Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення зображення класної кімнати у перспективі у середовищі Gimp.

Мета: сформувати уміння створювати зображення у перспективі у середовищі редактора растрової графіки.

Учень повинен пояснювати:

Учень повинен вміти:

Тип уроку: урок формування умінь та навичок.

Обладнання: комп’ютери IBM PC з встановленими ОС і Gimp, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вироблення практичних навичок.
 5. Узагальнення і систематизація набутих знань.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Вправа 1. Вкажіть значки вікна панелі інструментів за їхніми назвами.

 1. Прямокутне виділення
 2. Виділення еліпсом
 3. Довільне виділення
 4. Виділення суміжних областей
 5. Виділення за кольором
 6. Розумні ножиці
 7. Піпетка
 8. Виділення переднього плану
 9. Вимірювання відстаней
 10. Переміщення об'єктів
 11. Обертання
 12. Викривлення
 13. Перспектива
 14. Відзеркалення
 15. Текст
 16. Заливка одним кольором
 17. Градієнтна заливка
 18. Олівець
 19. Пензель
 20. Гумка
 21. Аерограф
 22. Штамп
 23. Палець

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок


Перспектива (латинською — бачити наскрізь) — це система зображення простору та предметів на одній площині для створення уявної глибини та об’єму.

У шкільному курсі стереометрії (щонайменше, на профільному рівні при вивчення) знайомлять з таким поняттям.

Означення 1. Нехай у (тривимірному) просторі задано площину β і точку О поза нею. Кажуть, що точка B є центральною (конічною) проекцією точки A на площину β з центром проектування О, якщо В β і точки A, B, O розташовані на одній прямій.

Інакше кажучи, щоб знайти центральну (конічну) проекцію точки A, потрібно провести через неї та центр проектування O пряму до перетину з площиною проектування β у точці B.

Означення 2. Проекція фігури — це множина проекцій точок фігури.

Деякі властивості центрального (конічного) проектування прямих, які можна довести на основі шкільного курсу стереометрії:

Перспектива передбачає використання конічної проекції з урахуванням того, яка частина поверхні зображуваного просторового тіла (предмета) видима, а які — ні. Перелічені вище властивості проектування прямих слугують для допоміжних побудов напрямних ліній.

Описи використання перспективи, написані людьми різних професій, звичайно дуже різняться:

Подану далі роботу заплановано як суміш роботи конструктора-проектанта (на помітному для ока рівні відображення великих розмірів) і художника (на майже непомітному для ока рівні проектування істотно менших розмірів). Щоб провести її виключно на рівні конструктора-проектанта, потрібно побудувати більшу кількість напрямних.

Завдання. Створити зображення класної кімнати у перспективі у середовищі Gimp.

Примітка. Обирати розміри парт можна на свій розсуд, для різних вікових груп учнів. У поданих далі вказівках до виконання розміри подано для на учнів першого класу.

Вказівки до виконання

 1. Створити нове зображення нове зображення у середовищі Gimp: використавши вказівку меню Файл / Створити або натиснувши клавіші Ctrl + N, у вікні діалогу Створення нового зображення надати значення параметрам:

  • ширина — 6 дюймів (ширина класної кімнати зазвичай 6 м);
  • висота — 4 дюйми (висота класної кімнати 4 м);
  • орієнтація — альбомна.

 2. Налаштувати сітку: використавши вказівку меню Образ / Налаш­тувати сітку…, у вікні діалогу Налаш­товування сітки встановити такі значення параметрів:

 3. Відобразити сітку, використавши вказівку меню Перегляд / Показувати сітку.

 4. Встановити прилипання до сітки, використавши вказівку меню Перегляд / Прилипання до сітки.

 5. Створити шар для відображення напрямних, які є невід’ємною частиною побудови з перспективою: на панелі Шари - Пензлі натиснути кнопку Створити копію шару та додати її до зображення.

 6. Додати до новоствореного шару альфа-канал, що дозволить зробити тло цього шару прозорим. Для цього натиснути праву кнопку миші на новоствореному шарі (панель Шари - Пензлі) та у контекстному меню вибрати команду Додати альфа-канал.

 7. Змінити назву новоствореного шару з копія Тло на Напрямні, вибравши у контексному меню Зміна ознак шару (див. малюнок вище).

 8. Видалити тло шару Напрямні за допомогою інструменту Вибір пов’язаної ділянки та клавіші Delete. Для цього зробити невидимим шар Тло, перейти на шар Напрямні, виділити всю область шару інструментом Вибір пов’язаної ділянки, натиснути клавішу Delete. При цьому сітка не зникне.

  Повернути видимість шару Тло, щоб на білому тлі було зручніше будувати напрямні.

 9. Поділити напрямними на шарі Напрямні поле малюнку на 24 квадрати 1×1: «витягнути» напрямні з горизонтальної та вертикальної лінійки. Для цього потрібно встановити вказівник на лінійку, натиснути ліву клавішу миші і перетягнути напрямну в робочу область аркуша.

  Виконуючи наступні дії, потрібно намалювати напрямні, які допоможуть дотриматися законів перспективи, створити правильний ракурс кімнати та правильно вирахувати розташування об’єктів у ній.

 10. Відобразити лінію зору, яка показує рівень очей спостерігача — горизонтальну пряму на висоті 1,6 (дюймів на малюнку, метрів у дійсності). Для цьго перейти на шар Напрямні, активізувавши його на панелі Шари-Пензлі,

  обрати у вікні Панель інструментів інструмент Контури, відкласти 1,6 дюйма (знизу) і провести інструментом по сітці пряму.

 11. Обвести створений контур. Для цього на додатковій панелі Параметри інструменту Панелі інструментів активізувати Обведення за контуром.

  У вікні діалогу Обведення за контуром обрати перемикач Обвести одним з інструментів.

 12. Змінити налаштування Пензля на такі:

 13. У вікні діалогу Обведення за контуром обрати у списку інструмент Пензель і натиснути кнопку Обвести.

  На місці контуру з’явиться лінія (червоного кольору). Для перевірки того, що ця лінія розташована на шарі Напрямні, а не Тло, вимкнути видимість шару Тло та перевірити наявність лінії на шарі Напрямні.

  Увімкнути знову видимість шару Тло, щоб продовжити створювати напрямні для побудови підлоги та стін. Краще це зробити різними кольорами. Ще одним важливим елементом при побудові є дві точки сходження напрямних. Одна — у середині лінії зору, інша — у лівій стороні зображення також на лінії зору.

 14. На шарі Напрямні зобразити напрямні для побудови підлоги.

 15. На шарі Напрямні зобразити напрямні для побудови стін.

 16. На шарі Напрямні зобразити дві напрямні для стелі. Шар Напрямні при вимкненій видимості шару Тло матиме такий вигляд.

 17. На шарі Тло побудувати прямокутник — зображення видимої стіни, використавши інструмент Контури. Нижня права точка прямокутника має бути на перетині синьої та червоної ліній.

 18. На шарі Тло провести лінії — зображення стиків стін з підлогою та стелею. При вимкненій видимості шару Напрямні вигляд кімнати буде таким.

 19. На шарі Напрямні побудувати горизонтальні напрямні лінії рожевого кольору на зображенні підлоги. Ці напрямні мають важливе значення для розташування зображень елементів класної кімнати.

 20. На шарі Тло зобразити два квадратних вікна зі сторною 2 м на стіні ліворуч на відстані 1 м від підлоги і від стелі. Для цього спочатку на шарі Напрямні провести напрямні зеленого кольору від точки сходження для визначення нижньої і верхньої частин вікон.

  На шарі Тло накреслити вікна, використовуючи рожеві й зелені напрямні.

  Отримати таке зображення з невидимим шаром Напрямні.

 21. На шарі Тло зобразити на стіні праворуч двері шириною 1 м і висотою 2 м за 2 м від задньої стіни.

 22. Створити нові шари Напрямні_2 й Напрямні_3 з прозорим тлом: на панелі Шари - Пензлі натиснути кнопку Створити копію шару та додати її до зображення. Ці шари призначено відображення напрямних для такої схеми розташування парт у 3 ряди:

  • відстань від вікна до найближчої парти — 50 см;
  • довжина парти — 110 см;
  • висота та ширина парти — по 50 см;
  • відстань між партами — 70 см;
  • відстань від дверей до найближчої парти — 80 см.

 23. На шарі Напрямні_2 відобразити напрямні для підлоги схеми розташування парт,

  попередньо зробивши шар Напрямні видимим, а шар Напрямні_2 — активним.

 24. На шарі Напрямні_3 зобразити напрямні зеленого кольору на рівні висоти парт (50 см) та вертикальні напрямні для визначення їх ширини. 25. Зобразити ніжки парт: вести лінії вгору від перетину напрямних підлоги до відповідних зелених напрямних. Краще ще зробити на новому прозорому шарі Меблі, отриманого копіюванням наявного шару Тло, додавши прозорість (через контекстне меню — Додати альфа-канал) і видаливши колір тла цього шару. 26. На шарі Напрямні_3 зобразити напрямні, які будуть визначати довжину стільниць парт.

 27. На шарі Меблі зобразити межі стільниць парт шириною 50 см. Горизонтальні напрямні відображають поділ підлоги на смуги шириною один метр, тому потрібно використати половину смуги, обмеженою двома такими горизонтальними напрямними.

  Отримати таке зображення.

  Після цього партам можна додати необхідні структурні елементи та розфарбувати їх.

  Примітка. Відрізки прямих ліній зручно будувати за допомогою інструмента Пензель, встановивши вказівник миші в один з кінців відрізка, натиснувши клавішу Shift, яку відпустити лише після переміщення вказівника в інший кінець відрізка, і клацнути клавішею Enter. 28. Зображення стільниць парт заповнити текстурою, попередньо обвівши іншим кольором за допомогою інструмента Пензель.  Пересвідчитися у правильності виконаної побудови, розглядаючи окремо такі шари (невказані шари на час перегляду зробити невидимими):

  Тло (взаємне розташування стелі, стін, підлоги та інших об’єктів у перспективі):

  Тло + Напрямні:

  Тло + Напрямні_2 + Напрямні_3:

  Тло + Меблі:

 29. Cтворити новий шар Напрямні_4.

 30. На шарі Напрямні_4 відобразити напрямні для побудови зображень сидінь висотою 30 см. Ширина опори для парти і сидіння складає 70 см. Цю відстань у визначити приблизно (як художник, «на око»), щоб пришвидшити побудову і щоб наявність додаткових напрямних не призвела до можливої плутанини. Інші програмні засоби, призначені саме для проектних робіт, пропонують провести автоматизований розрахунок окремих ділянок (прив’язка до середини лінії, побудова серединних перпендикулярів тощо).

  Зобразити зелені напрямні, визначаючи більшу частину з відстані між рожевими напрямними згори донизу. Звернути увагу, на те, яким шарам надано видимість, а також на те, що шкала лінійки поділена на дюйми (це можна зробити в Рядку стану у спадному списку, внизу вікна програми). Отримати такий вигляд шарів Меблі + Напрямні_4 + Напрямні_2 + Тло.

  Відкласти відрізок, що відповідає 30 см по вертикалі на передній стінці, потім між двома стінками провести на цьому рівні напрямні. Добудувати напрямні для зображень стільців. Отримати такий вигляд шарів Тло + Напрямні_4.

 31. Подовжити зображення основи парти і сидіння до зелених напрямних і зобразити ніжки для стільців. Для цього створити копію шару Меблі, щоб випадково не пошкодити вже готове зображення при побудові, і вже на новому шарі домальовувати cидіння. Отримати такий вигляд шарів Тло + Меблі + копія Меблі + Напрямні_4.

 32. На шарі Напрямні_4 добудувати ще деякі напрямні для визначення розташування сидінь. Найважливіше їх промалювати на передньому плані, а далі сидіння ширини 30 см малювати наближено.

  Парти зі стільцями без спинок виглядатимуть приблизно так:

 33. Cтворити нові шари Шафа та Напрямні_5, останній з прозорим тлом.

 34. На шарі Напрямні_5 побудувати напрямні для шафи з такими розмірами: глибина (від стіни) — 40 см (відстань від лівої стіни до парт складає 80 см), висота — 1,5 м (150 см), довжина (вздовж стіни) — 2,5 м (250 см). Скористатися для цього напрямними з шару Напрямні_2. Нижче напрямні для шафи показано зеленим кольором.

 35. На шарі Шафа зобразити шафу, у якій довжина і висота кожної комірки складає 50 см. 36. На шарі Тло самостійно домалювати глибину вікон.

 37. Домалювати класну дошку і стіл вчителя, розфарбувати ці об’єкти.

  Вважати, що стіл вчителя примикає до стіни ліворуч і має 100 см у ширину. За ним намалювати стілець. Для визначення розташування зображення стола увімкнути видимість шару Напрямні_2, який допоміг намалювати парти. Стіл вчителя зазвичай вищий за учнівські парти, тому вважати, що його висота складає 70 см, а довжина — 1,2 м. Для побудови додаткових напрямних (зеленого кольору) створити новий шар Напрямні_6. Отримати такий вигляд шарів Напрямні_2 і Напрямні_6, але без вказання відстаней 70 см і 120 см червоним кольором.

  Cтворити новий шар Стіл і вже на ньому малювати стіл. Стілець можна намалювати від руки, щоб не робити зайвих побудов. Отримати таке зображення на шарах Напрямні_2 + Напрямні_6 + Тло + Стіл. 38. На шарі Тло домалювати дошку: 3 м у довжину, 1,1 м у висоту, а верх дошки буде на висоті 1,6 м від підлоги, низ — на відстані 0,5 м від підлоги. Скористатися напрямними на шарі Напрямні. Лінія зору розташована на відстані 1,6 м від підлоги, тому по ній будувати верх дошки, довжину зображення дошки (довжиною 3 м) визначити за червоними напрямними рівня підлоги, низ дошки від підлоги визначити за зеленою напрямною, що вказує відстать 50 см від підлоги на поверхні задньої стіни.

 39. Увімкнути видимість всіх необхідних для обстановки класної кімнати шарів.

 40. Розфарбувати стіни й підлогу на шарі Тло. Можна зробити копію шару Тло, щоб була можливість спробувати різні види оформлення та заповнення об’єктів. Видалити зайві побудови, якщо такі є.

 41. Зберегти створене зображення у файл з назвою Ваше прізвище у вказану вчителем теку.

 42. Повідомити вчителя про виконання завдання.

5. Узагальнення і систематизація набутих знань

Запитання для самоконтролю

 1. Що таке перспектива?
 2. Що таке «точка сходження»?
 3. Що таке «лінія горизонту»?
 4. Як зобразити бокову шафу?
 5. Як зобразити вікно?

Самоаналіз результатів виконання практичної роботи.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок. Рефлексія.

7. Домашнє завдання

 1. Домалювати деякі об’єкти: квіти, смітничок, бойлер з водою, комп’ютер на столі вчителя.

 2. Домалювати полички шафи, попередньо проаналізувавши, які частини шафи при цьому буде зафарбовано, які буде видно спостерігачу, а які ні.


Текст упорядкувала Костенко Альона Олексіївна, вчитель інформатики Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер», під час виконання випускної роботи на курсах підвищеної кваліфікації з 28.11.2016 по 02.12.2016.