Форма заяви
про вступ до громадської організації
«Київська спілка вчителів інформатики»


Голові громадської організації
«Київська спілка вчителів інформатики»
Рудику Олександру Борисовичу
прізвище, ім'я, по батькові заявника

Заява

Я, прізвище, ім'я, по батькові заявника, прошу прийняти мене до складу громадської організації «Київська спілка вчителів інформатики». Зі статутом ГО КСВІ ознайомлений, його визнаю, зобов’язуюсь його дотримуватися і сприяти діяльності, що спрямована на досягнення мети ГО КСВІ. Не заперечую проти збереження, опрацювання й оприлюднення такої персональної інформації про себе:

при оприлюдненні результатів online-голосування Загальних зборів або зборів членів Ради ГО.

Дата

Підпис


Примітка Заявник вказує у заяві всю персональну інформацію крім дати вступу, яку вписує голова ГО КСВІ після прийняття рішення. Рукописну заяву подавати ГО КСВІ, попередньо домовившись про зустріч (телефон: 097 33 66 893, e-mail: rudykob@gmail.com).