Бази даних. Рівень 2
 1. "Поле об’єкта OLE" використовують для:
  1. отримання доступу до зовнішніх об’єктів
  2. для збільшення кількості символів для вводу тексту в таблицю
  3. для підтримання цілосності даних
  4. для спрощення побудови запитів, звітів і форм

 2. За яким полем повинен бути встановлений зв’язок між таблицями?
  1. за ключовим полем
  2. за першим полем таблиці
  3. за "Властивостями поля"
  4. за останнім полем таблиці

 3. Як можна переконатися в наявності зв’язків між таблицями?
  1. відкривши меню "Сервіс" та виконавши команду "Схема даних"
  2. відкривши контекстне меню
  3. відкривши меню "Сервіс" та виконавши команду "Параметри"
  4. відкривши гловне меню WINDOWS

 4. Команду "Сортуваня" використовують для:
  1. впорядкування послідовності записів у таблиці
  2. відбору записів у таблиці
  3. приховування непотрібних записів у таблиці
  4. розділення записів на основні й підпорядковані

 5. Який порядок встановлення ключового поля?
  1. в ході заповнення таблиці
  2. під час створення "Схеми даних"
  3. після заповнення всієї таблиці
  4. перед заповненням таблиці

 6. В якому режимі здійснюють введення даних у таблицю?
  1. "Таблиця"
  2. "Конструктор"
  3. "Майстер таблиць"
  4. "Імпорт таблиць"

 7. Для чого існує команда "Фільтр по виділеному"?
  1. відбирає записи на основі поточного виділеного блоку
  2. відбирає записи з двох таблиць
  3. відбирає будь-які записи
  4. відбирає записи на основі вказаних критеріїв

 8. Властивість "Маска вводу" задає:
  1. тип символу в кожній позиції вводу
  2. вигляд та розмір рядків
  3. спеціальні символи
  4. текстові ефекти

 9. Чи може підтримуватися цілісність даних без встановлення зв’язків між таблицями бази даних?
  1. ні
  2. так
  3. лише за певних умов

 10. Які типи зв’язків повинні бути між таблицями, щоб була забезпечена цілістність даних?
  1. "один до одного" та "один до багатьох"
  2. "один до одного", "один до багатьох" і "багато до багатьох"
  3. лише "один до одного".
  4. лише "багато до багатьох".

 11. Параметричний запит вводять таким чином:
  1. [ ]
  2. ( )
  3. < >
  4. { }

 12. Запитом на зміну називають запит, який за одну операцію змінює чи переміщує декілька записів. Скільки існує типів таких запитів?
  1. 4
  2. 3
  3. 2
  4. 1

 13. За підвищення швидкодії форм, звітів та сторінок доступу до даних, заснованих на багатотабличних запитах чи інструкціях SQL, відповідає запит:
  1. на створення таблиці
  2. на видалення записів
  3. на оновлення записів
  4. на додавання записів

 14. Найбільш точним аналогом реляційної бази даних може слугувати:
  1. двовимірна таблиця
  2. вектор
  3. родове дерево
  4. неупорядкована безліч даних

 15. Який із варіантів відсутній при створенні авто-звіту:
  1. автозвіт у рядках
  2. автозвіт стрічковий
  3. автозвіт у стовпчик
  4. логічні висновки

 16. Макрос — це:
  1. об’єкт, що представляє собой структурований опис однієї чи кількох дій
  2. частина командного процесора
  3. мову програмування
  4. текстовий редактор

 17. Для чого призначені форми:
  1. для введення даних бази та їх перегляду
  2. для зберігання даних бази
  3. для відбору і опрацювання даних бази
  4. для автоматичного виконання групи команд

 18. Для чого призначені макроси:
  1. для автоматичного виконання послідовності команд
  2. для зберігання даних бази
  3. для відбору й опрацювання даних бази
  4. для виконання складних програмних дій

 19. Визначення поняття «запис» в реляційній БД:
  1. сукупність полів, що відповідають одному об’єкту
  2. найменший елемент інформації з власною назвою
  3. сукупність елементів файлів
  4. сукупність зв’язаних за якоюсь ознакою списків

 20. Для встановлення необхідної кількості десяткових знаків числового поля потрібно:
  1. Змінити значення параметрів «Розмір поля, Формат поля, Число десяткових знаків»
  2. Змінити значення параметра «Число десяткових знаків»
  3. Ввести потрібну кількість при створенні значення
  4. Інший спосіб

 21. Маску виводу для поля типу «Дата/Час« можна встановити за допомогою параметра:
  1. «Формат поля»
  2. «Розмір поля»
  3. «Маска вводу»
  4. «Маска виводу»

 22. Зі значенням поля типу «Дата/Час» можна виконувати:
  1. Порівняння, додавання, віднімання
  2. Лише перегляд величин
  3. Лише порівняння
  4. Лише додавання

 23. Майстер підстановок використовують:
  1. Для долучення нових полів з інших таблиць
  2. Для створення полів зі значеннями, що повторюються
  3. При розрахунку функцій
  4. При створенні ключових полів

 24. Складений ключ — це:
  1. Величина більше ніж одного поля
  2. Величина поля, яке містить формулу для розрахунку
  3. Величина поля, яке вміщено у «Примітку форми».
  4. Величина не більше ніж одного поля.

 25. Розрахункове поле в запиті створюють у рядку:
  1. Поле
  2. Умова відбору
  3. Назва таблиці
  4. Виведення на екран

 26. Оператор Between використовується у запитах для відбирання:
  1. Певного діапазону величини
  2. Величин, що подають списком
  3. Величин, які перевищують вказану величину
  4. Величин, які не перевищують вказану величину

 27. Запит на вилучення використовують для:
  1. Вилучення значень таблиці, які відповідають вказаній умові
  2. Вилучення таблиць
  3. Відбирання величин таблиці відповідно до поставленої задачі
  4. Перегляду структури таблиці

 28. Запит на створення використовують:
  1. Для створення нової таблиці
  2. Для відбирання величин таблиці відповідно до поставленої задачі
  3. Для створення набору вкладок
  4. Для створення нового запиту

 29. Для розрахунку проміжних підсумків у звітах необхідно:
  1. Мати поле зі значеннями, які повторюються
  2. Мати числові поля у звіті
  3. У конструкторі в області даних створити відповідне розрахункове поле
  4. Мати числові поля в області «Примітка групи»