Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення моделей рівномірного прямолінійного руху об’єкта, руху об’єкта на площині з перешкодами та з вибором шляху у середовищі Netbeans для мови Java.

Мета: навчити створювати моделі руху об’єкта на площині з перешкодами з використанням графічних примітивів в середовищі Netbeans для мови Java.

Обладнання: ПК з встановленими ОС і NetBeans + JDK.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент

Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Які є типи даних в мові Java?
 2. Що таке об'єктно-орієнтована програма?
 3. Що таке клас, метод, об'єкт?
 4. Які є види циклів?
 5. Для чого використовується вказівка break в циклах?
 6. Як записується складна умова?
 7. Яким чином задаються кольори в колірній моделі RGB?
Алгоритм створення проекту з порожньою формою
у середовищі NetBeans + JDK

(у звязку з відсутністю на момент створення розробки уроку
україномовного інтерфейсу середовища NetBeans, опис подано
з ілюстраціями щодо російськомовного інтерфейсу
з відповідним перекладом українською мовою
для різнокореневих слів)
 1. Cтворення проекту:

  • завантажити середовище програмування NetBeans;

  • натиснути клавіші Ctrl + Shift + N або використати вказівку меню Файл / Создать проект;


  • в області Категории вибрати Java;
  • в області Проектывибрати Приложение (Застосунок) Java;
  • натиснути кнопку Далее;


  • ввести lab у поле Имя проекта;
  • вказати шлях до теки (у поданому прикладі C:/Проект Java);
  • встановити прапорець Использовать отдельную папку для хранения библиотек (Використовувати окрему теку для зберігання бібліотек);

  • вказати місце розташування теки бібліотек (необов'язково);
  • зняти прапорець Создать главный класс;
  • клацнути по кнопці Готово (Гаразд).

 2. Створення форми JFrame:

  • на вкладенні Проекты клацанням правої кнопки миші на вузлі lab викликати контекстне меню;

  • у контексному меню вибрати Новый / Другое (Інше);


  • у вікні діалогу вибрати:
   • категорію Формы Swing GUI;
   • тип файлу Форма JFrame;
  • натиснути кнопку Далее;


  • ввести назву класу Labirint у полі Имя класса;
  • вибрати (вказати) пакет lab;
  • клацнути по кнопці Готово.

  У результаті буде створено форму JFrame, пов'язану з файлом Labirint.java. Клас Labirint відкриває форму JFrame в GUI Builder. Пакет lab стане пакетом як усталено.

  Текст початкової сторінки можна закрити. На цій сторінці розміщені посилання на довідкові ресурси.

 3. Запуск проекта на виконання:

  • відкрити вкладення Источник (Джерело), де знаходиться текст програми, який збережено в файлі Labirint.java.

  • перш ніж запустити проект на виконання, необхідно призначити головний клас Labirint пакету lab (якщо це не було зроблено раніше);

  • на вкладенні Выполнить (Виконати) вибрати Установить конфигурацию проекта, а потім вибрати Настроить (Налаштувати);

  • у вікні Категории вже буде обрано пункт Выполнение (Виконання) і, використовуючи кнопку Обзор (Огляд), розташовану у правій частині вікна, обрати головний клас lab.Labirint у вікні Выбор главных классов,

   у результаті чого у поле Главный класс буде занесено назву головного класу lab.Labirint;

  • натиснути на кнопку OK;

  • запустити програму на виконання, щоб впевнитися в тому, що створену форму буде відображено на екрані,:

   • або натиснувши на кнопку , розташовану на панелі інструментів;

   • або використавши вказівку меню Выполнить / Запустить главный проект;

   • або натиснувши на функціональну клавішу F6.

   У лівій верхній частині екрану буде виведено форму.

   У вікні Вывод, розташованому в нижній частині вікна, буде виведено повідомлення про успішне виконання пакету lab і час роботи або повідомлення про помилки.

3. Вивчення нового матеріалу

Мотивація навчання: урок присвячено створенню комп'ютерної моделі рівномірного руху об’єкта на площині з перешкодами з використанням графічних примітивів середовища Netbeans для мови Java.

Для успішного досягнення мети уроку необхідно знати відповіді на такі запитання щодо мови Java.

 1. Як задати графічний режим в середовищі NetBeans?
  Імпортувати пакет з класами Graphics i Color для роботи з графікою:

  import java.awt.*;

  А потім в програмі описати метод paint, який забезпечить роботу з графікою:

  public void paint(Graphics g) {super.paint(g); …} 
 2. Як вказати назву форми g в Рядку заголовка?

  g.setTitle("Назва форми");

 3. Як вказати у пікселях ширину Width і висоту Height форми g?

  g.setSize(Width, Height);

 4. Що необхідно врахувати при заданні розмірів форми?
  Рядок заголовку вікна форми має висоту 25 пікселів, тому неохідно додати це значення до оголошеної висоти форми.

 5. Які є вказівки для зображення на формі g графічних примітивів?

  • g.drawLine(x1,y1,x2,y2) — відрізок прямої з кінцями (x1,y1) і (x2, y2);

  • g.drawRect(x, y, width, height) — прямокутник з верхньою лівою вершиною (x, y), шириною width і висотою height вздовж горизонталі й вертикалі відповідно, всі значення параметрів — у пікселях;

  • g.drawOval(x, y, width, height) — овал, вписаний у прямокутник з пара­метрами, описаними вище. Якщо значення останніх двох параметрів збігаються, овал перетворюється на коло.

 6. Як очистити прямокутну ділянку форми?

  g.clearRect(x, y, width, height); — опис параметрів подано вище.

 7. Як задати колір контурів графічних примітивів?

  g.setColor(Color.колір);

 8. Як отримати перелік допустимих кольорів?
  Після набору «Color.» буде виведено вікно діалогу з переліком допустимих кольорів (BLACK, BLUE, CYAN, GRAY, GREEN, ORANGE, RED та інші) для вибору необхідного кольору.

 9. Як працювати з випадковими числами?
  Спочатку потрібно імпортувати пакет з описом класу роботи з випадковими числами Random:

  import java.util.*;

  А потім у програмі створити новий екземпляр цього класу, наприклад, generator. Після цього цілочисленній змінній надати значення — випадкове число від 0 до 99 включно (для даного прикладу):

  Random generator = new Random();
  int z = generator.nextInt(100);
 10. Як перевизначати метод супер класу?
  @Override — анотація-маркер (у мові Java спеціальна форма синтаксичних метаданих), яку застосовують лише до методів. Метод, анотований як @Override, повинен перевизначати метод супер класу. Анотація-маркер @Override перевіряє, чи перевизначено чи метод. Викликає помилку компіляції, якщо метод не знайдено у батьківському класі або інтерфейсі.

У програмі потрібно втілити алгоритм руху об'єкта з оминанням перешкод. При русі зліва направо і перешкодах у вигляді вертикальних відрізків алгоритм може бути таким, як подано нижче.

Алгоритм

 1. Повторювати такі дії:

  1. Переміститися праворуч на 1 точку (піксель).

  2. Якщо колір точки попереду червоний, то вийти з циклу (І).

  3. Якщо колір точки попереду чорний, то поки точка праворуч має чорний колір і не досягнуто верхньої межі форми переміщуватися вгору на 1 точку.

  4. Поки точка ліворуч має чорний колір повторювати таке:

   • переміститися вниз на 1 точку;

   • якщо колір точки не чорний, тобто є прохід, то опуститись вниз на 10 точок.

 2. Поки не досягнуто нижньої межі форми переміщати об'єкт вниз на 1 точку.

Пункт І забезпечує досягнення червоної лінії, пункт ІІ забезпечує рух вздовж червоної лінії до нижнього краю платформи.

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу


Завдання. Створити програмний проект реалізації моделі рівномірного руху об’єкта на площині з перешкодами з використанням графічних примітивів.

Вказівки до виконання

 1. Cтворити проект з порожньою формою:
  • створити окрему теку з назвою Ваше прізвище у теці, вказаній учителем;

  • створити проект з порожньою формою, вказавши місцем розташування проекту попередньо створену теку;

  • ввести назву форми Рух між перешкодами й задати розмір форми 650 пікселів у ширину й 425 пікселів у висоту:

   public Labirint()
   { initComponents();
    setTitle("Рух між перешкодами");
    setSize(650,425);
   }
 2. Створити графічні примітиви на формі:

  • імпортувати необхідні пакети класів:

   import java.awt.*;
   import javax.swing.*;
   import java.util.*;
  • описати метод paint для роботи з графікою, в якому створити новий екземпляр generator класу Random;

  • використовуючи генератор випадкових чисел та вказівки малювання графічних примітивів, створити перешкоди вертикальними лініями чорного кольору (15 або більше ліній), праву межу — відрізком червоного кольору та об'єкт руху — круг синього кольору діаметром 10 пікселів (обов'язково передбачити можливість проходу об'єкта між перешкодами, задавши відстань більшу за діаметр кола);

  • порівняти отримане з очікуваним;

  • зберегти даний проект:

   • або натиснувши кнопку на панелі інструментів;
   • або використавши вказівку меню Файл / Сохранить всё;
   • або натиснувши на клавіші Ctrl + Shift + S;
  • запустити проект на виконання й отримати у верхньому правому куті екрана зображення форми заданого розміру 650×425 пікселів з назвою «Рух між перешкодами» в рядку заголовка та намальованими графічними примітивами з випадковими координатами (синій круг, 1 червона й 15 чорних ліній).

 3. Створити нові класи:

  • для призупинення виконання програми на деякий час, наприклад, на 3 сек, щоб спостерігати рух об'єкта між перешкодами. Для цього використати клас Thread з пакету java.lang.Thread, який необхідно попередньо імпортувати. Цей клас вимагає обробку виключної ситуації try … catch, тому необхідно створити новий клас Thr:

   • натиснути правою кнопкою миші на зображенні пакету lab і в контексному меню обрати Новый / Класс Java:

   • вказати назву класу Thr у відповідному полі та натиснути кнопку Готово:

   • в результаті отримати таку конфігурацію:

   • створити метод Thr згідно з поданим зразком опису класу Thr, у якому при перехопленні переривання:

    catch(InterruptedException e)

    буде здійснено виведення детального повідомлення про помилки роботи:

    e.printStackTrace();

   • отримати відображення у вікні Навигатор класу Thr і його методу Thr:

   • у тексті програми головного класу Labirint створити новий екземпляр класу Thr:

    Thr Thr = new Thr();

  • аналогічно створити ще два нових класи для визначення того, чи колір поточного пікселя:

   • червоний — клас ColorPxy;
   • чорний — клас ColorBxy;
  • отримаємо проект lab, містить 4 класи з головним класом Labirint:

  • на вкладенні Файлы перевірити розташування файлів:

  • у вікні навігатора перевірити наявність складових головного класу Labirint:

  • завершити роботу над описом класів ColorPxy та ColorBxy:

   • імпортувати пакет java.awt.* з класами Color i Robot, необхідні для роботи з графікою щодо визначенню кольору точки із заданими координатами;

   • щойно створені класи ColorPxy і ColorBxy повинні повертати у головний клас Labirint результат роботи, тому у кожному з цих двох класів потрібно описуємо метод з такою самою назвою, як і назва відповідного класу, і вказати тип boolean (логічний) методу і результату (rez):

    public class ColorPxy
    { boolean rez;
     public boolean ColorPxy (int x, int y ){…}
    }
   • пересвідчитися, що у вікні навігатора кожного класу буде відображено цю інформацію:

   • у методі кожного з класів ColorPxy і ColorBxy описати новий екземпляр класу Robot:

    Robot robot = new Robot();

   • колір пікселя визначити за допомогою методу getPixelColor:

    Color color = robot.getPixelColor(x,y);

   • визначити інтенсивності (кожна ціле число у межах від 0 до 255) трьох основних кольорів (червоного, зеленого і синього) за допомогою методів getRed(), getGreen() та getBlue(), застосованих до об'єкта color;

   • у методі ColorPxy (ColorBxy) надати значення змінній rez:
    • true, якщо колір заданого пікселя червоний (чорний);
    • false, якщо колір заданого пікселя інший;
   • порівняти з очікуваними текстами класів ColorPxy або ColorBxy;

  • у тексті програми головного класу Labirint створити новий екземпляр класу ColorPxy та ColorBxy:

   ColorPxy colorPXY = new ColorPxy();
   ColorBxy colorBXY = new ColorBxy();

   і описати логічну зміну:

   boolean b = false;

   для того, щоб зберігти результат визначення, чи є колір поточного пікселя чорним (червоним):

   b = colorBXY.ColorBxy(X1,Y1);

 4. Реалізувати модель руху об'єкта між перешкодами:

  • програмно втілити алгоритм руху об'єкта з оминанням перешкод, перед­бачивши затримку на 3 сек між такими діями: спочатку очистити прямокутник, в який вписано об'єкт-коло, а потім намалювати синім кольором коло на новому місці;

  • порівняти створений текст програми головного класу Labirint з орієнтовним;

  • по завершенню роботи отримати таке:Після збереження проекту й демонстрації його учителю порівняти з демон­стра­ційним розв'язанням, створеним на ПК під керуванням ОС Windows, але праце­здатним і на ПК під керуванням ОС Linux Mint — анімацію вище створено саме на такому ПК.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Виробити пропозиції щодо удосконалення проекту (наприклад, перешкоди задати в вигляді похилих ліній або повернутих літер П). При можливості реалізувати.


Текст упорядкувала Кохно Людмила Павлівна, вчитель спеціалізованої школи № 94 «Еллада» Печерського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 13.11.2017 по 17.11.2017.