Вадим Гавронський
Мультимедійні технології в сучасній освіті

Викладання у середній школі природничо-математичних дисциплін та інформатики, як важливого елемента галузі «Технології», проходить у дуже складних умовах. Невідповідність кількості навчальних годин (згідно з навчальними планами) та змісту освіти (згідно з навчальними програмами) вже призвела до зниження якості засвоєння учнями навчального матеріалу. Вчителі стали значно менше приділяти увагу практичним завданням, успішне виконання яких є необхідною умовою досягнення високих показників у навчанні. Особливо це стосується дітей, які прагнуть пов’язати свій майбутній фах з природничими дисциплінами та технологіями. Разом з тим, життя завжди доводить, якщо існують проблеми, то існують й шляхи їх вирішення. Треба лише вміти їх знайти ці шляхи та скористатись ними.

У більшості країн світу цей шлях бачать у становленні нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Це становлення супроводжують істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу щодо технологій навчання. Сучасні учні занурені в океан різноманітної інформації. У зв'язку з цим потрібно змінити роль вчителя – він повинен стати координатором інформаційного потоку, який насувається з усіх боків на наших дітей. Отже, вчителю необхідно володіти сучасними методиками та новими освітніми технологіями, щоб успішно спілкуватися однією мовою зі своїми вихованцями. Результативний сучасний урок інколи просто неможливий без використання інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Одним із перспективних напрямків інтеграції інформаційних та телекомунікаційних технологій у практику навчально-виховного процесу є широке впровадження інтерактивних мультимедійних курсів.

Цей процес обумовлено тим, що мультимедійні навчальні матеріали, завдяки своїм технологічним та методичним властивостям, надали великі можливості учителю впливати на інформаційно-освітнє середовища учня. Якщо дитина щось не встигла отримати на уроці, то Всесвітня мережа — потужний інформаційний канал взаємодії з навколишнім середовищем, особливо безпосередньо з вчителем, який краще за інших уявляє, чого потребує його учень.

Підготовка та використання мультимедійних матеріалів високої якості (з педагогічної точки зору), зокрема відео, в навчальному процесі середньої загальноосвітньої школи – важлива складова професійної діяльності вчителя. Значення мультимедіа в навчанні важко переоцінити. Перегляд відеофільмів істотно підвищує наочність і виразність пред'явлення навчального матеріалу, сприяє його більш повному та міцному засвоєнню, позитивно впливає на процеси запам'ятовування.

«Уявіть, що голлівудські фільми доходять до жителів сіл не в цифровому вигляді, а у вигляді сценарію, за яким у місцевих театрах ставиться постановка за участю сільських акторів з сільським інвентарем. Прийшовши на перегляд «Титаніка», жителі бачать не Леонардо ді Капріо на тихоокеанському лайнері, а свого сусіда Івана Петровича на картонній баржі.

Кумедно? Однак саме такий доцифровий спосіб передачі інформації використовується сьогодні в середній освіті.» (П. Дуров)

Робота з відеоматеріалами практично завжди сприяє розвитку допитливості учнів, зростання їхнього інтересу до вивчення предмета. Використання цього засобу призводить до істотного зростання інтенсивності процесу навчання. Про це свідчить досвід багатьох вчителів та викладачів cвіту. Наприклад, на увагу заслуговує досвід Салмана Хана (Salman Khan) – засновника та викладача академії Хана. Навіть дотримуючись ортодоксальних поглядів на технології навчання варто ознайомитися з його поглядами і результатами. Врешті решт, будь-яка технологія перемагаю не тому, що вона комусь подобається, а тому, що вона результативніша за все те, що було створено раніше. Або досягає результаті там, де старі технології безпорадні.

Сучасне освітнє середовище насичене різноманітними відеоматеріалами. Активно наростає обсяг цифрових відео ресурсів в Інтернеті зі шкільних навчальних предметів. У багатьох вчителів у їхніх авторських відео колекціях є і власні відеоматеріали, відзняті самостійно за допомогою аматорських відеокамер.

За даних умов сучасний вчитель повинен оперативно орієнтуватися в комплексі наявних навчальних відеоматеріалів, вміти відбирати і готувати ці матеріали до навчальних занять. Викладачеві важливо навчитися зберігати відеоматеріали на цифрових носіях в потрібному форматі, редагувати відео файли і здійснювати монтаж відеоматеріалів, включати їх до складу навчальних презентацій та відео курсів, в програмні оболонки дистанційного навчання, формувати предметні колекції відео тощо.

Сучасні інформаційні технології для вирішення цих завдань пропонують широкий спектр різноманітних засобів. У цьому наборі можна знайти програми різної функціональності, причому як платні, так і безкоштовні. Особливе місце серед них займає Camtasia Studio.

Camtasia Studio (розробник: Tech Smith Corporation) є лідером серед програм для створення презентацій та інтерактивних навчальних відео уроків. Програма дозволяє:

Інтерактивні навчальні відео уроки мають могутній методичний потенціал:

У Всесвітній мережі вчителі можуть знайти безліч зразків вже готових навчальних відео з різних предметів.

Приклади спеціалізованих сайтів: Приклади Youtube:

Останні два приклади дуже показові: назва теми одна, але різні зміст і подання навчального матеріалу. Дітям надано можливість почути не лише одного шкільного учителя, а й ознайомитись з точками зору інших фахівців.

Для тих педагогів, які прагнуть до створення власних навчальних інтерактивних матеріалів, кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО КУ імені Бориса Грінченка планує у наступному навчальному році цикл семінарів удосконалення фахової майстерності учителя «Створення інтерактивних навчальних комп’ютерних мультимедійних курсів у середовищі Camtasia Studio». Запрошуємо усіх зацікавлених!