План програми,
що моделює злиття кругів
 1. Імпорт математичних функцій, генератора випадкових чисел і модуля tkinter:

  import math      # імпорт математичних функцій
  from random import * # імпорт генератора випадкових чисел
  from tkinter import * # імпорт модуля tkinter
 2. Клас «Гра»:
  • надання значень розмірам прямокутної області (500×250);
  • надання значень початковій кількості кругів (20);
  • метод ініціалізації з порожнім списком кругів;
  • метод start (початок гри):
   • надання значення кількості тактів між відтвореннями зображень (33);
   • створення вікна з назвою "Злипання кругів";
   • створення полотна і розташування його у вікні;
   • створення кругів;
   • використання методу step (див. нижче);
   • запуск циклу опрацювання подій;
  • метод step:
   • для всіх кругів:
    • рух з можливим відбиванням від меж поля;
    • пошук номера круга, що «перетинає» даний з перетином;
    • при наявності «перетину» провести злиття кругів;
   • наступний виклик step через певну кількість тактів оновлення;
  • метод findball пошуку круга у списку за його номером;
  • метод mergeball злиття кругів b1 i b2:
   • вилучення зображень b1 і b2;
   • обчислення вектора швидкості і координат злиття;
   • обчислення розміру результату злиття;;
   • видалення одного з кругів;
   • випадкова зміна кольору результату злиття;
   • зображення результату злиття;
 3. Клас «Круг»:
  • надання значення початковому розміру круга;
  • список використаних кольорів;
  • метод ініціалізації:
   • випадковий вибір кольору;
   • self.canvas = canvas # визначення поля;
   • надання випадкових значень координатам і швидкості;
   • надання радіусу круга початкового значення;
   • розташування круга на полотні;
  • метод testoverlap перевірки умови зіткнення:
   • визначення поточних координат круга з допомогою методу coords;
   • пошук списку об'єктів, що мають перетин з поточним кругом;
   • знаходження у списку об'єкта, відмінного від поточного;
   • якщо об'єкт знайдено, повернути його, інакше повернути -1;
  • метод move руху кульки:
   • пружне відбиття від меж області;
   • прямолінійний рівномірний рух.
 4. Головна програма:
  • створення представника класу гри;
  • застосування до цього представника методу start (початок гри).