5;

  • отримано суперечність. Тоді відмінити припущення найвищого рівня і всі його наслідки, після чого прийняти наступне припущення на цьому рівні й перейти до виконання пункту 6. Якщо всі припущенння на даному рівні розглянуто, то зменшити рівень прийняття припущень на 1. Якщо таким чином отримано рівень 0, то припинити перебір припущень, інакше перейти на виконання пункту 5;

  • не отримано ні відповіді, ні суперечності. Тоді збільшити рівень прийняття припущень на 1 і перейти до виконання пункту 5.

Відсутність жодного варіанту відповіді перед припиненням алгоритму означає: умова несумісна, тобто розв'язків немає.

Насправді недостатньо отримати розв'язання завдання. Важливо також переконати інших у тому, що отримано потрібний результат. Інколи отриманий результат та запис процесу його отримання може слугувати матеріалом навчального посібника. Найпростіший спосіб дозованого подання звітного чи навчального матеріалу — це використати слайдову презентацію. Ознайомитися з демонстраційними роз'язаннями, що використовують різні схеми перебору припупущень та різні унаочнення умови та процесу розв'язання можна на такій сторінці сайту «Київські учнівські олімпіади з інформатики».

Завдання 1. Розв’язати таку логічну задачу: є два піщаних годинники: на 7 хвилин і на 11 хвилин. Яйце потрібно має варити 10 хвилин. Як зварити яйце, перевертаючи годинник найменшу кількість разів?

Завдання 2. Порівняти отримане розв'язання з демонстраційним.

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу


Завдання 3.

 1. У середовищі LibreOffice Impress створити презентацію, на якому подати умову та розв'язання з коментарями щодо зміни станів піщаних годинників. Коментарі мають бути актуальними: з'являтися при заповненні відповідного стовпчика таблиці і зникати при заповненні наступного. Шрифт сталий, без зарубок, максимально можливого розміру.

 2. Зберегти результат роботи у файлі з назвою Ваше прізвище у теці, вказаній учителем.

 3. Повідомити викладача про завершення роботи.

 4. Порівняти отриману презентацію зі зразком.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Розв'язати і проілюструвати електронною презентацією процес розвязання такої задачі.

Ставши у круг, розмовляють 4 дівчинки: Ася, Валя, Галя й Ніна. Дівчинка в зеленій сукні (не Ася і не Валя) стоїть між дівчинкою у фіолетовій сукні і Ніною. Дівчинка у білій сукні стоїть між дівчинкою у рожевій сукні і Валею. Якого кольору сукню одягнула кожна з дівчаток?


Текст упорядкувала Ковальова Марина Сергіївна, вчитель СШ № 247 Деснянського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 03.10.2016 по 07.10.2016.