Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення моделі рівномірного прямолінійного руху об’єкта, руху об’єкта на площині з перешкодами та з вибором шляху мовою C#.

Мета: навчити створювати моделі руху об’єкта на площині з перешкодами з використанням середовища програмування Visual Studio 2017 мовою C#.

Обладнання: ПК із встановленим ОС і середовищем програмування Visual Studio 2017, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

3. Вивчення нового матеріалу
Після завантаження середовища програмування Visual Studio 2017 (програму встановлення можна завантажити зі сторінки сайту MicroSoft, на екрані монітора з'явиться головне вікно з головним меню: під рядком назви програмного вікна кнопки Файл, Правка, Вид, Проект тощо) — для вказівок керування файлами, редагування, перегляду, компіляції, виконання та властивостями проекту, налаштування середовища тощо.

Вкладення Конструктор містить екранну форму Forma1, на якій можна розташовувати різноманітні складові графічного інтерфейсу корис­тувача — елементи керування: поля введення тексту (TextBox), кнопки (Button), написи (Label) тощо.

Вкладення редактора тексту — саме у цьому вікні вводять і редагують текст програми.

Вікно діалогу Свойства (Властивості)

Панель Список ошибок слугує для виведення повідомлень про помилки й попередження.

Призначення деяких вказівок мовою С#

public Form1() {InitializeComponent(); Draw();} // відображення форми Form1
a.Dispose();         // вивільнення ресурсів, зайняті об'єктом а
b = new Bitmap(w,h);     // створення малюнку b розмірами w, h
g = Graphics.FromImage(b);  // створення 
g.DrawLine(color, x1, y1, x2, y2); // зображення відрізка прямої
picture.Image = b;         // відображення графічних елементів на формі
Draw();      // метод створений для малювання геометричних фігур
b.GetPixel(x,y).R // інтенсивність червоного кольору точки (x,y) моделі RGB
b.GetPixel(x,y).G // інтенсивність зеленого кольору точки (x,y) моделі RGB
b.GetPixel(x,y).B // інтенсивність синього  кольору точки (x,y) моделі RGB

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання. Cтворити модель рівномірного прямолінійного руху об’єкта на площині з перешкодами та з вибором шляху. Використати мову програмування C#. Наприклад, запрограмувати рух круга, що оминатиме перешколи (відрізки прямих ліній) і пройде шлях від однієї сторони прямокутника до протилежної, не виходячи за межі цього прямокутника.

Вказівки до виконання

 1. Створити окрему теку проекту з назвою Ваше прізвище у теці, вказаній учителем. У створену теку зберігати проект, періодично натискаючи кнопку Save

 2. Завантажити середовище Visual Studio 2017.

 3. Створити новий проект:
  • або натиснувши клавіші Ctrl + Shift + N;
  • або натиснути кнопку Создать проект;
  • або використати вказівку меню Файл / Создать / Проект

 4. Вибрати Приложение Forms App (.Net Framework) (Застосунок вікно форми).


  і дочекатися появи форми Form1.

 5. Змінити значення властивостей форми:

  • Appearance (зовнішній вигляд форми):
   • Font (шрифт):
    • Name — Microsoft Sans Serif;
    • Size — 8,25;
    • Unit — point;
   • Fore Color — ControlText;
   • Text (заголовок вікна форми) — Прямолінійний рух;
  • Layout (макет Форми):
   • Size:
    • Width — 800;
    • Height — 500;

 6. Розташувати на панелі контейнер для зображення PictureBox, вибравши його на Панели елементов і виділивши на панелі область його розташування.

 7. Розташувати на панелі таймер,

  значок якого буде відображено внизу вікна під формою.

 8. Надати властивостям таймера значень.

 9. Перейти до редагування тексту програми, двічі клацнувши на екранній формі й вибравши Перейти к коду.

 10. Помітити частину коду, створену автоматично при створенні форми:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
 11. Доповнити код описом:
  • початкового розташування кульки;
  • об'єктів для створення зображень;
  • кольорів перешкод;
  • створення малюнку;
  • зображення перешкод;
  • зображення круга;
  • відтворення зображень на формі;
  • руху кульки.
 12. Пересвідчитися, що створений вами код містить усі потрібні складові, порівнявши його з демонстраційним розв'язанням.

 13. Запустити проект на виконання із зневадженням:

  • або натиснути клавішу F5;
  • або натиснути кнопку Начать отладку (Розпочати зневадження);
  • або використати вказівку меню Отладка / Начать отладку;

 14. У разі потреби використовувати точки зупинки виконання програми, розташувавши вказівник у потрібному місці коду:

  • або натиснути клавіші Ctrl + Alt +B;
  • або натиснути кнопку Точка останова (Точка зупинки);
  • або використати вказівку меню Отладка / Начать отладку;


 15. Після виправлення всіх помилок запустити проект на виконання без зневадження:
  • або натиснути клавіші Ctrl + F5;
  • або натиснути кнопку Запуск без отладки;
  • або використати вказівку меню Отладка / Начать отладку;


 16. Зберегти всі файли проекту у теку, вказану вчителем:
  • або натиснути клавіші Ctrl + Shift + S;
  • або натиснути кнопку Сохранить все;
  • або використати вказівку меню Файл / Сохранить все.


 17. Закрити вікно середовища програмування:
  • або натиснути клавіші Alt + F4;
  • або натиснути кнопку Выход;
  • або використати вказівку меню Файл / Выход.

 18. Пересвідчитися у правильності збереження проекту:
  • завантажити середовище програмування;
  • відкрити файл PriamoliniyniyRuh.sln:
   • або натиснути клавіші Ctrl+O;
   • або натиснути кнопку Открыть файл;
   • або використати вказівку меню Файл / Открыть / Проект.
  • запустити проект на виконання;
  • закрити вікно середовища програмування.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Змінити проект, передбачивши випадкове розташування перешкод у прямокутниках, що попарно не мають спільних точок.


Текст упорядкувала Костишена Жанна Павлівна, вчитель комунального закладу «Вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів № 18» Деснянського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 26.03.2018 по 30.03.2018.