Бази даних. Рівень 3
 1. Для чого створюють "Схему даних"?
  1. для наочного відображення зв’язків між таблицям бази даних
  2. для відображення даних з таблиць
  3. для відображення властивостей бази даних
  4. для спрощення сортування в таблицях бази даних

 2. Предметною областю бази даних називають
  1. сферу застосування конкретної бази даних
  2. спеціалізоване програмне забезпечення для роботи з базою даних
  3. набір навчальних предметів, при вивчені яких використовують бази даних
  4. розділ інформатики, в якому вивчають бази даних

 3. З яких розділів складається звіт?
  1. заголовок звіту, верхній колонтитул, область даних, нижній колонтитул, примітка
  2. рядок меню та набір панелей інструментів
  3. відповідного набору полів, заданих з таблиці
  4. рядок заголовку, робоче поле, рядок стану

 4. Реляційна база даних є:
  1. сукупністю взаємопов’язаних двовимірних таблиць
  2. відображенням даних з таблиць відповідно до форматів, описаних користувачем
  3. різновидом програмного забезпечення
  4. базою даних, головним елементом якої є поля і підписи до них

 5. Основними об’єктами бази даних в Access є:
  1. таблиці, запити, форми, звіти, сторінки, макроси, модулі
  2. WEB-сторінки
  3. текст, таблиці, графічні зображення
  4. панелі інструментів

 6. Для створення головної кнопочної форми та її елементів необхідно здійснити такі дії:
  1. Сервіс / Службові програми / Диспетчер кнопочних форм
  2. Вставка / Диспетчер кнопочних форм
  3. Сервіс / Реплікація / Диспетчер кнопочних форм
  4. Файл / Диспетчер кнопочних форм

 7. Чи містить яку-небудь інформацію таблиця, в якій немає жодного запису
  1. порожня таблиця містить інформацію про структуру бази даних
  2. порожня таблиця не містить ніякої інформації
  3. порожня таблиця містить інформацію про майбутні записи
  4. таблиця без записів існувати не може

 8. Ключами пошуку в системах керування базами даних (СКБД) називаються
  1. поля, за значенням котрих здійснюється пошук
  2. діапазон записів файлу БД, в якому здійснюється пошук
  3. номера записів, що задовольняють умови пошуку
  4. номер першого по порядку запису, що задовольняє умови пошуку

 9. Що не є етапом проектування БД
  1. створення структури
  2. дослідження предметної області
  3. аналіз даних (сутностей та їх атрибутів)
  4. визначення відношення між сутностями та визначення первинних та вторинних (зовнішних) ключів

 10. У якому діалоговому вікні створюють зв’язки між полями таблиць бази даних?
  1. схема даних
  2. таблиця зв’язків
  3. схема звя’зків
  4. таблиця даних

 11. Підпорядковну форму створюють:
  1. Для надання користувачу додаткової інформації
  2. Для розташування командних кнопок
  3. Для створення розрахункових полів у звітах
  4. Інший варіант

 12. У вікні «Построитель выражений» вміщено перелік:
  1. Функцій
  2. Типів полів
  3. Елементів керування
  4. Інший варіант

 13. При створенні набору перемикачів кожному перемикачу надають:
  1. Текстову назву
  2. Умову для вибирання
  3. Формулу для розрахунку
  4. Ключове поле

 14. Перехресні запити створюють:
  1. Для об'єднання величин, які повторюються, і розрахунку результатів
  2. Для створення полів з величинами, що повторюються
  3. Для відбирання потрібних записів
  4. Для додавання значень з однієї таблиці в іншу

 15. Для створення умов у макросі використовується такий спосіб запису:
  1. [Forms]![Назва форми]![Назва елемента керування]
  2. [Назва форми]![Forms]![Назва елемента керування]![Forms]
  3. [Назва форми]![Назва елемента керування]![Forms]
  4. Інший варіант