Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення програм із розгалуженням і повторенням з використанням змінних у середовищі Scratch.

Мета:

Після виконання роботи учень:

Обладнання: ПК з встановленою ОС і середовищем Scratch 2.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вироблення практичних навичок.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Описати:

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок

Примітка. Після виконання кожного завдання повідомити вчителю підняттям рук.

Завдання 1. Створити проект «Стовпчаста діаграма п'яти найбільших річок України» з метою ілюстрації співвідношення між довжинами річок.

Вказівки до виконання

 1. Завантажити середовище Scratch.

 2. Створити такі об'єкти: Дніпро, Південний Буг, Дністер, Сіверський Донець, Десна, 981, 806, 705, 672, 591, 0, Довжина в км, Стовпчаста діаграма п'яти найбільших річок України, вертикальна і горизонтальна стрілки. Для цього натиснути кнопку Намалювати новий об'єкт і у вікні графічного редактора написати, наприклад, слово Дніпро. Потім натиснути кнопку Гаразд. Решту об'єктів зробити аналогічно та розмістити відповідним чином.

 3. В категорії Величини вкладення Скрипти створити дві змінні:

  • k — коефіцієнт масштабування;
  • х — умовна висота стовпчика,

  натиснувши кнопку Створити змінну.

 4. Скласти блоки команд з початковими умовами для Головного скрипта.

 5. Призначити змінній k значення 120/981, де 120 — максимальна висота стовпчика, 981 — довжина найдовшої річки (Дніпро) у кілометрах.

 6. Скласти блоки команд з оповіщеннями для роботи скриптів Коли я отримаю Дніпро, Коли я отримаю Південний Буг і т. д.

 7. Створити Головний скрипт.

 8. Скласти скрипт Коли я отримаю Дніпро, в якому після розрахунку умовної висоти стовпчика х за формулою х = k * 981 йде оповіщення для скрипта Коли я отримаю Стовпчик.

 9. Скласти блоки команд з початковими умовами для скрипта Коли я отримаю Стовпчик.

 10. Додати блоки команд, за допомогою яких Рудий кіт малює стовпчики заданої висоти.

 11. Додати блоки команд, які переміщують Рудого кота на однакову відстань після малювання стовпчиків.

 12. З'єднати блоки й отримати такий скрипт.

 13. Скласти скрипти для решти річок з урахуванням довжин річок:

  • Дніпро — 981 км;
  • Південний Буг — 806 км;
  • Дністер — 705 км;
  • Сіверський Донець — 672 км;
  • Десна — 591 км.

 14. Скласти скрипт з ефектом появи тексту для об'єкта Дніпро. Решта скриптів для інших підписів річок відрізняються лише різною затримкою часу.

 15. Отримати такий загальний вигляд проекту.

 16. Перевірити правильність виконання виконання проекту.

 17. Записати проект з назвою Ваше прізвище_1 у теку, вказану вчителем.

Завдання 2. Створити проект «Кругова діаграма площ п'яти океанів на Землі» з метою ілюстрації співвідношення між площами океанів.

Вказівки до виконання

 1. Створити такі об'єкти:

  • Океани на Землі;
  • Північний Льодовитий океан 4%;
  • Тихий океан 46%;
  • Південний океан 5%;
  • Атлантичний океан 25%;
  • Індійський океан 20%.

  Для цього натиснути кнопку Намалювати новий об'єкт і у вікні графічного редактора написати, наприклад, слова Тихий океан 46%. Потім натиснути кнопку Гаразд. Решту об'єктів зробити аналогічно та розмістити відповідним чином.

 2. В категорії Величини вкладення Скрипти створити змінну k для розрахунку центрального кута, натиснувши кнопку Створити змінну.

 3. Скласти Головний скрипт, в якому йде сповіщення для роботи скриптів: Коли я отримую Атлантичний океан, Коли я отримую Індійський океан і т. д.

 4. Скласти блоки команд з початковими умовами для скрипта Коли я отримаю Атлантичний океан.

 5. Призначити змінній k значення виразу 360/369,41 — кількість градусів у круговій діаграмі, яка припадає на 1 млн. км2, де 369,41 — сума площ всіх океанів у млн. км2.

 6. Збільшити значення змінної k у 91,6 разів (площа Атлантичного океану у млн. км2).

 7. Додати блок з вказівкою для оповіщення роботи скрипта Коли я отримую Сектор.

 8. Озвучити дії.

 9. Скласти скрипт Коли я отримаю Атлантичний океан.

 10. Скласти блоки вказівок з початковими умовами для скрипта Коли я отримаю Сектор.

 11. Додати блоки вказівок, за допомогою яких Рудий кіт малює сектор з відповідним центральним кутом.

 12. Додати блоки команд, за допомогою яких Рудий кіт стає у центр круга (початкове положення).

 13. З'єднати блоки й отримати скрипт Коли я отримаю Сектор.

 14. Скласти скрипти для решти океанів, знаючи, що площі океанів (у млн. км2) такі:

  • Атлантичний — 91,6;
  • Індійський — 73,56;
  • Північний Льодовитий — 14,75;
  • Тихий — 169,2;
  • Південний — 20,3;
  • всіх разом — 369,41. 15. Скласти скрипт з ефектом анімації тексту для об'єкта Атлантичний океан 25%. Решта скриптів для інших підписів океанів відрізняються лише різною затримкою часу та значенням ефекту кольору.

 16. Отримати такий загальний вигляд проекту.

 17. Перевірити правильність виконання виконання проекту.

 18. Записати проект з назвою Ваше прізвище_2 у теку, вказану вчителем.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Побудувати кругову діаграму співвідношення площ материків.


Текст упорядкувала Костерна Лариса Володимирівна, вчитель середнього загально­освіт­нього закладу I–III ступенів «СЗШ № 180» Дніпровського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 17.10.2017 по 20.10.2017.