Змістовне наповнення
програм навчальних модулів

Примітка. Розподіл аудиторних годин вказано після назв тем для курсантів, знайомих з аналогічним (MS-Windows сумісним) програмним забезпеченням. Для всіх інших курсантів (початківців у даній галузі інформаційних тахнологій) вказану кількість потрібно збільшити удвічі.

      Програму модуля «1. Операційні системи Linux Mint» складено за наявними перекладами українською мовою посібників користувача. Ці переклади здійснено Олександром Рудиком у травні-червні 2012 року й опубліковано на офіційному сайті Linux Mint у першій декаді липня 2012 року. Порівняно з наявними версіями іншими мовами, українські переклади доповнено:

На момент перекладу доступною була лише 12 версія Lisa редакції KDE, але опис встановлення й роботи придатний для 13 версії Maya і, сподіваємося, для наступних версій.

      Зміст програм модулiв 2–6 запозичено з текстів чинних (y 2012/2013 навчальному році) Державних програм для загально освітніх навчальних закладів.


1. Операційні системи Linux Mint

Тема 1. Вступ до Linux Mint (1)
Фінансово-правові причини переходу до Linix-сумісних інформаційних технологій. Викладання Linux-сумісних технологій як спроба утриматися в одній освітній парадигмі з провідними навчальними закладами. Джерела й документація Linux Mint. Історія розвитку. Мета проекту. Номери версій і кодові назви. Редакції. Переваги редакції KDE та причини, що можуть примусити відмовитися від KDE на користь MATE.

Тема 2. Встановлення операційної системи (2)
Завантаження ISO-образу: через Torrent (встановлення Torrent-клієнта, завантаження Torrent-файлу); із дзеркала завантаження. Примітки до видання. Перевірка MD5. Запис ISO на DVD, на USB Stick. Завантаження комп'ютера з LiveDVD. Встановлення Linux Mint на жорсткий диск. Порядок завантаження. Налаштування взаємодії з прокси сервером. Визначення мови як системної.

Тема 3. Робоче середовище (2)
Робоче середовище KDE. Параметри графічного середовища. Модулі Меню: «Улюблене», «Програми», «Комп'ютер». Запуск на виконання програм. Викорис-тання автономної та онлайнової довідки операційної системи. Поле «Пошук». Ярлики на Стільниці або Панелі. Налаштування зовнішнього вигляду меню. Менеджер файлів Dolphin: навігація, робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об’єктів. Пошук інформації на комп’ютері. Робота з пакунками в Linux Mint. Встановлення застосунків: Менеджер програм, Synaptic і APT. Видалення застосунків: APT, Synaptic, Менеджер програм. Оновлення системи і застосунків. Менеджер оновлень. Копіювання і вставлення з допомогою миші. Збереження пошти, веб-сайтів і документів у PDF-форматі

Тема 4. Категорії наявного ПЗ (1)
Аналіз переліку рекомендованого ПЗ, опублікованого на сайті http://kievoit.narod.ru. Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори й операції з архівами. Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.

2. Опрацювання текстів у Libre Office

Тема 1. Огляд загальних можливостей LibreOffice Writer (2)
Призначення, можливості і класифікація систем опрацювання текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Перегляд документа в різних режимах. Друк документа. Налаштування параметрів сторінок. Використання довідкової системи текстового процесора. Налаштування середовища користувача текстового процесора.

Тема 2. Технологічні особливості LibreOffice Writer (2)
Введення й редагування тексту. Проміжки. Зміна шрифту. Правила використання гарнітур і написання літер. Перенесення слів. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Перевірка правопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Робота з кількома документами. Форматування шрифтів і абзаців. Створення нумерованих і маркованих списків. Таблиці в текстових документах. Вставлення зображень у текстовий документ і налаштування їхніх властивостей. Створення колонтитулів. Поняття про схему документа. Автоматичне створення змісту документа. Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів. Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.

Тема 3. Редактор формул LibreOffice Math (2)
Призначення й можливості редактора формул LibreOffice Math. Індекси, дроби, радикали, відношення, стрілки. Підписи під/над фрагментами формул. Розташування формул на аркуші. Використання різних шрифтів. Імпорт формул у текст.

3. Опрацювання електронних таблиць у Libre Office

Тема 1. Огляд можливостей LibreOffice Calc (2)
Призначення й можливості LibreOffice Calc. Огляд середовища програми опрацювання електронних таблиць LibreOffice Calc. Формати файлів документів. Створення, відкриття й збереження документів. Використання довідкової системи. Організація табличної інформації, типи даних, форматування даних, форматування й виведення таблиць на друк, обчислення, види адресації, використання стандартних функцій, застосування майстра функцій, організація графічної інформації, типи діаграм, елементи діаграм, майстер діаграм, редагування діаграм, створення власного нестандартного типу діаграм.

Тема 2. Електронні таблиці як бази даних (2)
Використання електронної таблиці як бази даних: створення списку, впорядкування, відбір даних засобами автофільтру, використання розширеного фільтру, консолідація даних. Майстер зведених таблиць при опрацювання баз даних. Реалізація умовних конструкцій. Умовне форматування, засоби оптимізації.

Тема 3. Опрацювання статистичних даних з допомогою електронних таблиць (2)
Шкали й вимірювання. Характеристики розподілів. Гіпотези і критерії. Рівень значимості й потужністю критерію. Критерії Вілкоксона, Джонкира, Колмо-горова-Смірнова, Крускала-Уолліса, Манна-Уітні, Пейджа, Пірсона, Розенбаума, Стьюдента, Фрідмана, біноміальний, знаків, кутове перетворення Фішера. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Одно- і двофакторний дисперсний аналіз Фішера. Кореляційний аналіз. Багатофакторний аналіз. Елементи регресійно-кореляційного аналізу. Задачі математичного, фізичного та економічного змісту.

4. Створення презентацій у Libre Office

Тема 1. Середовище LibreOffice Impress (2)
Поняття презентації і комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Вимоги до презентацій. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій. Огляд середовища LibreOffice Impress, його налаштування.

Тема 2. Технологічні особливості LibreOffice Impress (2+2)
Формати файлів документів. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту й шаблонів оформлення. Створення порожньої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах. Використання довідкової системи. Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайди презентації. Імпорт аудіо й відео файлів. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінювання слайдів. Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.

5. Опрацювання баз даних у Libre Office

Тема 1. Огляд загальних можливостей LibreOffice Base (2)
Призначення й можливості систем керування базами даних. Огляд середовища системи керування базами даних LibreOffice Base. Налаштування середовища користувача текстового процесора. LibreOffice Base: об’єкти, режими роботи, таблиці, створення таблиць та засоби їх редагування, зв’язки між таблицями, нормалізація баз даних. Використання довідкової системи.

Тема 2. Технологічні особливості LibreOffice Base (2+2)
Запити: на вибірку, параметричні, підсумкові, на зміну. Обчислення у запитах. Форми: засоби створення, структура форми. Створення та редагування зв’язаних полів. Звіти, автозвіти, структура звіту. Впорядкування й групування у звіті. Макроси. Створення макросів. Створення кнопки, яка запускає макрос у формі. Диспетчер форм з кнопками. Стискання бази даних.

6. Oпрацювання графіки при Linux Mint

Тема 1. Редактори растрової графіки KolourPaint, MyPaint, GIMP, LibreOffice Draw (2+2)
Редактор растрової графіки: робочий екран, призначення пунктів головного меню, знайомство з інструментами, робота з панелями, робота з виділеними областями, виділення фрагментів зображень, масштабування, обертання, переміщення, дублювання меж виділеної області, кадрування зображень, робота з виділеними областями довільної форми, інструменти групи Lasso. Маски й канали. Корекція виділення у режимі швидкої маски. Збереження виділеної області у якості маски. Завантаження збереженого виділення. Основи роботи із шарами: зображення, створене з кількох шарів; створення нового шару; виділення, демонстрація, приховування, зміна порядку слідування шарів; об’єднання шарів з метою зменшення об’єму файлу. Малювання та розфарбуванняю Вибір основного кольору й кольору тла. Розмір і параметри інструментів малювання. Створення зображень інструментами малювання. Розфарбування чорно-білих ілюстрацій, фотографій. Перетворення кольорових фото в чорно-білі або однокольорові. Робота з шарами. Робота з текстом. Спеціальні ефекти для шарів. Текстові ефекти. Монтаж фотографій. Створення колажів, основи корекції тону, розподіл яскравості пікселів у вигляді гістограми, аналіз яскравості зображення. Ретушування фотографій, підвищення різкості зображень, виділення дрібних дефектів. Освітлення й затемнення зображень. Обмін файлами між графічними програмами.

Тема 2. Редактор векторної графіки Inkscape (1+1)
Кольорові моделі (RGB, CMYK, HSB). Кольорові палітри: індексна, фіксована, «безпечна» палітра. Формати графічних файлів. Особливості стандартних векторних форматів. Методи стиснення графічних даних, перетворення файлів з одного формату в інший. Векторний графічний редактор: робочий екран, призначення пунктів головного меню, знайомство з інструментами, малювання прямих ліній. Властивості створених об’єктів. Збереження малюнка. Основи роботи з об’єктами: видалення, переміщення, обернення, перенесення, копіювання та дзеркальне відображення об’єктів. Створення малюнків за допомогою простих геометричних примітивів. Заливки малюнків; допоміжні режими роботи (лінійка, сітка, напрямні). Створення малюнків за допомогою кривих. Операції перетворення кривих. Методи упорядкування та об’єднання об’єктів. Особливості групування, комбінування та зварювання об’єктів. Перетин і виключення об’єктів. Поняття перспективи. Створення тривимірних зображень на площині. Ефект перетікання. Перетікання вздовж будь-якого контуру. Створення ефекту рельєфу. Робота з текстами. Імпорт та експорт зображень у векторному графічному редакторі.