Електронні таблиці. Рівень 2
 1. Скільки аргументів може мати функція КОРЕНЬ?
  1. один
  2. декілька
  3. три
  4. нефіксовану кількість

 2. Яку функцію потрібно вибрати для обрахунку кількості комірок, вміст яких задовольняє певному критерію?
  1. CЧЕТЕСЛИ
  2. ЕСЛИ
  3. СУММ
  4. СУММЕСЛИ

 3. Яке значення набуде функція НЕ(В5<20),якщо в комірку В5 занесено число 7?
  1. ЛОЖЬ
  2. 7
  3. 20
  4. ИСТИНА

 4. Об'єктом діаграми є:
  1. ряд
  2. діапазон комірок
  3. ім'я комірки
  4. формат числа

 5. Як визначається результат функції ЕСЛИ?
  1. результат дорівнює другому аргументу функції у разі справдження логічної умови (перший аргумент), або третьому аргументу в протилежному випадку
  2. однозначний результат заноситься у різні комірки залежно від кількості перевірених умов
  3. результатом обчислень є логічний вираз "истина" або "ложь"
  4. результатом обчислень є 1 або 0

 6. Для обрахунку кількості непорожніх комірок, вміст яких задовольняє певному критерію, необхідно скористатись функцією:
  1. СЧЕТЕСЛИ
  2. ЕСЛИ
  3. СУММ
  4. СУММЕСЛИ

 7. Перед тим як активізувати команду РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР необхідно:
  1. створити критерій умов
  2. виділити таблицю
  3. відсортувати дані
  4. розрахувати суми у рядках і колонках

 8. Яка функція не може бути використана під час створення зведеної таблиці?
  1. округлення
  2. сума
  3. кількість значень
  4. кількістьчисел

 9. Які складові діапазону умов розширеного фільтру?
  1. команди з іменами полів та логічні умови між ними
  2. комірки з логічною умовою
  3. комірки з формулою порівняння
  4. комірки з іменами полів

 10. Для вибору з бази даних значень "Відкрито" та "Прикрито" використовується автофільтр користувача з таким шаблоном:
  1. =???крито
  2. =?крито
  3. =??крито
  4. =крито

 11. Діапазон клітинок A1:E1 заповнено першими натуральними числами. Яке значення відобразиться в комірці А6, якщо до неї було введено формулу СУММ(A1:E1)?
  1. 15
  2. 12
  3. 17
  4. повідомлення про помилку

 12. Діапазон клітинок A1:E1 заповнено першими натуральними числами у порядку зростання. Яке значення відобразиться в комірці А6 якщо до неї було введено формулу СУММ(A1;E1)?
  1. 6
  2. 7
  3. 3
  4. 15

 13. Діапазон клітинок A1:E1 заповнено першими натуральними числами у порядку зростання. Яке значення відобразиться в комірці А6 якщо до неї було введено формулу СУММ(A1:С3;E5)?
  1. 11
  2. 13
  3. 8
  4. 9

 14. Діапазон клітинок B1:B6 заповнено першими непарними натуральними числами у порядку зростання. Яке число відобразиться в комірці B6 якщо до неї було введено формулу СРЗНАЧ(В1:В6)?
  1. 5
  2. 6
  3. 4
  4. 7

 15. Діапазон клітинок A1:E1 заповнено першими натуральними числами у порядку зростання. Яке значення відобразиться в комірці А6 якщо до неї було введено формулу СРЗНАЧ(B1;B3:B5)?
  1. 5,5
  2. 5
  3. 6
  4. 7

 16. Діапазон клітинок A1:E1 заповнено першими натуральними числами у порядку зростання. Яке значення відобразиться в комірці А6 якщо до неї було введено формулу СРЗНАЧ(B2;B4;11)?
  1. 7
  2. 9
  3. 5
  4. 6,5

 17. Діапазон клітинок A1:B3 заповнено порядково першими парними натуральними числами у порядку зростання. Яке число відобразиться в комірці С4 якщо до неї було введено формулу МАКС(A1:B3)?
  1. 12
  2. 10
  3. 8
  4. 14

 18. Діапазон клітинок A1:B3 заповнено порядково першими парними натуральними числами у порядку зростання. Яке число відобразиться в комірці С4 якщо до неї було введено формулу МИН(A1:B2)+СУММ(A2:B3)?
  1. 38
  2. 30
  3. 16
  4. 14

 19. Діапазон клітинок A1:B3 заповнено порядково першими парними натуральними числами у порядку зростання. Яке число відобразиться в комірці С4 якщо до неї було введено формулу CРЗНАЧ(СУММ(A1:B2);B3;4)?
  1. 12
  2. 5
  3. 6
  4. 8

 20. Діапазон клітинок A1:B2 заповнено порядково першими натуральними числами, кратними трьом, у порядку зростання. Яка з наведених формул не могла бути введеною до цієї комірки?
  1. =МАХ(A1:B2)+MIN(A1:B2) - 2
  2. =CУММ(A1;B2)
  3. =CУММ(A2;B1)
  4. =СРЗНАЧ(A1:B2)/2

 21. В формулі містяться посилання на комірку А$1. Чи зміниться дане посилання при копіюванні формули в нижчележачі комірки, розташовані нижче?
  1. Ні
  2. Так

 22. Як зробити так, щоб посилання на комірку А1 було абсолютним?
  1. З клавіатури ввести $А$1
  2. Після введення адреси комірки в формулу натиснути клавішу F2
  3. Після введення адреси комірки в формулу натиснути клавішу F4
  4. З клавіатури ввести `A`!`1`

 23. Який символ можна використовувати в формулах в якості знаку піднесення в степінь?
  1. ^
  2. ~
  3. ((
  4. **

 24. Вибрати коректне задання діапазону комірок:
  1. A5:В5
  2. 5MM:MM9
  3. CC6:6C

 25. Яка з формул містить абсолютне посилання
  1. F45/$H$12
  2. G$4 + J6
  3. R74*E63

 26. У комірку введено число 0,70 і застосовано процентний формат. Який результат буде відображено у комірці?
  1. 70%
  2. 7000%
  3. 0,7%
  4. 0,07%

 27. У комірки A1 і B2 введені числа 24 і 12 відповідно. У комірку C1 введено: A1/В1. Що буде відображено у комірці С1?
  1. A1/B1
  2. 2
  3. 0,5
  4. 24/12

 28. У формулу потрібно ввести посилання на комірку. Що для цього потрібно зробити?
  1. Клацнути по потрібній комірці лівою кнопкою миші
  2. Натиснути клавішу F4
  3. В рядку формул викликати контексне меню
  4. Натиснути клавішу F3

 29. За допомогою якої функціональної клавіші в Microsoft Excel можна редагувати і вводити дані в активну комірку?
  1. F2
  2. F4
  3. F5

 30. Чи зміниться діаграма, якщо внести зміни до даних таблиці, на основі яких вона створена?
  1. Так
  2. Ні

 31. Використання маркера заповнення дозволяє розмножувати в комірки:
  1. Всі відповіді правильні
  2. Дані
  3. Формати
  4. Функції

 32. Чи можна змінювати параметри після побудови діаграми:
  1. Можна змінити тип діаграми, вихідні дані, ряди побудови та всі інші параметри
  2. Лише розмір і розміщення
  3. Можна змінити всі параметри, крім типу
  4. Ні, треба будувати діаграму знову

 33. Діаграми MS Excel — це інструмент, призначений для:
  1. Графічного подання даних вихідної таблиці
  2. Відображення на екрані записів таблиці, значення яких відповідають умовам, які задані користувачем
  3. Здійснення обчислень
  4. Розміщення даних вихідної таблиці в більш зручному для користувача місці

 34. Команди форматування в табличному процесорі виконують функції:
  1. Вирівнювання даних в комірках, вибір шрифтів, товщини ліній та інше
  2. Збереження, завантаження файлів книг
  3. Пошуку та заміни
  4. Переміщення, вставки, видалення, заміни

 35. Вкажіть правильну адресу комірки в програмі MS Excel:
  1. B1
  2. #A10
  3. "A10000
  4. BZ_99

 36. Які параметри форматування можна застосувати до комірок:
  1. Всі варінти правильні
  2. Окреслення меж та заливка кольором
  3. Вирівнювання тексту, висота та ширина
  4. Тип даних

 37. Якщо подвійно клацнути по заповненій комірці в програмі MS Excel, активується режим
  1. Редагування даних
  2. Введення даних, якщо це текст
  3. Копіювання вмісту комірки
  4. Введення даних, якщо це формула

 38. За правим краєм у комірці автоматично вирівнюють після введення:
  1. Текст
  2. Числа
  3. Формули
  4. Текст і числа

 39. Особливими ознаками вікна програми табличного процесора Excel є:
  1. Рядок формул
  2. Рядок заголовку вікна
  3. Вертикальні та горизонтальні смуги прокручування
  4. Рядок стану

 40. Що можна видалити за допомогою пунктів меню Правка-Очистити:
  1. Всі варіанти правильні
  2. Формати
  3. Вміст
  4. Формати та вміст

 41. Чи можна при написанні формул використовувати значення, що знаходяться на різних листах?
  1. Можна, при цьому потрібно вказати номер аркуша, де розташовано комірку
  2. Неможна, бо можна отримати конфлікт адрес у комірках
  3. Можна, якщо адреси комірок на різних аркушах збігаються
  4. Можна, якщо дати на аркушах однакові величини в комірках

 42. Як виконати автоматичне додавання даних у комірках таблиці?
  1. Зробити активною комірку, в якій буде знаходитися результат, натиснути кнопку «Автосума» і виділити потрібні комірки
  2. Натиснути кнопку «Автосума», виділити потрібні комірки в таблиці і додатково натиснути кнопку «Автосума»
  3. Зробить активною комірку, в якій буде розміщено результат, натиснути кнопку =, натиснути кнопку «Автосума» і виділити
  4. Натиснути на кнопку «Автосума», виділити потрібні комірки таблиці і натиснути =

 43. Яке значення буде відображене в комірці E2 програми Excel
  1. 7
  2. 4
  3. 5
  4. 3

 44. Яке значення буде відображене в комірці E2 програми Excel
  1. 9
  2. 8
  3. 4
  4. 0

 45. Таблиця Excel містить такі дані

  Визначте, які функції можна застосувати для отримання такого результату, який міститься в комірці E2(вкажіть три правильні відповіді)
  1. СУММ(А1:D1)
  2. ПРОИЗВЕД(А2;E1)
  3. КОРЕНЬ(D1)*А2
  4. ОСТАТ(D2; D1)* E1

 46. Щоб знайти значення функції y=|sinx-cosx| в точці a, що належить вказаному відрізку слід записати формулу
  1. ABS(sin(a)-cos(a))
  2. ABC(sin(a)-cos(a))
  3. ABS(sin(a))-ABS(cos(a))
  4. sin(a)-cos(a)

 47. Чи будуть відрізнятися значення функції СУММ(A1;A4) і СУММ(A1:A4) і якщо відрізняються, то чим
  1. Відрізняються. Це можна записати так: СУММ(A1;A4)= A1+A4 , а СУММ(A1:A4)= A1+ A2+A3+A4
  2. Це одне і те ж
  3. Відрізняються. Це можна записати так: СУММ(A1;A4)= A1*A4 , а СУММ(A1:A4)= A1* A2+A3*A4
  4. Відрізняються. Це можна записати так: СУММ(A1;A4)= A1*A4 , а СУММ(A1:A4)= A1* A2*A3*A4

 48. Яке значення буде відображене в комірці E2 програми Excel
  1. 67
  2. 66
  3. 68
  4. 54

 49. Яке значення буде відображене в комірці E2 програми Excel
  1. 36
  2. 34
  3. 32
  4. 0

 50. Яке значення буде відображене в комірці E2 програми Excel
  1. ИСТИНА
  2. ЛОЖЬ
  3. Порожня комірка
  4. 0
 51. Яка умова має структуру: Назва поля, Операція порівняння, значення?
  1. Проста логічна умова
  2. Складна логічна умова зі сполучником AND
  3. Складна логічна умова зі сполучником OR
  4. Логічна умова зі сполучником NOT

 52. Яка з цих формул є умовою відбору записів, що містять прізвище учня, яке починається на Сол, і оцінку з інформатики >5?
  1. Сол*AND>5
  2. С*OR>=5
  3. Сол*OR>5
  4. СолAND>5

 53. Яка з цих формул є умовою відбору записів, що містять прізвище учня, яке починається на літеру Б, або оцінку з інформатики, більшу чи рівну 9?
  1. Б*OR>=9
  2. Б*AND>=9
  3. Б*AND>9
  4. Б*OR>9

 54. Чим зв'язані між собою прості умови у складному логічному виразі?
  1. Логічними операціями AND/OR
  2. Операціями порівняння
  3. Одиночними символами *,?
  4. Знаками арифметичних операцій

 55. Які логічні оператори використовують під час фільтрації в табличному процесорі?
  1. AND, OR
  2. AND, IF
  3. AND, NOT
  4. IF, OR

 56. Графік відображає:
  1. тенденції зміни даних за однакові проміжки часу
  2. зміну даних за певний проміжок часу
  3. співвідношення окремих значень даних
  4. зіставлення даних у часі

 57. Кругова діаграма відображає:
  1. величину як частину цілого
  2. зміну даних за певний проміжок часу
  3. співвідношення окремих значень даних
  4. зіставлення даних за величиною

 58. Викликати Майстер діаграм можна:
  1. за допомогою вказівки Вставка/Диаграмма
  2. натиснувши Ctrl+Alt+Del
  3. за допомогою вказівки Сервис/Диаграмма
  4. натиснувши Ctrl+D

 59. Маркер даних це:
  1. смуга, область, точка, сегмент, що відповідає одному значенню, одній комірці аркуша
  2. олівець для відображення даних
  3. елемент легенди
  4. перелік значень

 60. Які з перелічених функцій належать до математичних?
  1. sin(x), cos(x), sqrt(x), exp(x)
  2. МИН, МАКС, СРЗНАЧ, СЧЕТЕСЛИ
  3. ЗАМЕНИТЬ, ПОИСК, СЦЕПИТЬ, ТЕКСТ
  4. FРАСП, ДИСП,КОРРЕЛ, ЛИНЕЙН

 61. На перетинані рядка і стовпчмка розташована:
  1. комірка
  2. віконце
  3. клітина
  4. кишеня

 62. Рядок, у якому відображено вміст комірок або введені формули, розташовано у верхній частині вікна. Його називають:
  1. рядком формул
  2. рядком меню
  3. областю задач
  4. панеллю інструментів

 63. Яка функція обчислює мінімальне значення серед діапазону комірок
  1. МИН
  2. МАКС
  3. ABS
  4. exp(x)

 64. Який шрифт та його розмір в Excel беруть за замовчуванням?
  1. Arial, 10
  2. Arial, 12
  3. Times New Roman, 12
  4. Times New Roman, 10

 65. Яка функція обчислює максимальне значення серед діапазону комірок
  1. МАКС
  2. МИН
  3. ABS
  4. exp(x)

 66. Яка функція обчислює середнє значення серед діапазону комірок
  1. СРЗНАЧ
  2. СЧЕТЕСЛИ
  3. ABS
  4. exp(x)

 67. 1, 2, 3, 4, 5, … — це назви:
  1. рядків
  2. аркушів
  3. стовпців
  4. формул

 68. A, B, C, D, E, F, … — це назви:
  1. стовпців
  2. аркушів
  3. рядків
  4. формул

 69. Команда Диаграмма знаходиться у меню:
  1. вставка
  2. файл
  3. правка
  4. сервис

 70. На підставі яких даних будується діаграма?
  1. даних таблиці
  2. даних графічного файлу
  3. даних текстового файлу

 71. Мінімальна складова таблиці — це :
  1. комірка
  2. формула
  3. книга
  4. немає вірної відповіді

 72. Впорядкуванням значень діапазону комірок називають:
  1. сортуванням
  2. групуванням
  3. фільтруванням
  4. форматуванням

 73. Яке форматування можна застосувати до комірки MS Excel?
  1. всі перелічені варіанти
  2. тип даних,ширина, висота
  3. вирівнювання тексту і формат шрифта
  4. обрамлення і заливання

 74. Що відбувається, коли у формулі виявлено помилку?
  1. виводиться повідомлення про тип помилки
  2. повертається "0" як значення комірки
  3. виправляється помилка в формулі
  4. видаляється формула з помилкою

 75. Як у Excel записати формулу підсумовування діапазону комірок від А1 до А15?:
  1. СУММ (А1:А15)
  2. СУММ (А1-А15)
  3. СУММ (А1;А15)
  4. СУММ (А1+А15)

 76. Яким чином позначити комірку А1 у формулі А1+А1/2, якщо її адреса повина залишатися сталою при копіюванні в будь-яку частину таблиці?
  1. $A$1 + $A$1/2
  2. $A1 + $A1/2
  3. A$1 + A$1/2
  4. $(A1 + A1/2)

 77. Контексне меню об’єкта містить в собі:
  1. всі команди стосовно цього об’єкта
  2. команди “вирізати”, “копіювати”, “видалити”
  3. команди , які використовуються найчастіше
  4. команди форматування таблиці

 78. Чи можна змінювати діапазон даних діаграми, якщо вона вже побудована?:
  1. так
  2. залежить від типу діаграми
  3. ні

 79. В документі є 2 аркуши, що називаються “Рахунок” та “Список”. Яку формулу потрібно ввести, щоб на аркуші “Рахунок” у комірці А1 відобразити 20% від вмісту комірки С4 із аркуша “Список”.
  1. =20%*список!C4
  2. =20%*рахунок!C4
  3. =20*список!C4