Розробка уроку — практичної роботи

Тема: відтворення взаємопов'язанного функціонування кількох комп'ютерних об'єктів на прикладі роз'їзду машин на перхресті зі світлофором без пішоходів у середовищі Scratch.

Мета: навчитися складати алгоритми взаємопов'язанного функціонування кількох комп'ютерних об'єктів і виконувати створені алгоритми у навчальному середовищі програмування Scratch.

Після виконання роботи учень:

Обладнання: ПК із встановленими ОС і середовищем Scratch, архів зображень для виконання практичної роботи.

Структура уроку

 1. Організаціний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вироблення практичних навичок.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.
Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке алгоритм?
 2. Що таке програма?
 3. Які є виконавці у середовищі Scratch?
 4. Для чого використовують вкладення Образи у середовищі Scratch?
 5. Як розмістити новий образ на вкладенні Образи?
 6. Якими вказівками змінюють образ під час виконання проекту?
 7. Назвіть вказівки опрацювання подій у середовищі Scratch.
 8. Назвіть вказівки циклу у середовищі Scratch.
 9. Назвіть вказівки умовного оператора у середовищі Scratch.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок


Примітка. Повідомляти вчителя про виконання завдання і продемонструвати результати своєї роботи.

Завдання. Створити проект, у якому потрібно відтворити роз'їзд машин на перехресті зі світлофором при двосторонньому русі транспорту. Залежно від кольору світлофора машини будуть перетинати вулицю, але спочатку вони повинні доїхати до перехрестя. Треба передбачити приїзд нової машини внаслідок дії користувача, а також процес втручання в роботу світлофорів з відеорегістратором, якщо буде зафіксована затримка руху у певному напрямку.

Наприклад, таке:

На малюнку нижче подано один з моментів роботи такої програми.

Вказівки до виконання

 1. Завантажити до проекту зображення для сцени (план перехрестя). Для цього вибрати Сцена у правій нижній частині програмного вікна, перейти на вкладення Фони

  і натиснути кнопку Імпортувати. У вікні діалогу Імпортувати фон, занурившись у разі потреби у деякі теки, вибрати з розпакованого архіву зображень потрібне зображення

  і натиснути кнопку Гаразд.

 2. Створити 7 об'єктів-авто з назвами Car*. Для цього натиснути на кнопку , на кнопку Імпортувати і у вікні діалогу, занурившись у разі потреби у деякі теки, вибрати потрібне зображення: Car1.jpg, Car2.jpg, Car3.jpg, Car4.jpg, Car5.jpg, Car6.jpg чи Car7.jpg —

  й натиснути кнопку Гаразд.

 3. Cтворити 4 об'єкти: Світлофор1, Світлофор2, Світлофор3, Світлофор4, кожний з яких відповідає за свій напрямок руху, завантаживши їхні образи з розпакованого архіву зображень. Для кожного світлофору передбачено 3 образи. У кожному такому образі підсвічено лише один з трьох кольорів: червоний, жовтий або зелений. Усі світлофори розташувати таким чином, що напрям руху відповідних авто збігається з напрямом від зеленого до червоного підсвічування:

  • Світлофор1 —

  • Світлофор2 —

  • Світлофор3 —

  • Світлофор4 —

  На малюнку нижче подано образи об'єкту Світлофор1. 4. Створити об'єкт Камера1 (образ завантажити з розпакованого архіву зображень), який буде виконувати функцію відео­реєстра­тора. Він буде підраховувати кількість авто, які будуть потрапляти у зону огляду. Як тільки кількість авто буде перевищувати 3, цей об'єкт подасть вказівку світлофору перемкнути світло на зелене, щоб ліквідувати скупчення машин.

 5. Cтворити об'єкти Поріг1 та Поріг2 (образ завантажити з розпакованого архіву зображень) для обмеження зони дії відеореєстратора — об'єкта Камера1.

 6. На вкладенні Скрипти для об'єкта Світлофор1 розпочати створення сценарію. Спочатку перетягнути вказівки, що нададуть можливість змінювати образ Світлофора, коли горить червоне, жовте чи зелене світло, і коли світлофор одержує команду «Їдь», перемикає кожен світлофор на зелений колір. Нижче подано скрипти для об'єктів Світлофор1 і Світлофора3, які збігаються відповідно зі зскриптами для об'єктів Світлофор2 і Світлофор4.

 7. На вкладенні Скрипти для кожного з об'єктів Car4, Car5, Car6, Car7 створити свій скрипт, який буде відрізнятись лише координатами початку та закінчення руху на відповідній дорозі. Кожен з чотирьох скриптів матиме вказівки підїзду машини до перехрестя та переміщення її після перевірки дії світлофора. 8. На вкаладенні Скрипти для кожного з об'єктів Car1.jpg, Car2jpg, Car3.jpg створити свій скрипт, який буде відрізнятись лише контролем взаємо­розташу­вання авто для запобігання наїзду однієї машини на іншу. За допомогою вкладених алгоритмічних операторів циклу та розгалуження реалізувати таке: кожне авто буде під'їжджати до світлофора та чекати дозвільного сигналу від світлофору.

 9. У скрипті для об'єкту Камера1 запровадити змінну величину Камера для підрахунку кількості машин у зоні дії відеореєстратора. Коли змінна Камера набуде значення 3, світлофор буде має перемикатися на жовте, а потім — на зелене світло, а на екрані з'явиться напис «Їдь».

 10. Передбачити для об'єктів Поріг1 та Поріг2 підрахунок кількості машин, які перетинають його. Мета такого підрахунку — збільшення або зменшується на 1 змінної Камера, якщо авто потрапляє у зону дії відеореєстратора.

 11. Перевірити коректність роботи, у разі потреби змінити скрипти.

 12. Зберегти проект у файлі з назвою Ваше прізвище у теку, вказану вчителем.

 13. Порівняти дію власного проекту з демонстраційним розв'язанням.

6. Підбиття підсумків уроку
Висталення оцінок.

7. Домашнє завдання

Додати у проект:

Примітка. Рівень складності домашнього завдання (кількість об'єктів) — на розсуд вчителя залежно від набутих учнями навичок створення проектів.


Текст упорядкувала Турчанінова Любов Василівна, вчитель Скандинавської гімназії Дарницького району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 24.10.2016 по 28.10.2016