= 0; $i--)// Перебір значення кута, збільшених у 100 разів { $xt = $x0; // Оновлення початкових даних $yt = $y0; $t = 0; // Лічильник часу $a = 3.1415926 * $i / 18000;// Радіальна міра кута нахилу while ($yt <= $y0) // Цикл розрахунку балістичної траєкторії { $t = $t + 0.05; // Збільшення значення лічильника часу $xt = (int)round($x0 + $v*$t*cos($a)); // Поточна абсциса $yt = (int)round($y0 - ($v*$t*sin($a) - $g*$t*$t/2));// Розрахунок ординати if ($xt<=$w) { if (empty($c[$xt])) {$c[$xt] = $yt;} // Якщо не має координат у масиві else {if ($c[$xt] > $yt) {$c[$xt] = $yt;}} // Якщо нова координата підйому перевищує наявну } } } $xB = rand(0, $w); // Обчислення координат мішені $yB = rand($c[$xB],$h); if ($yB>$h-20) {$yB=$h-20;} ?> Гра «Балістика» Розміри поля: ×, швидкість v = .

$y) { echo('
'); } ?>