Розробка уроку — практичної роботи

Тема: розв’язування задач засобами табличного процесора.

Мета: сформувати предметні компетенції щодо технологій опрацювання даних у табличній формі.

Учень повинен пояснювати призначення:

Учень повинен вміти:

Обладнання: комп’ютери IBM PC з встановленими ОС та LibrOffice, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Формування навчального досвіду.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Розглянувши зображення таблиці «Обчислення даних за чеком»,

зробити таке:

3. Інструктаж з ТБ
4. Формування навчального досвіду

 1. У середовищі LibrOffice Calc завантажити файл-заготовку.

 2. Вибрати аркуш хімія

 3. Прочитати умову задачі: знайти відносну молекулярну масу сульфуру калію К₂S та масові частки елементів.

 4. Заповнити поля таблиці Позначення елемента, Відносна атомна маса, Кількість атомів у молекулі, використовуючи дані задачі і таблиці Менделеєва.

 5. Записати формулу розрахунку відносної молекулярної маси в комірку Відносна молекулярна маса (сума добутків відносних атомних мас і кількостей атомів у молекулі), яка буде правильною не лише для випадку сульфуру калію, коли:

  Mr(K₂S) = 2Ar(K) + Ar(S)

 6. Записати формулу розрахунку масової частки елементу в комірку D7, що відповідає такому запису

  W(E) = (nE ∙ Ar(E) / Mr) ∙ 100%
 7. Скопіювати, використовуючи автозаповнення, формулу розрахунку масової частки елемента для решти елементів.

 8. Вибрати аркуш фізика.

 9. Прочитати умову задачі: з одного селища в інше, відстань між якими 30 км, вирушив велосипедист зі швидкістю 15 км/год. Проїхавши половину всього шляху, він наздогнав приятеля-пішохода і другу половину шляху йшов з ним пішки зі швидкістю 5 км/год, ведучи велосипед поруч. Знайдіть середню швидкість учня за весь час руху — відношення довжини всього шляху до часу, витраченого на його подолання:

  (S1 + S2 + ... + Sn) / (t1 + t2 + ... + tn),

  де S1, S2, ..., Sn — довжини ділянок шляху, у нашому випадку по 15 км,
  t1, t2, ..., tn — час на їх подолання, у нашому випадку 15/15 = 2 (год) і 15/5 = 3 (год).

 10. Заповнити поля таблиці Вся відстань і Швидкість, Час (Велосипедом і Пішки) згідно з умовою.

 11. Записати формули у поле Відстань (Велосипедом і Пішки) і Середня швидкість.

 12. Вибрати аркуш математика.

 13. Прочитати умову задачі. Довжину однієї сторони прямокутника a збільшили на m, b — довжину іншої — на m. Знайти площу й периметр початкового і зміненого прямокутників. Провести розрахунки при a, b, m, n: 5, 7, 4, 3.

 14. Заповнити поля a, b, m, n числами 5, 7, 4, 3.

 15. Заповнити поля S, P, S_, P_ формулами для обрахунку шуканих величин.

 16. Зберегти файл з назвою Ваше прізвище у вказану вчителем теку.

 17. Порівняти отримане з демонстраційним розв'язанням.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Склади задачу з географії, яку можна виконати за допомогою табличного процесора. Створити електронну таблицю для розв'язання цієї задачі.


Текст упорядкувала Яковлева Ірина Володимирівна, вчитель спеціалізованої школи № 115 Солом’янського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 03.10.2016 по 07.10.2016.